CADDIE

Mikor engedélyezett, és mikor nem?Szerkesztőségünk szerint - természetesen - mindig jó, ha használjátok a CADDIE-t ?  de íme Bodor Tanár úr véleménye minderről:


- Bodor Tanár út jegyzete -


Visszatérő probléma, hogy mikor szabad segítőt alkalmazni, kinek lehet segítője, és ki lehet segítő? A bizonytalanság abból adódik, hogy a Golf Szabályok e tekintetben nagyon megengedők, és szinte minden korlátozást a Helyi Szabályra, illetve a Versenykiírásra bíznak - egyébként helyesen.

(1) A Golf Szabály:
Az általános szabályok szerint bármelyik versenyen bárkinek lehet segítője, és bárki lehet segítő. Csupán annyi megkötés van, hogy egy versenykörön belül egy játékosnak egyidejűleg csak egy segítője lehet, aki indokolt esetben lecserélhető, de nem csereberélhető taktikai megfontolásokból. Több játékos is alkalmazhat egyetlen közös segítőt.

A szövetségek, klubok és a versenykiírók ehhez képest különféle megszorításokat tehetnek, például megtilthatják, vagy éppen kötelezővé tehetik a caddie alkalmazását, vagy korlátozhatják a caddie választás lehetőségeit, például hogy profi játékos amatőr versenyen segédkezhessen, vagy hogy szülők gyermeküknek segíthessenek.

(2) Az MGSZ Versenyszabályzata:
"Kötelező érvényű minden versenyre, melyet az MGSZ hirdet és rendez meg, valamint a ranglista versenyekre, és az MGSZ tagszervezetei által szervezett minden egyéb hivatalos játékformában lebonyolított versenyre." A klubversenyekre a Versenyszabályzat csak ajánlás.

/a/ Csak azzal a feltétellel engedi meg a Versenybizottságnak, hogy a Versenykiírásban megtiltsa vagy korlátozza a segítők alkalmazását, ha a versenyen induló minden játékosra azonos feltételek vonatkoznak. /b/ Hivatásos golfozók és golfoktatók (pro) amatőr játékosoknak ranglista versenyeken nem segíthetnek. /c/ Ahol a caddie használata megengedett, ott hivatásos golfozók és golfoktatók (pro) a saját gyermeküknek segíthetnek.

(3) A Ranglista Versenykiírás:
Külön nem nyilatkozik a segítőkről, így a ranglista versenyeken a Versenyszabályzat érvényes.

(4) Junior Tour Versenykiírás:
Kikötése szerint az "A,B,C,D kategóriákban induló versenyzők számára caddie-k alkalmazása nem megengedett". Tehát a Junior Touron bármilyen játékosnak, bármilyen segítő használata tilos.

Tehát ha valamely versenyre nevezni, és ott segítőt alkalmazni szeretnénk, akkor feltétlenül tájékozódjunk ennek lehetőségeiről. Mindig a Versenykiírásból kell kiindulni.
Egyrészt hogy milyen versenyről van szó, másrészt hogy mit mond a caddie használatról.

(i) Ha a Versenykiírás nem mond semmit a segítőkről, akkor...
- Klubversenyen bárkinek lehet segítője, akár pro is.
- Szövetségi ranglista versenyen mindenkinek lehet segítője, de az nem lehet pro, kivéve ha a gyermekének segít.
- Szövetségi nem-ranglista versenyen mindenkinek lehet segítője, és az lehet pro is, függetlenül a családi kapcsolattól.
- Junior Tour versenyen senkinek nem lehet segítője.

(ii) Ha a Versenykiírás korlátozza a segítők használatát, akkor...
- Klubversenyen a kiírásban megadott korlátozások lesznek érvényesek.
- Szövetségi ranglista versenyen az MGSZ Versenyszabályzat lesz érvényes, a kiírásban előírt korlátozásokkal kiegészítve.
- Szövetségi nem-ranglista versenyen az MGSZ Versenyszabályzat lesz érvényes, a kiírásban előírt korlátozásokkal kiegészítve.
- Junior Tour versenyen senkinek nem lehet segítője, akármit mond a kiírás.

Megjegyzések:
- Bármelyik verseny, akár szövetségi, akár klubverseny, megtilthatja a segítők használatát.
- Ha egy klubverseny kiírása arra hivatkozik, hogy a versenyt az MGSZ Versenyszabályzata szerint rendezik, akkor ez ugyanazt jelenti a caddie alkalmazásában, mintha nem mondana semmit.
- Viszont ez esetben ha vannak korlátozások, azok nem tehetnek különbséget életkor, nem, kategória, hendikep szerint, különben érvénytelenek.
- A szövetségi versenyeken ha vannak a kiírásban korlátozások, azok nem lehetnek ellentmondásban az MGSZ Versenyszabályzattal.


Fotó: PGA Tour

2020.06.26.

Hozzászólások