Utólagos büntetés

StrokePlay játékban


- Bodor Tanár úr jegyzete -


A golfjáték alapelve, hogy az eredmények a pályán dőljenek el. Ennek megfelelően a vitás eseteket is a versenykör közben kell rendezni. A játékosnak magának kell alkalmaznia a szabályokat, még a helyszínen. Ő volt ott személyesen, ő tudja, hogy mit csinált, ő látta, hogy mi történt valójában. Ha tanácstalan, hívhat bírót, aki dönt. Ha nincs bíró, vagy a bíró továbbítja a kérdést a Bizottságnak, akkor az dönt. Ellenük felülvizsgálatot kérni, fellebbezést benyújtani nem lehet, a döntésük végleges. De ha hibásnak bizonyul, akkor a hibát (a játékidőn belül) helyre kell hozniuk, amennyiben a szabályok azt lehetővé teszik.

Előfordulhat időnként, hogy egy szabályvita nem oldódik meg játék közben. Leginkább azért, mert a probléma csak később, a verseny után jut bíró vagy a Bizottság tudomására. Ilyenkor döntő határérték a verseny lezárásának időpontja. A verseny akkor számít befejezettnek, amikor az eredménye véglegessé válik. Ennek időpontját és módját a Bizottság határozza meg, és a Versenykiírásban kell rögzíteni.
- Javasolt és általánosan elfogadott szokás szerint a verseny lezárását jelentheti: az összes eredmény nyilvánosságra hozása // a győztesek hivatalos kihirdetése // a díjak átadása. Ezek bármelyike külön-külön, vagy akár együtt is.
- Nem az jelenti a verseny végét, amikor az operátor a számítógépes rendszerben lezárja a versenyt, vagy kinyomtatja az eredménylistát, sem az, amikor az eredmény az Interneten már látható, vagy amikor valamelyik jól értesült játékos bemondja. 

(1) A verseny befejezése után rendszerint nem lehet további büntetést kiszabni, korábbi büntetést módosítani vagy visszavonni, téves döntést helyesbíteni.

Például:
- A Bizottság helytelen döntése következtében a verseny jogos nyertesét kizárják, és két másik játékos között rájátszásra kerül sor az első helyért. Ha a döntésről akkor derül ki, hogy téves volt, amikor a verseny már befejeződött, az eredmény érvényben marad, a játékos kizárásával együtt.
- Más a helyzet, ha a hiba kiderült volna még a verseny befejeződése előtt. Ez esetben Bizottságnak ki kell javítania a hibás döntést, eltörölve a kizáró büntetést, és győztesnek nyilvánítva az illető játékost.

(2) Kötelező a játékos kizárása a verseny befejezése után is egyes meghatározott (tudatos) szabályszegések esetén.

Nevezetesen:
- Ha a játékos által leadott eredmény bármelyik szakaszon alacsonyabb, mint a ténylegesen elért eredménye, és ennek oka nem az, hogy nem tüntetett fel egy vagy több olyan büntetőütést, amelyről a verseny befejezése előtt nem tudta, hogy kirótták rá.
- Ha a játékos a verseny lezárása előtt tudta, hogy a leadott eredménykártyán a valódi hendikepjénél magasabb hendikep szerepel, és ez befolyásolta a nettó eredményének kiszámításához figyelembe vett ütéselőnyök számát.
- Ha a játékos a verseny lezárása előtt tudta, hogy olyan szabályszegést követett el, amelynek büntetése kizárás.
- Ha a játékos egy másik játékossal szándékosan megegyezett arról, hogy figyelmen kívül hagynak egy olyan szabályt vagy büntetést, amelyről tudták, hogy alkalmazniuk kellett volna.
Ezektől függetlenül a Bizottság a játékost súlyos magatartási vétség (1.2 szabály) alapján a verseny befejezése után is kizárhatja.

(3) Az adminisztratív hibákat időkorlát nélkül mindig korrigálni kell, tehát a verseny befejezése után is.

Ilyen hibát a Bizottság, vagy a megbízásából eljáró személyzet követhet el.
- Például: Rosszul olvasható kártyáról az operátor helytelen ütésszámot rögzít. // A leadott kártyát nem találják, és NR eredménynek rögzíti az operátor. // Rossz pályahendikeppel számolják a játékos nettó eredményét. // Rosszul kiválasztott eljárással oldják fel az együttállásokat. // A játszó hendikepben nem veszik figyelembe a hendikepmérséklést.

A hiba javítása azt jelenti, hogy végig kell görgetni a javítást a hiba következményein is. Például:
- Ha rossz (SR, CR) pályaparaméterekkel számolták ki az eredményeket, akkor a helyes paraméterek megadása után újra kell számolni az összes eredményt, helyezést, díjazást.
- Ha az adminisztratív hiba miatt nem az kapta meg a díjakat, akinek járt volna, akkor vissza kell kérni. (Ha már haza vitte, legközelebb hozza vagy küldje vissza.) Majd a díjat át kell adni a jogos nyertesnek.

Az adminisztratív hibákra fokozottan a versenyrendezés manuálisan kezelt szakaszaiban kell számítani, mert a számítógépes rendszerek (így a GOLFiGO is) az adatkezelési hibák nagy többségét kizárja. De sok minden múlhat a helyes kezelésen, és egyébként sem minden védhető ki.

Megjegyzés:
Az adminisztratív hiba mindig a verseny lebonyolításával kapcsolatos valamilyen eljárási hiba (mint a fenti példában a rossz algoritmus kiválasztása az együttállás feloldására). A bírói tévedés, vagy a Bizottság hibás döntése, vagyis a szabályok helytelen alkalmazása egy adott helyzetben nem adminisztratív hiba. 

(4) A jogosulatlan játékos időkorlát nélkül törlendő a versenyből.
Jogosulatlan játék akkor következik be, ha a versenykiírásban meghatározott kizáró feltételek ellenére a játékos bekerült a mezőnybe.
- Például ha a játékos: Fölötte van a megszabott korhatárnak // hendikepje meghaladja a megadott hendikep korlátot // amatőr versenyen játszott, holott nem amatőr // nem rendelkezik játékengedéllyel // nem fizette be a nevezési díjat. 

A jogosulatlan játékos nem játszhat a versenyen, már a nevezése sem lett volna elfogadható. Ha ez utólag derül ki, a játékost nem kizárni kell a versenyből, hanem törölni kell onnan. Úgy kell kezelni, mintha be sem nevezett volna. Eredménye, helyezése, díjazása nincs, hendikepet nem módosít. Ha nem mond ellent a versenykiírásnak, méltányosságból a Bizottság megengedheti, hogy versenyen kívül játsszon - ez esetben az eredménye hendikep módosításra elfogadható.


Fotó: Takeitphoto

2021.10.05.

Hozzászólások