Új Elnökséget választ a MidAm

Közgyűlés december 3-án


- Huszti György írása -

Jövő év márciusában lejár a Magyar MidAmatőr Golf SportEgyesület elnökségének mandátuma. A zökkenőmentes átállás érdekében az Egyesület idén december 3-án 18:00 órakor Tisztújító Közgyűlést tart, a Fashion Trade Center Konferencia termében, Budaörsön. 

Az új Alapszabály értelmében az Elnökség 7 tagból áll. Az Elnökség jelöli ki az Egyesület Főtitkárát (aki nem tagja az Elnökségnek). Az Elnöki poszt kapcsán Zilahy Csaba elnök úr jelezte a legutóbbi Közgyűlésen (Zalacsányban), hogy a jövőben nem kívánja az Elnöki teeendőket ellátni, és maga helyet Krämer Andrást javasolta az Elnöki posztra (az új Elnök személyét az új Elnökség választja meg, saját soraiból). 

A Főtitkár által az MMAGE honlapján meghirdetett Elnökségi tagjelölési határidő 2019. október 31-én lejárt, ennek eredményeképp 17 személy került érvényesen jelölésre az Elnökségi tagságra. A jelöltek a Főtitkár megkeresésére nyilatkoztak, hogy vállalják-e a jelölést. 10 fő nyilatkozott igennel a megkeresésre. Az Ő nevük kerül fel a szavazólapokra a december 3-i Közgyűlésen.
Az Elnökségi tagság kapcsán a jelölést elfogadó 10 fő neve (ABC sorrendben):

Bertényi Balázs
Briglovics Gábor
Huszti György
Krämer András
dr. Lex Annamária
Mester Miklós
Movik Gabriella
Sátori Ferenc
Törőcsik Attila
Zilahy Csaba

A szavazásra (a jelenlegi Elnökség döntése alapján) titkos, írásos formában kerülhet sor, a következő menetben:

Első kör: A szavazatokat írásban adják le a tagok, az egyes jelöltek neve mellé írt x vagy + jellel. Egy tag legfeljebb 7 személyre adhatja le szavazatát. Amennyiben valamelyik jelölt eléri a 2/3-os többséget, az megválasztottnak tekintendő. 
További körök (ha szükséges): A következő körökben azok vesznek részt, akik az első körben nem kerültek megválasztásra. A szavazást addig kell megismételni, amíg hét személy nem kap 2/3-os többséget. 
Amennyiben több, mint hét személy kerül megválasztásra bármely kör eredményeképp, akkor az adott személyre leadott megerősítő szavazatok száma dönti el (szavazat-többség), hogy ki kerül megválasztásra. Ha a 7. és azt követő hely(ek) között szavazategyenlőség van, a szavazategyenlőséggel érintett személyek tekintetében egy külön szavazást kell tartani.

A Tisztújítás a Felügyelő Bizottság tagjait is érinti, tekintve hogy 2020. március 23-i hatállyal lejár az Ő megbízatásuk is. A jelöltek személyére az Elnök tesz javaslatot a Tisztújító Közgyűlésen, szakmai szempontok - jogi, illetve számviteli, üzletvezetési tapasztalatok - figyelembevételével, de bármely tag jelölhet más személyt is. A jelölést a Közgyűlés nyílt szavazással és egyszerű többséggel fogadja el, illetve szavazza meg.

A Tisztújító Közgyűlésen egy Tiszteletbeli Elnök megválasztására is sor kerül, egyszerű szótöbbséggel.

Az Elnökségi tagság kapcsán a jelölést elfogadó 10 fő önéletrajza, illetve motivációs levele.


Fotó: MidAm Golf

2019.11.20.

Hozzászólások