Magyar Klubigazgatók Szövetsége

Újjáéledő menedzser szemlélet

- Az MKSz sajtóközleménye -

A Magyar Klubigazgatók Szövetsége 2019. június 17-én tartotta éves rendes közgyűlését, ahol a tagság döntött a Szövetség újjászervezéséről.

A döntés mögött elsősorban a 2015. óta, a golfpályák tulajdonosi viszonyában bekövetkezett változások indukálta szakmai fejlődés igénye húzódik meg. A Szövetség elsődleges célja továbbra is a magyar golftársadalom fejlődésének egyik motorjaként a tagság, azaz a golf sportágban tevékenyen részt vállaló vezetők nemzetközi színvonalú képzésének biztosítása, kapcsolati hálójuknak bővítése, megfelelő kommunikációs csatorna biztosítása a klubok szorosabb együttműködése céljából.

A sürgető szemléletváltást nem csak a golfpályák tulajdoni viszonyában bekövetkezett változások, de a golftársadalom is egyértelműen igényli, ezért a nemzetközi klubmenedzsment standerdek magyarországi meghonosítása is elsődleges célja a Magyar Klubigazgatók Szövetségének.

A közgyűlésen régi-új elnökként Révész Tamás választotta meg a tagság, akinek elsődleges feladata az európai képzési rendszer honosítása, és a nemzetközi sport diplomáciai kapcsolatok ápolása lesz feladata. Harnos Lászlót választotta meg – mint a legnagyobb taglétszámú hazai golfklub immáron vezérigazgatóját - alelnökének az MKSZ szervezete, aki aktív klubigazgatóként a nemzetközi standerek adaptációját tűzte ki célul, továbbá Rózsa Dávidot választotta be a közgyűlés a háromtagú elnökségbe, aki a játékosok és klubok közötti híd szerepét fogja betölteni, amit jelen közgazdasági és nemzetközi klubigazgatói tanulmányai is erősíteni fognak.

A Magyar Klubigazgatók Szövetsége eltökélt szándéka, hogy a Magyar Golf Szövetséggel karöltve fellendítse a magyarországi golf elfogadottságát, a jelenlegi golfpályák szolgáltatásainak színvonalát a tagok képzési, kapcsolati, forrásmegosztási, beszállítói rendszerének kiépítésén keresztül. Az MKSZ eltökélt szándéka az eddiginél is erősebb lobbitevékenység kifejtése.

Az MKSZ egy demokratikus alapokon szerveződött szakmai érdekképviseleti szerv, mely céljainak elfogadása esetén várja az új tagok jelentkezését és nyitott a partneri kapcsolatok bővítésére.

2019.06.18.

Hozzászólások