Ne írd át a Szabálykönyvet!

Megállapodások a golfpályán


- Bodor Tanár úr jegyzete -


Közismert sarkalatos szabály, hogy a játékosok szándékosan nem állapodhatnak meg abban, hogy figyelmen kívül hagynak egy előttük is ismert alkalmazandó szabályt vagy büntetést. Ennek következménye minden játékmódban kizárás.

Az idézett 1.3b(1) szabály szövege olyan tömör, hogy érdemes elgondolkodni rajta. Talán a legegyszerűbb megfogalmazás az lenne, hogy tilos bármely szabályt közös megegyezéssel kikapcsolni vagy felülírni. Megjegyzendő, hogy a "figyelmen kívül hagyás" finom angol megfogalmazása annak, hogy a szabályt semmibe vesszük. Vagy úgy játszunk, mintha nem is létezne, vagy sajátosan alkalmazzuk, vagy helyettesítjük más szabállyal.

Egy ilyen megállapodásra általánosságban jellemző, hogy:
- előzetesen jön létre // szándékosan és tudatosan // legalább két játékos között // nem korlátozódik egy megtörtént konkrét esetre // hanem érvényes az összes jövőbeli ugyanolyan helyzetre // a teljes versenykörön belül // a megegyező felek mindegyikére vonatkozik // nem szükséges, hogy előnyszerzés legyen a célja.

(1) A szabály vélelmezi, hogy az ilyen megállapodások rendesen a versenykör előtt köttetnek meg, de nem zárja ki, hogy ezt a kör közben is meg lehet tenni.
(2) A szabály azokat a megállapodásokat bünteti, amikor a játékosok tudják, hogy van olyan más szabály, amely tiltja azt, amiben meg akarnak egyezni, és a megállapodást szándékosan annak ellenére hozzák létre. A tudatlanságból fakadó megállapodást ez a szabály nem bünteti, de nem mentesít más szabályok megsértése alól.
(3) A versenykör megkezdése előtt létrejött megállapodás visszavonható, mielőtt a benne érdekeltek bármelyike megkezdi a kör lejátszását. Ez esetben az érintettek mentesülnek a következmények alól.
(4) A versenykör megkezdése után a megállapodó játékosok felelőssége egyetemleges, kizárás esetén az minden résztvevőre vonatkozik, nem csak arra, aki már elkezdte a játékot. Akkor is, ha az előzetes megegyezés alkalmazására nem került sor (akár mert nem volt rá szükség, akár mert nem éltek vele). Pusztán a (hatályba lépett) megállapodás ténye ok a kizárásra. Mindez nem vonatkozik a csoport azon játékosaira, akik a megállapodásban nem vettek részt.
(5) Nem mentség, ha a megállapodás célja nem valamilyen előny szerzése, valamint az sem, ha nem minden benne érdekelt fél számára előnyös. Lehet a célja például a játék gyorsítása, de az is tilos, ha szabály mellőzésével jár.

Példák:
- Stroke playben a játékos és a jegyzője egy konkrét esetben nem tudja eldönteni, hogy általános területen rendellenes pályaviszony esetén a könnyítési terület a Szabályok szerint egy- vagy kétütős. Végül megállapodnak (már a kör megkezdése után, de még mielőtt a könnyítést igénybe vették volna) abban, hogy akkor legyen két ütő.
// Ez egy menet közben létrejött megállapodás, amely felülírja a 16.1b szabályt, de a játékos és jegyzője mégsem lesz kizárva, mert nem volt tudomásuk arról, hogy az alkalmazandó szabály mit határoz meg. Viszont a játékosnak a rossz helyről játszott labda miatt a 14.7 szabály szerint járó (2 ütés) büntetést fel kell írnia.

- Stroke playben két játékos megegyezik abban, hogy eltekintenek a gurítástól, ha a labda a lyuktól 1 ütőhosszon belül van, pedig tudják, hogy stroke playben a szakaszt csak a labda begurításával lehet befejezni.
// Ezzel szándékosan figyelmen kívül hagyták a 3.3c szabályt, amelyről tudomásuk volt. A megállapodásban résztvevők közül azt is ki kell zárni, aki a megállapodás ellenére szabályosan begurított a lyukba, nem csak azt, aki a megállapodás értelmében felvette a labdáját. Sőt, akkor sem mentesülnek a kizárás alól, ha mások figyelmeztették őket, és mielőtt még alkalmazták volna a megállapodást, elálltak tőle.

- Match playben az ellenfelek előzetesen megállapodnak abban, hogy minden 1 ütőhossznál rövidebb lyukra gurítást kölcsönösen meg fognak adni egymásnak.
// Ezzel figyelmen kívül hagyták a 3.2b(1) szabályt, amely szerint "A játékos az ellenfele következő ütését ... adhatja meg." Tehát egyszerre mindig csak egyet, a soron következőt, és azt is egyedi döntés alapján.
// Azonban mentesülnek az ellenfelek a kizárás alól, ha nem volt tudomásuk arról, hogy a Szabályok tiltja a megadásnak a megegyezésben (előre, csoportosan, látatlanban, feltétel nélkül) alkalmazott módját.

- Stroke playben a játékosok megállapodnak abban, hogy ha elveszett labda esetén egy játékos nem ütött ideiglenes labdát, akkor nem megy vissza ütni egy újat, hanem a keresés helyén ejt labdát, amit úgy számolnak (ütésben és büntetésben), mintha ideiglenes labda lett volna.
// Ezzel a "saját különbejáratú" szabállyal figyelmen kívül hagyták a 18.2b szabályt, amely elveszett labda esetén csak az ütés-és-távolság könnyítést engedi meg. Továbbá az így ejtett labda nem felel meg az ideiglenes labdáról szóló 18.3 szabálynak sem. A játék gyorsításának szándéka nem mentség.

Baráti játék:
A grundon soha nem az R&A szabályai voltak érvényesek. Akár három korner egy tizenegyesről, vagy bedobás helyett berúgásról és hasonlókról van szó. Baráti meccsen vagy versenykörben bármiben meg lehet állapodni. Lehet új labdát ejteni ott, ahol a régi elveszett vagy elhagyta a pályát, megadni minden gurítást 2 méteren belül, megegyezni 2 "Mulligan"-ben, amiből az egyik csak az első szakaszon váltható be, gyakorló ütést ütni a szakaszon belül, továbbá (Vízkereszt, vagy) amit akartok. Ja, és még azt is megbeszélhetjük, hogy a nyertes fizeti a kávét. De mindenképpen a kör megkezdése előtt kell megállapodni. Menet közben, pláne utólag már nem lehet.

Megjegyzés:
Mulligan (ejtsd maligen) = egy sikertelen ütés érvénytelenítése, és helyette új ütés megjátszása büntetés nélkül. (Eredetileg egy ír személynév, de ellentmondó történetek keringenek a Világhálón arról, hogyan került a golffal összefüggésbe. Az egyes változatok annyiban mégis megegyeznek, hogy mindegyik a potya ütésről szól.)


Fotó: PBA Galleries

2022.03.07.

Hozzászólások