SeniorTour HGC V.

9 lyuk Stableford Senior verseny
Budapest Highland Golf Club
2019.08.27.
Forrás: pccaddie.net