Adatvédelmi szabályzat

  1. A caddie.hu üzemeltetői és tulajdonosai (Továbbiakban: caddie.hu) kijelenti, hogy a szolgáltatásán keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló rendelkezésekről

  2. A caddie.hu kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak, és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú statisztika készítéséhez használja fel.

  3. A caddie.hu adatkezelését kizárólag saját maga végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja a caddie.hu-t adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

  4. Adatkezelő az adatkezelést a tájékozódás jogának biztosítása érdekében, a nyilvánosság tájékoztatása érdekében végzi. Az adatkezelés során a honlapján nyilvánosságra hozza az érintettek adatait. Ezeket az adatokat adatkezelő nyilvánosan elérhető adatbázisokból, sporttal foglalkozó napilapokból, honlapokból, az Érintettek nyilatkozataiból szerzi. Adatkezelő az érintett nevét, golffal kapcsolatos tevékenységét, golf sportban elért eredményeit kezeli.

  5. Adatkezelő az Érintett 2. pontban meghatározott adatainak kezelése során vélelmezi az Érintett adatkezeléshez történő hozzájárulását, tekintettel a kezelt adatnak az Adatkezelő által végzett adatkezelést megelőző nyilvánosságát.

  6. Adatkezelő az Érintett adatait határozatlan ideig tárolja. Az Érintett bármikor kérhet felvilágosítást a kezelt adatairól, kérheti az adatai módosítását, illetve törlését. Az Érintettnek a felvilágosítás, módosítás, illetve törlés iránti kérelmét az Adatkezelő e-mail címére elküldött levélben kell kérnie. Adatkezelő a tájékoztatást, módosítást, illetve törlést haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezését követő 72 órán belül teljesíti, amely tényről az Érintettet e-mail útján értesíti. Adatkezelő az adat törlését megtagadhatja, ha annak teljesítése sértené a véleménynyilvánításhoz és tájékozódáshoz való jogot. Adatkezelő a módosítás, illetve törlés megtagadásáról is haladéktalanul értesíti az Érintettet. Adatkezelő a kérelem megtagadását indokolni köteles.

Adatkezelő adatai

név: SportALL Kft.
cégjegyzékszám: 01-09-867672
e-mail: info@caddie.hu
web: www.caddie.hu

Jogi nyilatkozat

A honlapot a tájékoztatás céljából, nem üzletszerűen üzemeltetjük, ezért a honlap tartalmára a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény hatálya nem terjed ki.
Nem vállalunk felelősséget azoknak a honlapoknak az adatkezeléséért, tartalmáért, amelyekre link mutat a honlapunkról, valamint a honlapunkon megjelenő, általunk továbbközölt tartalmak pontosságáért, megbízhatóságáért sem.

Cookie kezelési szabályzat

A caddie.hu weboldalra cookie-kat, sütiket használ, jelen szabályzat az ezzel kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze. Az oldal használatával elfogadja, hogy cookie-kat használunk a jelen szabályzat szerint.

Mik azok a cookie-k, sütik és mire használjuk őket?
A cookie-k olyan fájlok, amelyek számítógépén, okos eszközein tárolódnak a weboldal látogatását követően. Ezek a fájlok, információk segítséget nyújtanak számunkra abban, hogy jobban megismerjük személyes preferenciáit a weboldal látogatására vonatkozó szokásait. Ezáltal még jobban egyedi igényeinek megfelelően tudjuk a weboldalt kialakítani, így annak használata még egyszerűbb és gyorsabb lesz az Ön számára.

Cookie-k, sütik fajtái
Kétféle cookie-t használhatunk az oldalunkon - "munkamenet cookie"-kat (session) vagy "állandó cookie"-kat (persistent). A munkamenet cookie-k ideiglenesek: addig maradnak eszközén, amíg el nem hagyja a weblapot. Ezek elengedhetetlenül szükségesek a weboldal megfelelő működéséhez, a funkciók teljes körű használatához.

Az állandó cookie-k sokkal tovább eszközén maradnak, vagy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törli őket. A weboldalon tárolt (nyomkövető) cookie-k, sütik fontos forgalmi adatokkal szolgálnak annak használatáról. Ilyen fontos információt, adatot kapunk például a tényleges vásárlóról, és a vásárlás nélkül az oldalt elhagyó felhasználókról.

Harmadik féltől származó cookie-k, sütik
Előfordulhat, hogy webes szolgáltatásunkhoz külső partnert használunk, aki ugyancsak beállíthat cookie-kat az eszközén számunkra, amikor Ön meglátogatja weboldalunkat. Ezeket nem mi felügyeljük, így befolyásunk sincs arra. hogy milyen adatokat gyűjt Önről.

Cookie-k, sütik beállításának, eltávolításának módja
Beállíthatja webes böngészőjét úgy, hogy elfogadjon vagy elutasítson minden cookie-t, sütit vagy értesítsen, ha cookie, süti érkezik a gépére. Beállítási lehetőségek az "opciók" vagy a "beállítások" menüpontokban érhetők el. Ha a cookie-kat, sütiket letiltja, úgy a caddie.hu weboldal bizonyos elemei nem lesznek elérhetőek az Ön számára.