Végérvényesen elveszítettük a Pólust

A gödi Önkormányzat Honlapjának híre


Azokban, akikben esetleg még szemernyi remény táplálódott, azzal kapcsolatban, hogy lesz még a Pólus a magyar golféleté, sajnos az utolsó szikrát is kiölheti a gödi Önkormányzat oldalán található hír:

Ötletpályázat az egykori golfpálya területének lehetséges használatára

Az Ötletpályázat célja tehát a közösségi elvárások felmérése az új közterület arculatának és funkcióinak kialakítása érdekében szem előtt tartva a terület adottságait, különös tekintettel a természetvédelmi területekre.

1. Az ötletpályázat kiírója és lebonyolítója
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága, továbbiakban Kiíró ötletpályázatot hirdet az egykori golfpálya területének használatára, jövőbeni lehetséges funkcióira.

2. Az ötletpályázat célja és tárgya
Göd Város Önkormányzatának sikerült megvásárolnia a volt golfpálya mintegy  50 hektáros beépítetlen területét. A tulajdon megszerzése csak az első lépés volt ahhoz, hogy a terület a gödi lakosság szolgálatába állhasson. Az önkormányzat célja, hogy egyrészt minél több gödi lakos jól érezhesse magát ezen a területen, másrészt az, hogy a terület zöld jellege alapvetően ne változzon. (Így rengeteg kérdés merülhet fel a terület jövőjével kapcsolatban: Legyen-e ott játszótér, kutyafuttató, sportpálya, rendezvénytér, napozótér, futópálya, épüljön-e erre a területre középület, s ha igen, hova és mi?, stb..)

Az Ötletpályázat célja tehát a közösségi elvárások felmérése az új közterület arculatának és funkcióinak kialakítása érdekében szem előtt tartva a terület adottságait, különös tekintettel a természetvédelmi területekre. A benyújtásra kerülő ötletekkel alapvetően a terület zöldjellege ne változzon és ezzel összhangban magán célú telekkialakítás ne legyen lehetséges.

3. Az ötletpályázaton történő részvétel feltételei
A tervezésben az önkormányzat számít minden gödi lakos véleményére, ötletére. Így az Ötletpályázat résztvevője – továbbiakban Pályázó (azaz a pályamű szerzője) - az a természetes személy, egyesület, közösség lehet, aki a meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, a jogszabályi- és a kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadja, és azokat teljesíti.

4. A lebonyolítás időtáblázata
a.) Az ötletpályázat meghirdetése:     2019. május 28.
b.) Pályázati anyag személyes benyújtásának határideje:  2019. augusztus 16.
c.) Ötletpályázat eredményének kihirdetése:    2019. szeptember 20-ig

5. Az ötletpályázat jellege, formája
A pályázat jellege:   nyílt
A pályázati eljárás formája:  általános
A pályázat:    titkos

6. A pályaművek benyújtása
A pályaművön ne szerepeljenek személyes adatok, azokat a pályázat leadásakor regisztrációs lap kitöltésével kell megadni. A pályaműveket „ÖTLETPÁLYÁZAT” jeligére zárt borítékban kérjük leadni személyesen, regisztrációs lap (3. sz. melléklet) kitöltéséve a Gödi Polgármesteri Hivatal titkárságán (2131 Göd Pesti út 81. / I. emelet)

7. A pályázat elbírálása, bírálati szempontok
Az ötletpályázatra érkező pályaművekről Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága dönt. A Bizottság munkája támogatásához felkérhet önkormányzati szakembereket és civil szakértőket.

  • A Bizottság a pályaműveket elsődlegesen az alábbi szempontok alapján értékeli: a terület természetközeli jellegének megőrzése,
  • a javasolt funkciók mennyire alkalmasak családi, sport- és szabadidős tevékenységre,
  • a terület egységes jellegének megőrzése
  • a kiírásnak való megfelelés
  • kreativitás
  • megvalósíthatóság, szakaszolhatóság
  • fenntarthatóság
  • pályamű grafikai minősége, kidolgozása

8. Díjazás
A legjobb pályaművek díjazásban részesülnek az alábbiak szerint.
1. helyezett: bruttó 250.000.- Ft
2. helyezett: bruttó 150.000.- Ft
3. helyezett: bruttó 100.000.- Ft

A Környezetvédelmi Bizottság különdíja a legtöbb természetközeli ötletet tartalmazó pályázatnak: Bruttó 100.000.-Ft.

9. Eredményhirdetés
Az ötletpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2019. szeptember 20.
Az eredményhirdetés részleteiről a Pályázókat e-mailben értesítjük, valamint a www.god.hu weboldalon közzé tesszük. 

10. Nyilatkozat a javaslatban szereplő ötletek későbbi felhasználásáról
A regisztrációs lap kitöltésével Pályázó nyilatkozik, hogy hozzájárul a későbbiekben kiírásra kerülő tervpályázaton ötletük felhasználásához.

11. A helyszín adatai, adottságai
Pályamű elkészítésekor figyelembe kell venni a csatolt mellékleteket, amelyek a tervezhető terület ismertetését (1. melléklet) és a területre vonatkozó jogszabályokat és a hatóságok előírásait (2. melléklet) tartalmazzák.

12. Az ötletpályázat tartalmára vonatkozó követelmények,  benyújtandó munkarészek
Koncepció tervlap: A teljes területre vonatkozóan ismertetni kell az elképzelt funkciókat, továbbá, hogy ezek a funkciók, kialakítandó elemek a területen belül hol és mekkora területen kerüljenek elhelyezésre.
Helyszínrajz és látványterv: benyújtható akár kézi, akár elektronikus rajz

2019.08.06.

Hozzászólások