Ütésnyom

"Magyarul" divot


- Bodor Tanár úr jegyzete -

Az ütésnyom az a mélyedés, ami a pályán marad bizonyos ütések után.

Tehát: nem állat vájta üreg, nem a pályamunkások által fúrt lyuk, nem javítás alatt álló terület, nem a labda saját becsapódási krátere, amelybe besüppedt. Igaz, hogy sérülés, de a pálya rendeltetés-szerű használata folytán keletkezett, tehát nem rendellenes pályaviszony.
Így az ütésnyom a pálya szerves része. Ha a labda benne van, vagy az ütést, beállást zavarja, könnyítési lehetőség nincs, onnan kell játszani.

Ha a játékos nem ezt teszi, hanem kiveszi a labdát az ütésnyomból, majd áthelyezi, akkor szabálytalaságot követ el.
- Ha a labdát visszateszi, akkor 1 büntetővel megússza, amit a labda elmozdításáért kap.
- Ha a labdát az ütésnyomon kívülről játssza meg, akkor ráadásul idegen helyről játszott, amiért általános büntetés jár.

Variációk egy témára:
- Ha a játékos arra hivatkozva veszi ki a labdát az ütésnyomból, hogy az besüppedt a saját labdanyomába, és tényleg, akkor a könnyítés jogos, de nem helyezni kell, hanem ejteni. Tehát így is idegen helyről játszott.
- Ha a pályán érvényben van a "kedvező fekvés" szabálya, akkor annak feltételeit betartva a labda kivehető a labdanyomból, és helyezhető, de csak a rövidre nyírt területen. Ha a játékos ezt a gazosban teszi, szabálytalanul és idegen helyről játszik.
- Match playben az ellenfél eltekinthet a szabálytalanságtól. Ha nem teszi szóvá, és nem jelzi még a legközelebbi ütés előtt, hogy ragaszkodik a bírói döntéshez, akkor a megjátszott eredmény érvényes. Ugyanez a helyzet, ha elfogadja az ellenfél indoklását, mert az megegyezésnek számít, ami megengedett. Utólag emiatt már nem lehet az eredményt módosítani.
- Stroke playben a büntetés utólag is érvényesíthető a verseny hivatalos lezárása előtt, sőt ez kötelező, ha az esetre utólag derül fény. De a verseny lezárása után már nem, mivel a szabálysértés nem jár kizárással, a kihirdetett eredmény érvényes.

Különleges helyzetek:
- Ritkán a greenen is keletkezhet ütésnyom akár a puttertől, akár más ütőtől. Könnyítést igénybe venni a greenen sem lehet, de szabad a sérülést javítani. A helyet megjelöljük, a labdát felvesszük, kijavítjuk a greent, a labdát visszatesszük.
- Ha akárhol a pályán az ütésnyomban víz van, akár eső, akár locsolás miatt, akkor az ideiglenes víz, és büntetés nélkül könnyítést vehetünk igénybe. De nem az ütésnyom, hanem a víz miatt - az ütésnyom itt mellékes.
- Ha az ütésnyom a saját elütőterületünkön van, akkor abból a labdát kivehetjük, mert az elütőterületen belül ütés előtt a labdát bárhová helyezhetjük, akár tee-re is.

Érdekesség:
A divot eredetileg az a gyeptégla volt, amit régen a skót tanyák tetejének fedésére használtak. Innen került át a golfba, ahol a kiütött fűcsomót, gyepet jelentette. Használata később átterjedt arra a mélyedésre is, amely a fűcsomó helyén keletkezett. Magyarban is ugyanilyen kettős értelemben használjuk, informálisan ez rendben is van, mert a szövegösszefüggés alapján általában mindig egyértelmű, hogy miről beszélünk. Ha nagyon kell, akkor a nyelvünk alkalmas arra, hogy a kettőt megkülönböztessük, egyrészt van a fűcsomó, amit kiütöttünk, másrészt az ütésnyom, ami a helyén maradt.


Fotó: FootJoy

2020.08.24.

Hozzászólások