Nem láttuk

Együttérzésből kizárás


- Bodor Tanár úr jegyzete -


A kizáráshoz vezető út is jószándékkal van kikövezve. Kellő megfontoltság hiányában érdekeltség és előnyszerzés szándéka nélkül is elkövethető szabálytalanság.

Stroke playben egy játékos az általános területen eltávolít a labdája mellől egy elszáradt faágat, amitől azonban a labda elmozdul. A közelben álló játékostárs jó szándékkal, együttérzően de meggondolatlanul bemondja, hogy "nem láttuk".
- Ha a játékos ezt elfogadja, akkor azzal létrejött volna egy megállapodás közöttük abban, hogy figyelmen kívül hagyják a 15.1b szabályt. Akkor is, ha kifejezetten így nem fogalmazódott meg. De a labda megütése előtt a játékostárs szándékosan jelezte, hogy ő úgy tekinti, mintha mi sem történt volna, a játékos pedig tudomásul vette.
- Szerencsére nem ez történt. A játékos a "nem láttuk" bemondásra azt felelte, hogy "de én láttam", majd az elmozdult labdát visszatette az eredeti helyére és onnan játszotta meg, végül felírt magának 1 büntetőt. Így megállapodás hiányában a játékostárs megmenekült a büntetéstől, és a játékos is csak a laza természetes anyag eltávolításával okozott elmozdításért kapott 1 ütést.

A játékostárs utólag elmondta, hogy úgy érezte, az elmozdulás olyan jelentéktelen volt, hogy az eredményt nem befolyásolhatta, és méltánytalanság lenne a másiknak ezért még egy büntetőt is elszenvednie. Hát igen, gyakran megesik, hogy úgy érezzük, az apróságokat nem méltányos túl szigorúan kezelni. A motiváció érthető, de nem elfogadható. Gondoljuk meg, a büntetés elhagyása viszont méltánytalanság lenne azzal az ismeretlen játékossal szemben, aki hasonló helyzetben felírta. Különben is meddig apróság, és mikortól már nem? És ki dönti el? Az egyetlen egységes és semleges megoldás a zéró tolerancia.

Az együttérzés a szerencsétlen játékos iránt, akit még az (elszáradt) ág is húz, nemes emberi tulajdonság, de azért mégsem mentesít a következmények alól, ha (akár szándékunk ellenére) a Szabályok keretein túlra vezet.

Megjegyzések:
- A megállapodás létrejöttéhez nem szükséges, hogy egyezkedés előzze meg, de mindenképpen közös beleegyezés kell hozzá. Érdektelen, hogy mindkettőjüknek, vagy közülük melyiküknek volt előnyös. A példában mindkét fél büntetése kizárás lett volna, mert az egyik javaslatára a másik egyetértésével egy szabályt tudatosan mellőztek. A többi játékos nem érintett, mivel a többes szám használata ellenére a játékostárs csak a maga nevében nyilatkozhatott. 
- Ha a játékostárs észleli a szabálytalanságot, és nem szól érte, akkor az nem megállapodás. Stroke playben nem jelenti feltétlenül azt sem, hogy elfogadta volna, mert később is szólhat. De ha végül nem teszi meg, akkor etikai vétségért büntethető lehet.
- Match playben elfogadhatjuk az ellenfél által már elkövetett szabálytalanságot, és eltekinthetünk annak büntetésétől, ami ott már azzal megvalósul, hogy nem tesszük azonnal szóvá. Azonban előre megegyezni erről ott sem szabad.


Fotó: Deemples

2022.03.20.

Hozzászólások