Szabálytalanság jelzése

A megfelelő helyen és időben


- Bodor Tanár úr jegyzete -

Ha valakinek tudomására jut olyan információ, ami egy versenyen már megtörtént, de nem-elbírált szabálytalanságra utal, késedelem nélkül értesítenie kell a Versenybizottságot. Nem a szövetséget, nem a golf klubot, nem a rendezőséget! Hanem a Versenybizottság valamelyik, szabálykérdésekben illetékes tagját.
(1) A recepciós nem arra van kiképezve, hogy ilyen problémákat megoldjon.
(2) Sem a szövetségnek, sem a klubnak nincs joga, de kompetenciája sem, hogy a kérdést rendezze, egyáltalán még bele se szólhat.
(3) A bejelentés bolyongása a különböző kerülő utakon jelentős időveszteséget (konkrét esetben pl. 5 napot is) jelenthet.
(4) Ha pedig a többszörös áttételen keresztül végül a Versenybizottsághoz eljutó információ annyi, hogy "valaki telefonált, hogy a versenyen valamelyik játékossal valamilyen probléma van", akkor a döntés legfeljebb az lehet, hogy "valamelyik játékos valamiért valamilyen büntetést kaphat".

Fontos, hogy az információ minél hamarabb célba érjen. Minél több idő telik el az inkriminált esemény és az intézkedés között, annál több dolog következhet be, amelyek a helyzetet bonyolíthatják. Bizonyos hibák a verseny alatt még korrigálhatók, másokon már nem lehet segíteni, a következményeit viselni kell. Bizonyos szabálytalanságok a verseny lezárása után visszamenőleg is büntetendők, másokon akkor már nem lehet változtatni, a lezárt eredmény végleges.

Mindenképpen helyes és méltányolandó, ha a golfozók tevékenyen ügyelnek a szabályok betartására, amit egyébként a Golf Szabályok is kötelezően előír. De ha lehet, tegyük ezt minél hatékonyabban.

Tehát ÜGYELJÜNK a következőkre!

(I.) A verseny közben tudomásunkra jutott esetet SZEMÉLYESEN közöljük egy bíróval. Ne elégedjünk meg azzal, hogy egy cédulán üzenetet hagyunk a recepción. Inkább érjük el, hogy a föld alól is kerítsenek elő nekünk egy bírót, amit egyébként szívesen megtesznek. A bíróval személyesen beszéljük meg az esetet, amivel rövidre zártuk a problémát.

(II.) A verseny után tudomásunkra jutott információt feltétlenül a VERSENYBIZOTTSÁG valamelyik tagjához juttassuk el, értelemszerűen egy bíróhoz. A versenykiírásban kell, hogy legyen olyan cím és/vagy telefonszám megadva, amelyen az ilyen bejelentések megtehetők. Ha nincs, és a klubbal vagy a Szövetséggel beszélünk, akkor üzenet helyett szerezzük meg tőlük a megfelelő elérési lehetőséget. Ragaszkodjunk ehhez, mert így érhető el gyors és szakszerű döntés, ami különben mindenkinek érdeke.

Óvásról, ami nem létezik, többé szó ne essék!

Eredetileg "De strigis vero, quae non sunt, nulla quaestio fiat". A Golf Szabályok ugyanúgy nem ismeri el az óvás intézményét, mint Könyves Kálmán a boszorkányokat. Sőt a Szabályok a bíró vagy a Bizottság döntésének megóvását kifejezetten tiltja. Óvási díj fizetéséről pedig végképp nem lehet szó, pénzt már kérni sem szabad.

Ezzel szemben viszont áll a játékos felelőssége. Ha valaki szabálytalanságot észlel, köteles arra elsősorban az érdekelt játékos figyelmét felhívni, utána szükség esetén egy bíró, vagy a Versenybizottság tudomására hozni. A bírónak és a Bizottságnak pedig kötelessége minden eléje került kérdésben dönteni. Fellebbezésnek helye nincs.

Az egész onnan indul ki, hogy:

- A verseny során a játékosoknak nemcsak a saját érdekeiket kell megvédeniük, hanem a játékostársakét is.
- "Ha a játékos tudja vagy feltételezi, hogy a másik játékos megszegte vagy megszeghette a Szabályokat, és azt a másik játékos nem ismeri fel vagy figyelmen kívül hagyja, a szabályszegést vélelmező játékos köteles ezt a másik játékos, annak jegyzője, a bíró vagy a Bizottság tudomására hozni." (20.1c(2))
- Ezt azonnal meg kell tennie, kivéve ha nincs rá lehetőség, vagy csak később jutott tudomására az eset. Akár a verseny lezárása után is.
- Ha ezt elmulasztja, a szabálysértést észlelő játékost a Bizottság kizárhatja a játék szellemiségétől eltérő viselkedés miatt.

Tehát nagyon is jól teszi a játékos, hogy felhívja a Versenybizottság figyelmét, ha az eredménylistán valami kifogásolhatót lát. Ezt nevezik népiesen és pontatlanul óvásnak, de valójában nem az. A Bizottságnak azonban akkor is kötelessége kivizsgálni, és döntést hozni róla.

Más kérdés, hogy visszamenőlegesen mit tehet tenni, és mit nem:
- Általában a pályán elért eredményt a verseny lezárása után nem lehet megváltoztatni, utólag visszamenőlegesen kiadott büntetésekkel sem.
- Ugyanez a helyzet a téves bírói döntésekkel, javítani kell, amíg lehet, de a verseny lezárása után már nem, még a téves kizárást sem lehet visszavonni.
- Az adminisztrációs hibát a verseny után visszamenőlegesen is korrigálni kell, és ennek nincs elévülése. Ha a díjazást is érinti, a díjat vissza kell venni, különben a játékos élete végéig nézegetheti a polcon a kupát, ami nem az övé.
- Mentő körülmények hiányában utólag is ki kell zárni a játékost // ha kevesebb ütést írt a kártyájára, // ha magasabb hendikeppel játszott, // ha kizárással járó szabálytalanságot követett el, // ha megegyezett más játékosokkal szabály vagy büntetés figyelmen kívül hagyásáról.
- A fentiektől függetlenül, súlyos magatartási vétség miatt a játékos bármikor kizárható.
- Ha a játékos jogtalanul nevezett (pl. határidő után, hcp limit, korhatár fölött, EGA kártya nélkül, stb.), akkor a versenyből nem kizárni, hanem törölni kell, nevezéssel, eredménnyel, helyezéssel, díjazással együtt. Akár verseny közben, akár utána.


Fotó: Tátrai Béla

2020.07.28.

Hozzászólások