Seiko Idegenben

18 lyuk Stableford Egyéb verseny
Zala Springs Golf Resort
2018.06.12.