Top10 félreértés

A kenguruk földjén...és nálunk?


- Bodor Tanár úr jegyzete -


Az Australian Golf Digest közölt egy cikket, amelyben Ryan Herrington összeszedte a 10 (szerinte) leggyakrabban félreértelmezett golf szabályt. Felkeltette az érdeklődésemet, hogy vajon mi lehet az ami nem, vagy félre érthető a golfjátékban nagy hagyományokkal rendelkező Ausztráliában, és ez mennyiben esik egybe az én magyar bírói tapasztalatommal.

(1) Akkor is lehet jogos a könnyítés egy mozdíthatatlan akadály miatt, ha a labdánk hozzá sem ér.
Nekünk valahogy mindig is természetes volt, hogy a zavaró hatás akkor is zavaró hatás, ha csak a beállást vagy a lendítést zavarja. Ha a labda nincs a beton úton, de nekem az ütéshez rá kell állnom, akkor jogos a könnyítés. (De nem kötelező.)

(2) A bunker homokjához bizonyos körülmények esetén szabad hozzáérni.
Erősen rögzült a tudatunkban, hogy bunkerben a homok érintése tilos. De azért vannak kivételek. A bizonytalanság a "bizonyos" körülményekben van, hogy mikor szabad, mikor nem.
- Hozzáérhetünk a homokhoz amikor // beálláskor a lábunkat a homokba mélyesztjük; // a bunkert elsimítjuk; // ütőket, felszerelést vagy egyéb tárgyat (gereblyét) a bunkerban leteszünk; // egy adott szabály alapján járunk el (mérés, jelölés, felvétel, visszahelyezés, stb.); / az ütőnkre támaszkodunk (pihenés, egyensúly megtartása, elesés megakadályozása céljából); // csalódottságunkban vagy dühünkben a homokba csapunk.
- Továbbá // a labda keresése során; // laza természetes anyag eltávolításakor.
- Nem érhetünk a homokhoz ütővel // közvetlenül a labda előtt és mögött; // próbalendítéskor; // az ütés előtti hátralendítéskor.
- Mindenképpen tilos a homok állapotának tesztelése, bármilyen eszközzel és módon.

(3) A büntetőterületen belül szabad az ütővel annak felszínéhez érni. 
Vízhez is, növényhez is, laza természetes anyaghoz is, talajhoz is. És nincs büntetés.
- Ez inkább az "öreg" golfozóknak újdonság. A történelemben nagyon sokáig ugyanis tilos volt. Egy kis fodrozódó víz az ütő mögött 2 büntetőbe került. Profiknak emellett sok dollárba is. De most már szabad a pálya. 

(4) A greenen véletlenül elmozdított labdáért nem jár büntetés.
Csak vissza kell tenni, és kész. Akár belebotlunk, rálépünk, ügyetlenül jelöljük le, becélzáskor megpöccintjük, de még ha próbalendítéssel elütjük, akkor is.
- A bizonytalanságot itt is az okozza, hogy a régebbi Szabályok szerint a green nem volt kivétel, rá is ugyanaz a szabály vonatkozott, mint a pálya más részeire.
- Az általános területen és bunkerben továbbra is 1 ütés a véletlen elmozdítás ára, ez az ami 2019. óta a greenre nem vonatkozik.

(5) Az elütőterületen véletlenül elmozdított labdáért sem jár büntetés. 
Csak a saját elütőterületre vonatkozik. Mások elütőterülete számunkra általános terület. De a saját elütőnk (akárcsak a green) nem veszíti el a státuszát, a sikeres kezdőütés után is különleges terület marad, és azzal érvényben maradnak a rá vonatkozó speciális szabályok.
- A saját elütőterületen lévő labdát büntetés nélkül áthelyezhetjük a területen belül akár közvetlenül a talajra, akár tee-re. Ez nem csak a szándékosan, hanem a véletlenül elmozdított labdára is vonatkozik.
- Továbbá nem csak a kezdőütésre érvényes, hanem akkor is, ha a már játékban lévő labdánk visszakerült a saját elütőterületünkre és onnan kell tovább játszanunk.

(6) Nem üthető mindig ideiglenes labda.
Régebben a vízakadály, most a büntetőterület okoz bizonytalan helyzeteket. Pedig a szabály egyértelmű: Ideiglenes labdát csak büntetőterületen kívül lévő labda esetén lehet ütni.
- A büntetőterületen lévő labdára vonatkozó szabály az ott elveszett labdáról is rendelkezik, ilyenkor az ideiglenes labda tilos. Nincs gond, ha a helyzet egyértelmű. A labda csobbant, elnyelte a víz, mindenki látta, most már a békák játszanak vele. A vonatkozó szabály szerinti könnyítések közül kell választani, akár megvan a labda, akár nincs. // Ha ilyenkor mégis ideiglenes labdát ütünk, az új, végleges labdának számít, amit ütés-és-távolság vesztéssel hoztunk játékba, akkor is ha az eredeti labdát megtaláljuk.
- Bizonytalanság akkor van, amikor a távolság vagy a terepviszonyok miatt nem lehet látni, hogy a labda elérte-e a büntetőterületet (vizet, erdőt), vagy korábban leesett, és mindkét esetben fennáll a lehetősége, hogy nem fogjuk megtalálni. Ilyenkor üthetünk ideiglenes labdát, de a helyszínre érve az ott észlelt tényleges helyzet szerint kell eljárnunk. // Ha a labdát akár büntetőterületen, akár azon kívül megtaláljuk, azzal kell folytatnunk a játékot. // Ha a labdát nem találjuk, de bizonyos, hogy csakis a büntetőterületen belül lehet (néző látta), akkor az ideiglenes labdát el kell felejtenünk. // Ha a labdát nem találjuk, és nem bizonyítható, hogy a büntetőterületen van, akkor vélelmezni kell, hogy azon kívül veszett el, tehát az ideiglenes labda érvényes.

(7) A labda nem tekinthető besüppedtnek, ha valaki beletaposta a talajba.
Akár úgy, hogy véletlenül rálépett, vagy kocsival áthajtott rajta.
- A labdának a saját becsapódási kráterébe kell besüppednie, amely attól az ütéstől keletkezett, ami a labdát oda juttatta. A betaposott labda tehát nem besüppedt, hanem elmozdított labda.
- Egy korábbi, ki nem javított labdanyomban fekvő labda nem számít besüppedtnek a Szabályok szerint. De a saját labdanyomából kipattant majd visszagurult labda igen.
- A besüppedés mértéke nem számít. Ha a labdának bármilyen kis része a talaj felszíne alatt van, az már besüppedés. De nem az, ha a labdát csak a fű nyelte el. 

(8.) A labda csak akkor van kint, ha teljes terjedelmében kint van.
Tényleg zavaró a látszólagos ellentmondás a kint/bent megítélésében. Ha a labda a pálya felől érinti a piros vagy sárga vonalat, akkor már a büntetőterületen van. Ugyanez a helyzet a rendellenes pályaviszony kék vonalával. Ezzel szemben az OB fehér vonalát érintő labda még nincs a pályán kívül.
- Valójában a szabály következetes. A vonal mindig ahhoz a területhez tartozik, amelyet körülhatárol. Tehát a büntető- vagy a rendellenes terület vonala már nem az általános terület része. Ugyanez a helyzet az OB vonalával, amely a pályát határolja körül, tehát még a pályához tartozik.
- Jusson eszünkbe a tenisz; ha a labda "csípi" a vonalat, akkor még bent van. Vagy a foci; a labda akkor van a kapuban, ha teljes terjedelmében túlhaladt a gólvonalon. 

(9) Idegen labda megjátszását a büntetésen kívül mindig korrigálni is kell.
A szakaszt csak saját labdával lehet lejátszani. Az idegen labdával játszott ütések érvénytelenek, tehát nem számítanak.
- Tévedés azt hinni, hogy a büntetés felírásával legalizáltuk az idegen labdát, és befejezettnek tekinthetjük a szakaszt. Ha így teszünk, a büntetés kizárás.
- Meg kell keresnünk a saját labdát, és azzal befejezni a szakaszt. A büntetést persze ezzel nem ússzuk meg.

(10) Piros büntetőterületen 3, sárgán 2 könnyítési lehetőségünk van.
Úgy tűnik, (akárcsak a magyar) az átlagos ausztrál golfozó is hajlamos egyetlen lehetőséget látni maga előtt, piros területről az oldalsó, sárgáról a vonalban hátrafelé könnyítést. Azt hiszem ez még a korábbi keresztező/oldalsó vízakadály maradványa lehet, amely szinte sugalmazta ezeket, noha a többi lehetőség is rendelkezésre állt (már akkor is).
- Mind piros, mind sárga büntetőterületen a fentieken kívül lehetséges a könnyítés az ütés eredeti helyéről.
- Még ritkábban gondolunk arra, hogy a vonalban hátrafelé könnyítés nem a sárga büntetőterület kizárólagos előjoga, hanem piros területen is megengedett. Élhetünk vele, ha a terület és a green földrajzi elhelyezkedése lehetővé teszi. Megfordítva nem igaz; sárga büntetőterületről nincs oldalsó könnyítés.
- Nem könnyítés, ha a labdát a büntetőterületről játsszuk meg, onnan és ahogy fekszik. Nem is kell felírni érte büntetőt.

 

jFotó: NationalClubGolfer

2022.03.30.

Hozzászólások