Neckermann Social

9 lyuk Stableford Klub verseny
Budapest Highland Golf Club
2019.05.16.