Vajnóczki Gábor Apa-Fia

18 lyuk Stableford Klub verseny
Old Lake Golf Club
2020.10.24.