Versenykörben megsérült

Sérült ütő


Az Old Lake Golf Club első elütője

- Bodor Tanár úr jegyzete -

 

Új szabály 2023-tól

4.1a(2) A versenykörben megsérült ütő használata, megjavítása vagy lecserélése. 
Ha egy szabályos ütő megsérül a versenykörben vagy a játék 5.7a. szabály szerinti leállítása alatt, a játékos a sérült ütőt megjavíthatja, vagy lecserélheti másik ütőre - kivéve, ha a sérülést szabálytalan használattal okozta.

Azonban a sérülés jellegétől és okától függetlenül a versenykör hátralévő részében a sérült ütőt szabályos ütőként kell kezelni (stroke playben való rájátszásban azonban nem, az ugyanis új versenykörnek számít).

A versenykör hátralévő részében a játékos: 
    • folytathatja az ütéseket a sérült ütővel, vagy 
    • szabálytalan használat esetének kivételével megjavíthatja az ütőt, vagy lecserélheti egy másik ütővel (lásd a 4.1b(4) szabályt).

Ha a játékos lecseréli a megsérült ütőt, köteles azt a 4.1c(1) szabályban meghatározott eljárás szerint kivonni játékból a soron következő ütés végrehajtása előtt.

A „versenykörben megsérült” kitétel azt jelenti, hogy az ütő teljesítményjellemzői a versenykörben (és a játék 5.7a. szabály szerinti leállítása alatt) történt cselekmény következtében változtak meg, és ezt a változást: 
    • a játékos idézte elő (pl. ütést vagy próbalendítést végzett az ütővel, az ütőt golftáskába tette vagy kivette onnan, leejtette, rátámaszkodott, eldobta vagy szabálytalanul használta), vagy 
      • bárki más követte el, illetve külső tényező vagy természeti erők okozták.
Azonban az ütőre nem igaz a „versenykörben megsérült” kitétel akkor, ha a játékos annak teljesítményjellemzőit szándékosan változtatta meg a versenykörben a 4.1a(3) szabályban foglaltak szerint.

Megjegyzések:
- Újdonság, hogy eddig a csere nem volt megengedve, ha a sérülést maga a játékos okozta. Most már akkor is lecserélheti feltéve, hogy a sérülés nem szabálytalan használat miatt keletkezett. 
- Szabálytalan ütőhasználat az, amikor a játékos az ütőt nem rendeltetés-szerűen, vagy nem a játékhoz használja.

Pl. Ha meredek lejtőn közlekedve az ütőre támaszkodott és az eltört, akkor az szabályos használat, és az ütőt lecserélheti. De ha földhöz csapta és attól elgörbült, akkor nem. Ha a green mellé letett SW-re véletlenül rálép, és az megsérült, akkor lecserélheti. Ha a vízbe dobta, akkor nem, de kiszedheti.


Fotó: caddie.hu

2022.12.19.

Hozzászólások