Tévedésből felírt büntetés

Szabályos játékot követően
 


- Bodor Tanár úr jegyzete -


Elvileg a játékosnak önállóan kell alkalmaznia a büntetéseket saját magára, de ehhez kaphat segítséget. Mármint amikor van. Magyarországon szövetségi versenyt nem lehet bíró nélkül rendezni. Más alkalmakkor bíró hiányában csak magunkra hagyatkozhatunk, esetleg a játékostársakra. Mi történik, ha ilyenkor olyan büntetéssel kerülünk szembe, ami talán nem is járna?

Konkrét eset: Egy játékos greenre felütött labdája nyugalomba kerül. Mialatt a játékos a golftáskájában kotorász a putterje után, a labda magától megindul, arrébb gurul, majd ismét nyugalomba kerül. A játékos ezt nem (?) veszi észre, a labdához megy, és begurítja a lyukba.

A jegyző azonban ragaszkodik ahhoz, hogy a játékosnak 2 büntető ütést fel kell írnia, mert idegen helyről játszott. Szerinte az elmozdult labdát vissza kellett volna helyezni, de már késő. Ráadásul még felmerül a jogtalan előny szerzése is, mivel a labda az új helyén közelebb volt a lyukhoz, mint ahol eredetileg feküdt. 

A játékos kételkedik, de nem biztos a szabályban, kisebb vita után elfogadja a jegyző "döntését", és a 2 büntetőt beszámítják. A kör végén aláírja és leadja az eredménykártyát.

Az utólag elmondott eset alapján megállapítható, hogy a büntetés nem volt jogos. A Szabályok szerint ha ilyenkor az elmozdulás nem bizonyítható rá sem a játékosra vagy caddie-jére, sem valamilyen külső tényezőre, akkor vélelmezni kell, hogy természeti erő okozta. Ez esetben nincs büntetés, és a labdát onnan kell megjátszani, ahol az elmozdulás után nyugalomba került. A játékos tehát szabályosan járt el.

Az eredményén azonban ez mit sem változtat. Nem kérheti vissza a kártyát, nem javíthatja. De nem lesz kizárás a következménye annak, hogy a leadott eredmény nem felel meg a megjátszottnak, mert magasabb a ténylegesen teljesítettnél. Tehát érvényes, így ez kerül fel az eredménylistára, és ez lesz kihirdetve.

Meg lehet érteni a játékos bizonytalanságát, ugyanis általános szabály, hogy az elmozdult labdát vissza kell tenni. Azonban vannak kivételek, és egyik ilyen ha a greenen egy játékos által érintetlen (még fel nem vett) labdát természeti erő mozdít el, akkor azt nem szabad visszahelyezni, és onnan kell megjátszani, ahol nyugalomba került. (Ha felvett labda mozdult volna el a visszahelyezése után, akkor azt vissza kellett volna tenni.)

Mi a megoldás, ha egyik játékostársunk ragaszkodik egy büntetéshez, nem tudunk megegyezni, és nincs bíró, aki döntsön?
1. Tekintélyelv alapján soha ne fogadjunk el szabályértelmezést és büntetést.
2. Kérdezzük meg a sporttársat, hogy milyen szabályra alapozza a büntetést.
3. Ellenőrizzük a Szabálykönyvben, amit mindig magunknál hordunk.

A szabályértelmezésben az, hogy „Arisztotelész mondta”, már Galileinek sem volt elégséges. Egyetlen mérvadó forrás van, a Szabálykönyv. Létezik egy rövidített kiadása, amely minden golftáskába belefér. De alkalmas eszközzel elérhető az MGSZ és az R&A honlapján magyarul is. Megnézzük, és azzal a vita eldőlt.


Fotó: GolfDigest

2022.01.26.

Hozzászólások