Néhány nappal az I. VH előtt

Mashie, Jigger, Cleck, Niblick, és végül a Putter


"Itt a vasütő tilos" hirdeti a tábla a széchenyihegyi golfpálya elütőhelyén

Retro cikkek sorozatunk következő darabjaként az alábbi leírást tárjuk elétek a golfjáték mibenlétéről, amely 106(!) évvel ezelőtt, 1914. tavaszán jelent meg az UJ IDŐK című szépirodalmi, művészeti és társadalmi hetilap kiadásában, Lengyel Menyhért tollából.

Röviden a szerzőről:
Lengyel Menyhért (született Lebovics Menyhért) 1880-1974, író, publicista, színműíró, forgatókönyvíró.
- Irodalmi pályafutását újságíróként kezdte, Kassán, majd Budapesten dolgozott. 
- A hálás utókor (amelyek most akár mi - a hálás golf utókor - is lehetünk) című drámáját 1908-ban a Nemzeti Színház mutatta be, a művet a Magyar Tudományos Akadémia Vojnits-díjjal tüntette ki.  
- 1916-ban írta meg A csodálatos mandarin című "pantomim-mesét", amelyből később Bartók Béla világhírűvé lett táncjátéka született.
- 1929–től kezdődően Karinthy Frigyes mellett a Belvárosi Színház társigazgatójaként dolgozott.
- 1937-ben költözött át az USA-ba, Hollywoodba, forgatókönyvírónak.
- Ninocska című filmjét - amelynek főszerepét Greta Garbo játszotta - 1942-ben Oscar-díjra jelölték.
- Egész életén át vezetett naplóját a Petőfi Irodalmi Múzeum őrzi. 
- Szülővárosában Balmazújvárosban a városi könyvtár 2004-ben a Lengyel Menyhért Városi Könyvtár nevet vette fel.


- Az Uj Idők c. folyóirat 1914. tavaszi lapszámában megjelent írás -

Képzeljenek egy gyönyörű nagy területet, valamely hegy fensíkján, vagy erdő tövében, völgyes-dombos helyen, vagy a tenger partján, igen gondozott üde zöld pázsittal, melyet természetes és mesterséges akadályok szakgatnak meg: facsoportok, árkok, kavicsos földmélyedések, kis patakok, hidak, homokzátonyok, - szóval gondoljanak egy 30-40 holdas kis zöld birodalomra, mely 9 vagy 18 kerületre van elosztva s minden kerület végén, mint egy-egy főváros, különösen és feltűnően gondozott gyepnégyszög van, mely olyan sima és zöld, mint a billiárdasztalok posztója - ez az egész együtt a golf-pálya.
A golf-játék lényege pedig: egy kis fehér masszív kaucsuklapdát különféle fa- és vas-ütőkkel végigkergetni a nagy területen s minden négyszög közepén levő lyukba bejátszani. Aki a legkevesebb ütéssel csinálja végig ezt a játékot, az egész pályát - az a nyertes. 

Ez így elmondva s elképzelve kicsit monoton, s távolról sem sejteti a nagyszerű vonzást, mely a golfsportban van. Jobb példa, hogy a golfot ősi helyén, Angliában, oly szenvedéllyel játszák, hogy már törvényt akartak hozni ellene, mert a miniszterektől kezdve, aki csak teheti, megrövidíti hivataloskodása idejét, hogy minél előbb a golf-pályára rohanhasson. Angliának és Amerikának általában ez a nemzeti sportja. Meg kell nézni Anglia golf-térképét, ahol egy kis alkalmas terület van, azt a különféle golf-klubok rögtön a maguk részére foglalják le. Az angol lapok és folyóiratok sport-rovatában a golf áll első helyen s mikor legutóbb a híres sandwichi pályán a két legjobb golf-bajnok játszott, húszezer ember izgatott érdeklődése követte a játék menetét. A legrégibb angol golf-klub a St.-Andrewsi, körülbelül ötszáz éves. Egészen csodálatos, hogy ez a sport a kontinensen mégis milyen nehezen kapott lábra, Németországban csak az utolsó évtizedekben játszák, nálunk pedig csak 4-5 éve, hogy megalakult a budapesti golf-klub. A széchenyi-hegyin kívül még csak egy pálya van Magyarországon Tátra-Lomnicon, s most készül a harmadik Pöstyénben. 

Driving Range a széchenyihegyi golfpályán

Mi e sport varázsa, mi teszi azt, hogy aki belekezd, azt hiszem, sohse hagyja abba? 
- Először: ez a sport, mint a legjobb barát, kora ifjúságától késő öregségéig elkíséri az embert. Mikor a tenniszt, úszást, csónakázást, fotballt, futást már abba kell hagyni, a golf még mindig megmarad, mert bár igen alapos, de mégse vehemens mozgást kíván s amit idővel az ember veszít az erejéből, azt később pótolja tudással. 
- Azután: nagyon könnyűnek látszik, de igen nehéz jól megtanulni, az angolok azt tartják, jó tíz év kell hozzá, míg az ember valamennyire egyenletesen és jól játsza. Az eredmények folyton változók s az ambíció, hogy az ember előremenjen, állandóan ébren tartja az érdeklődést. 
- A match-ok egyenesen izgalmasak, mégis hiányzik belőlük az a brutális elem, ami keserű mellékíze minden emberi mérkőzésnek: az ellenfél iránti harag és gyűlölködés. A golf-játékos az ellenfél jó sikerét épp úgy honorálja, mint ahogy a saját maga jó játékának örül. 
- És egy sport, amit egyedül is lehet művelni. Látni néha magános embereket, akik a legnagyobb figyelemmel játszák a golfot, fantasztikus küzdelmet folytatva a képzelt ellenfél a Bogey ellen, - akinek legjobb eredménye a Score kártyán föl van tüntetve, - ezt megközelíteni vagy legyőzni épp oly lelkesítő gondolat, mint a valóságos ellenfél fölötti győzelem. 
- És végül a golfban talán leginkább megvan az. ami mindnyájunk lelke mélyén szunnyad s amit úgy neveznek, hogy visszatérés a természethez. Két-három órát a legszebb mezőkön tölteni, munkával, ami egyben játék s ami úgy lefoglalja az embert, hogy arra az időre szünetel minden más gondja, gondolata, - s ha egy ütés után szétnéz, vagy a lapda után megy, a pázsit, a zöld erdő, a távoli kék hegyek kontúrjai, a nap tüneményes árnyés fényjátéka gyönyörködtetik a szemet, - ez az, ami végképp e sport rabjává teszi az embert. A budapesti golf-pálya különben is a legszebbek egyike, a Széchenyi-hegy tetején, lankáival, erdőivel, nagyszerű kilátásaival elragadó. 

Egy bunkerütés a széchenyihegyi pályáról (a bunkert ekkor ároknak nevezték)

Említettük, hogy a játék maga nehéz, mert a lapda majd minden pozíciójában más ütést, illetve más ütőt kíván. Rendesen a faütővel, a Drive-val kezdik, ez visz a legmesszibbre, a rekord, úgy gondolom, 400 yard. Aztán következnek, a lapda fekvése szerint a vasütők, és pedig az Iron, a Mashie, Jigger, Cleck, ha a lapda árokba esik, a Niblick című kanalas ütővel verik ki, végül a pázsiton a Putter-ral fejeződik be a játék, melynek szigorúan megállapított rendje és formaságai vannak. A budapesti golf-klub rövid fönnállása alatt már néhány kitűnő játékost nevelt, legutóbb a bécsi mérkőzésnél már magyar ember, Lauber Dezső vitte el az első díjat. 

A golf: sok levegő és sok mozgás, ami annyit tesz, hogy optimizmus, életkedv, edzettség, ellentálló képesség, szóval olyan tulajdonságok, melyekre talán sehol a világon nincs nagyobb szükség, mint nálunk Magyarországon. 

Lengyel Menyhért, 1914.  


Fotók: Az Uj idők c. folyóirat 1914-es lapszámából 

2020.04.03.

Hozzászólások