Tanácsadás

Mit kérdezhetek, mit mondhatok?


- Bodor Tanár Úr jegyzete - 

A golf társasági sport. Játék közben természetesen szabad beszélgetni, ha ez másokat nem zavar. Ám versenyen a társalgás nem terjedhet ki a játékra vonatkozó tanácsokra - a rossz kérdésért, válaszért, kijelentésért 2 büntető, vagy szakaszvesztés jár.
A szabály lényege: játékos játékosnak versenyen nem adhat, és játékostól nem kérhet tanácsot, még közvetve sem. Kivétel a saját segítőnk, valamint páros játékban a partnerünk és az ő segítője.
Tanácsnak számít minden olyan nem-nyilvános információ, amely befolyásolhatja a játékos stratégiáját, ütőválasztását, ütésmódját. Tanácsadás az ilyen információ átadása szándékosan akár szóban, tettel, ráutaló magatartással.

Mit SZABAD?
- rákérdezhetünk a golf szabályaira, a helyi szabályokra, a versenyszabályokra,
- a pálya, a szakasz adataira,
- a terep- és időjárási viszonyokra,
- a pályán, szakaszon található bármely tárgy helyzetére és távolságára;
- gyakorlatilag a bárki számára (elvileg) hozzáférhető nyilvános, vagy nyilvánosnak számító információkra. Az ilyen kérdésekre válaszolhatunk.
- a saját segítőnktől bármikor, bármilyen tanácsot kérhetünk.
- páros játékban a partnerünktől kérhetünk, és a partnerünknek adhatunk tanácsot.
- információt szerezhetünk beavatkozás nélküli megfigyelés útján is.
- játékon kívül, tehát a verseny megkezdése előtt, két versenynap között, a verseny felfüggesztése alatt tanácsot kérhetünk, illetve adhatunk.
- megengedhető, hogy a már lejátszott szakaszra, megtett ütésre vonatkozó, tehát a további játékot már nem befolyásolható információinkat egymással megosszuk.
- tanácskérés, illetve tanácsadás nyilvánvaló szándéka nélkül akaratlanul elhangzó kérdések, kijelentések nem tekintendők tanácsnak.

Mit TILOS?
- nem kérdezhetünk rá, hogy a pálya, vagy a következő szakasz megjátszásakor milyen taktikát kövessünk,
- milyen irányba, hová, milyen erővel, mivel, hogyan üssünk;
- gyakorlatilag a játékunkat, ütésünket befolyásoló nem-nyilvános információkra. Az ilyen kérdésekre nem válaszolhatunk.
- a tanácskérés még közvetve is tilos.
- kérdés nélkül sem közölhetünk tanácsnak minősülő információt.
- nem közölhetjük, hogy adott helyzetben mi mit tennénk.
- tanácsadásnak minősül a játékostárs beállásának, ütőfogásának, ütési technikájának kritizálása is.
- a nem megengedett tanácsadásnak bármilyen formája tilos. Szóban, jelzéssel, mutatással, közvetlenül, közvetve, egyaránt. Nem szabad az ütést bemutatni sem.
- a tanács tartalma sem mentség; a téves, hibás, netán szándékosan megtévesztő tanács is büntetendő.
- a tanácsot kérő játékost nem mentesíti a büntetés alól, ha a kérdésére nem kap választ, vagy ha nem a kapott tanács szerint jár el.
- nem szerezhetünk információt aktív beavatkozással járó cselekvés útján. Különösen nem nyúlhatunk a játékostárs felszereléséhez.

FONTOS:
- Nem mindegy, hogy egy kérdés vagy válasz mikor hangzik el. Például: Ha egy ütésünk előtt kérdezzük meg a játékostársat, hogy ő onnan mivel ütött, akkor ez tanácskérés, mert a válasz befolyásolhatja az ütőválasztásunkat; tehát tilos. Ha ugyanezt azután kérdezzük, hogy a labdánkat már sikeresen elütöttük, akkor ez már csak puszta kíváncsiság; tehát megengedett. Ugyanígy az ő közlése az ütőválasztásáról az ütésünk előtt tanácsadás, utána érdekes társalgás. A korábban lejátszott szakaszokra vonatkozó információk nem a tanács, hanem a csevegés kategóriájába tartoznak.

KIEGÉSZÍTÉS a fentiekhez:
- Beavatkozás nélküli megfigyelésnek számít, ha a játékostárs golftáskájába belenézünk, hogy megállapítsuk, mivel ütött. De csak anélkül, hogy megérintenénk, mert az már aktív beavatkozás lenne. Tehát a csukott táskát nem szabad kinyitnunk, még a rajta lévő törülközőt sem húzhatjuk félre.
- A segítőnk bármilyen, bárhonnan tudomására jutott információt átadhat nekünk. Megmondhatja, hogy a másik játékos mivel ütött, amit egyébként mástól még csak meg sem kérdezhetnénk. Akár próbalendítéssel is demonstrálhatja a javasolt ütést, ha a játékot ezzel nem tartja fel. Ha történetesen egyúttal az ellenfelünknek is segédje, a közvetlenül tőle szerzett információt is átadhatja nekünk.
- A tanács kérése és adása külön-külön büntetendő. Ha a játékos nem válaszol a tanácskérésre, akkor csak a kérdező kap büntetést. Ha a játékos kérés nélkül ad tanácsot, akkor csak a tanácsadó kap büntetést. Ha a játékos válaszol a tanácskérésre, akkor mind a kérdező, mind a tanácsadó büntetést kap. Kivéve match play esetén, mivel ott a kérdező azonnal elveszti a szakaszt, amint kérdez, így a válasz érdektelen, és büntetése sincs. Egyébként a büntetés független attól, hogy a tanács helyes-e, avagy sem, megfogadják-e, avagy sem.
- Ha a játékos tévedésből kér tanácsot egy másik játékostól (pl. abban a hiszemben, hogy a saját segítője áll mögötte), de időben észreveszi, és a kérdést visszavonja, egyben felszólítva a kérdezettet, hogy ne válaszoljon, akkor mentesül a büntetés alól.
- A nem tanács jellegű kérés vagy kijelentés kategóriájába a költői kérdések (Hát ezzel mit kezdjek?), az érzelmi megnyilvánulások (Elégetem ezt az 5-ös fát!), és a belső monológok (Mégis jobbra kellett volna!) tartoznak. Vitatható jellegük miatt célszerű az ilyenektől tartózkodnunk.
- Kívülállótól (nézőtől, csapatkapitánytól) kéretlenül kapott (bekiabált) tanács nem tanács, ha egyszeri alkalomról van szó. Ismétlődés esetén azonban figyelmeztetnünk kell az illetőt, hogy ne tegye. Ha ezt elmulasztjuk, a bekiabálás kért tanácsnak minősül, és büntetést kapunk érte.

Végezetül egy büntetés nélküli JÓTANÁCS:
Vegyük figyelembe, hogy a golf akkor maradhat meg igazán szórakoztató, kellemes sportnak, ha a pálya nem vitatkozó, egymást hibáztató játékosokkal van tele, akiknek meggyőződése, hogy sokkal jobb eredményt értek volna el, ha nem hallgatnak másra, vagy megfordítva, ha éppen hallgatnak másra.
A legjobb, ha bárhol, bármikor tartózkodunk bármilyen (pláne kéretlen) tanácsadástól. Hagyjuk, hogy a játékostárs meghozza a maga döntését, amiért csakis az övé a siker vagy a kudarc. Ha így cselekszünk, idővel sikerülhet azt a téves képet kialakítani magunkról, hogy alapjában véve rendes fickók vagyunk, akivel kellemesen lehet golfozni.
Egyébként pedig társalogjunk a golf szépségeiről, a tőzsdei árfolyamokról, a gyermekek iskolai előmeneteléről, unokákról, megkötendő üzletekről, autókról, lovakról, nőkről, időjárásról, hogy elszaporodtak a kolorádó bogarak, meg a Vízkeresztről, vagy amit akartok. Szóval, amire a golfot többek között kitalálták.

Photo: golf.com

2019.12.27.

Hozzászólások