"Mindent" a MatchPlay-ről

Hogyan, Kivel, Mikor, Miért


Reska János és Xie Kelvin a Pannonia 15-ös zöldjén

- Bodor Tanár úr jegyzete -


Az utóbbi időben örvendetesen szaporodnak a match play játékok. Csak emlékeztetőül, a golfot eredetileg kifejezetten olyan mérkőzések játszására találták fel, ahol két ember küzdött meg egymással, és az győzött, aki több szakaszt nyert. Több évszázadon keresztül a match play volt a golf. A stroke play viszonylag modern "találmány", akkor kezdett elterjedni, amikor már többen is hozzá akartak férni a játékhoz.

Noha a golf szabályok alapvetően minden játékformára egyformán vonatkoznak, némelyek mégis jelentősen eltérnek attól függően, hogy ellenfelek között szemtől-szembe játszott meccsjátszmáról, vagy arctalan mindenki-mindenki ellen versenyről van szó. Ezekből válogatok az alábbiakban és a következő részekben. 

Mindenek előtt alapvető eltérés az általános büntetés, ami azért általános, mert mindkét játékformára vonatkozik. De nem egyformán. Stroke play versenyben 2 ütés büntetést jelent, match play mérkőzésen viszont szakaszvesztés a következménye. A különbség óriási.
A 2 ütést túl lehet élni, különösen sikeres játékkal még be is lehet hozni, ráadásul a versenyzőtárs is ronthat. Ezzel szemben a szakaszvesztés végzetes és helyrehozhatatlan. Halálos. A szakasznak annyi, az ellenfél már megnyerte.

(1) Amikor elütőterületen kívülről játszunk:

A szakasz megjátszását szokásos módon az elütőterületről elvégzett első ütéssel kell elkezdeni. Ha itt hibázunk, és az elütőterületen kívülről játszunk, beleértve azt is, ha idegen elütőről tesszük, nincs büntetés. De a folytatás kizárólag az ellenféltől függ.

/a/ Az elütőn kívüli ütésünket az ellenfél érvénytelenítheti. Helyette minden más ütést megelőzve szabályos ütést kell megjátszanunk az elütőterületen belülről.
/b/ Ha az elütőn kívüli ütésünket az ellenfél nem érvényteleníti, akkor az ütés számít, a labda játékban van, és onnan kell megjátszani, ahol fekszik - a vonatkozó szabályok figyelembe vételével.

(2) Amikor egy kifogásolt ütést érvénytelenítünk:

- Azt a soron következő ütés előtt kell megtenni. Mindegy, hogy kié a következő ütés, a játékosé vagy az ellenfélé. Utána már hiába, mert késő.
- Az érvénytelenítés nem kötelező, de ha megtörtént, nem vonható vissza.
- Az érvénytelenített ütés, valamint a miatta esetleg járó büntető ütések nem számítanak. (Pl. ha pályahatáron kívülre ment a labda.)

(3) Amikor idegen labdával játszunk:

Ha egy idegen labdát megütünk egy szakasz lejátszása közben, akkor a büntetés szakaszvesztés.

- Ha a játékos és ellenfele véletlenül egymás labdáját játssza meg, akkor az veszíti el a szakaszt, aki először ütötte meg a másik labdáját. Ezután érdektelen, hogy a másik is idegen labdát játszott, mert azt akkor tette, amikor a szakasz eredménye már eldőlt azzal, hogy megnyerte.
- Ha nem állapítható meg, hogy melyik fél játszott először idegen labdát, akkor nincs büntetés, és a szakaszt a felcserélt labdákkal kell végigjátszani. Mintha mi sem történt volna.

(4) Amikor sorrenden kívül játszunk:

A játék sorrendje meccsjátszmában is pontosan ugyanaz, mint ahogyan stroke play versenyen megszoktuk. Ha sorrenden kívül ütünk, ugyanúgy nincs érte büntetés, de eltérés, hogy az ellenfél ragaszkodhat a kötelező sorrendhez.

/a/ A sorrenden kívüli ütésünket az ellenfél érvénytelenítheti. Helyette amikor sorra kerülünk, ugyanarról a helyről kell megjátszanunk egy ütést, ahonnan az érvénytelenített ütést elvégeztük.
/b/ Ha a sorrenden kívüli ütésünket az ellenfél nem érvényteleníti, akkor az ütés számít, a labda játékban van, és onnan kell megjátszani, ahol fekszik - a vonatkozó szabályok figyelembe vételével.
/c/ Időnyerés érdekében meg lehet állapodni az eltérő sorrendről.
- A megállapodás mindig csak egy adott konkrét esetre érvényes.
- Megengedhetjük az ellenfélnek, hogy soron kívül játsszon, és elfogadhatjuk az ellenféltől, ha ehhez nekünk hozzájárul.
- Megállapodás esetén az ellenfélnek nincs joga az adott konkrét soron kívüli ütés érvénytelenítésére.

Alapvetően játszani ugyanúgy kell meccsjátszmában, mint stroke play versenyen. Azért akad itt néhány dolog, amire érdemes figyelni:

(5) Gyakorlás

- Játékos aggódva kérdezi, hogy a mérkőzés előtt gyakorolhat-e a par3-as gyakorló pályán. Természetesen igen, ott egyébként bármikor lehet. Sőt, match play-ben a versenypályán is akár a mérkőzés előtt, akár két mérkőzés között. Stroke play esetén ezért elsőre 2 büntető, másodszorra kizárás járna.
- Az ellenfél megadja a gurítást, a játékos ennek ellenére beüti a labdát a lyukba. Az ellenfél ezt gyakorlásnak tekinti. Pedig nem az. Egy szakasz befejezésére irányuló ütések nem számítanak gyakorló ütésnek, amikor a játékos számára a szakasz eredménye már eldőlt.

Ha viszont a gurítás nem megy be, a megadott ütés akkor is érvényes, mert az ellenfél nem vonhatja vissza. Legfeljebb sajnálhatja.

- Shotgun indítás esetén a kezdési időpontot mind a játékos, mind az ellenfele lekési, de mindketten még 5 percen belül vannak. Mindkettőjük büntetése szakaszvesztés. Számukra a játék a második szakaszon kezdődik, egyenlő (all square) állásnál. A második szakaszra menet közben az elvesztett elsőt lejátszhatják, azonban annak eredménye a mérkőzés állásába nem számít be, de mégsem gyakorlás.

(6) Könnyítés

- Játékos lendítését zavarja egy távolságjelző karó. A játékos jogosan bizonytalan, kérdezi, hogy kihúzhatja-e? Ez az ellenféltől függ. Ha ő hozzájárul a karó eltávolításához, akkor a játékos megteheti. Teljesen mindegy, hogy a karó mozdítható vagy mozdíthatatlannak minősül, szabálytalan művelet esetén az ellenfél a hozzájárulás megadásával eltekintett a büntetéstől.

Ha az ellenfél nem járul hozzá a karó kihúzásához, a játékosnak a szabályok szerint kell eljárnia. Ha a karó mozdítható akadály, akkor kihúzhatja, ha helyi szabállyal mozdíthatatlannak van minősítve, akkor a legközelebbi teljes könnyítési ponttól mért együtős könnyítési területen szabad ejtése van. Ellenkező esetben a büntetése szakaszvesztés.

- Játékos labdája az általános területen egy lyukban van. Vitatott, hogy az üreg egyszerű pálya egyenetlenség, vagy állat vájta. Előbbi esetben a labdát onnan kell megjátszani, utóbbi esetben rendellenes pályaviszony miatt könnyítés vehető igénybe. Ha az ellenfél megadja a könnyítést, a játékos élhet vele, akár jogos volt, akár nem. Ha a játékosok nem tudnak megegyezni, a vitát bírónak kell eldöntenie. (Egyébként eldöntötte, ürgelyuk volt.)

(7) Szakasz lejátszása két labdával

- A játékos bizonytalan, hogy jogos-e egy könnyítés vagy nem, ezért úgy dönt, hogy a szakaszt két labdával játssza le, egyikkel könnyítés nélkül, másikkal a könnyítést igénybe véve. Minthogy a kétlabdás játék match play-ben szabálytalan, a következmény az ellenféltől függ. 

Ha az ellenfél nem emelt kifogást a kétlabdás játék ellen, és a kérdés a Bizottság elé kerül, akkor minden vizsgálat nélkül automatikusan az eredeti labdával játszott eredmény számít, és a második labdával játszott eredmény érvénytelen. 
Ha annak ellenére, hogy az ellenfél ellenezte a kétlabdás játékot, és időben jelezte, hogy bírói döntést fog kérni, a játékos mégis két labdát játszik meg, akkor a büntetése szakaszvesztés.

- Csak a stroke play-ben megengedett, hogy ha a játékos egy szakasz megjátszása során nem biztos abban, hogy mi a követendő helyes eljárás, büntetés nélkül két labdával teljesítheti a szakaszt, és később a Bizottság dönti el, hogy melyik eljárás volt a helyes, és melyik eredmény számít. Ez azonban match play esetén nem érvényes!

(8.) Játék 15 ütővel

- Játékos a harmadik szakaszon veszi észre, hogy véletlenül 15 ütő van a golftáskájában. Ha a szakaszt már elkezdte, akkor így kell lejátszania, és az összes lejátszott szakasz eredménye érvényes. A büntetés nem szakaszvesztés, hanem a mérkőzés állását kell módosítani oly módon, hogy minden olyan szakasz után, ahol szabályszegés történt, le kell vonni az eredményből egy szakaszt, de egy versenykörben összesen legfeljebb kettőt.

Ha például a játékos megnyerve minden eddigi szakaszt, három szakasszal vezet a mérkőzésen, a maximális két szakaszt kell levonni, így a játékos előnye egy szakaszra (1 up) csökken.
- Az engedélyezett szám feletti ütőt azonnal játékon kívül kell helyezni. Ha a játékos ezt elmulasztja, a büntetése kizárás.

(9) A szakasz és a mérkőzés eredménye:

- A játékos akkor nyeri meg az adott szakaszt, ha vagy /a/ kevesebb ütéssel teljesíti, vagy /b/ az ellenfél megadja neki, vagy /c/ az ellenfél büntetése szakaszvesztés.
- Egy szakasz döntetlen, ha vagy /a/ a felek ugyanannyi ütéssel fejezik be, vagy /b/ megegyeznek döntetlenben.
Az utóbbira csak akkor van lehetőség, ha legalább az egyik játékos egy kezdőütéssel elkezdte a játékot. Tehát nem lehet a szakasz felezésében előre megegyezni. 
- A játékos akkor nyeri meg a mérkőzést, ha vagy /a/ több szakasszal vezet, mint a hátralévő szakaszok száma, vagy /b/ az ellenfél megadja a mérkőzést, vagy /c/ kizárják.
- Ha egy mérkőzés az utolsó szakasz után döntetlenre áll, akkor vagy /a/ a mérkőzést egy-egy szakasszal meg kell hosszabbítani mindaddig, amíg az egyik játékos nem nyer, vagy /b/ ha a versenykiírás megengedi, a mérkőzést hosszabbítás nélkül döntetlennel is be lehet fejezni.

A meghosszabbított mérkőzés nem új versenykör, hanem az adott versenykör folytatása, amelyben a szakaszokat alapértelmezés szerint ugyanolyan sorrendben kell lejátszani. 
- A mérkőzés eredménye a versenykiírásban meghatározott módon válik véglegessé. Általában amikor leadják egy hivatalos rendezőnek.

(10)  Megadások:

A match play sajátos jellemzője, hogy a játékos megadhatja az ellenfele következő ütését, de megadhat egy szakaszt, vagy akár a teljes mérkőzést.
- Egy ütést mindig előre kell megadni, tehát még az ütés előtt. A megadott ütés beszámít az ellenfél szakasz-eredményébe, és a labda játékon kívülre kerül.
Folyamatban lévő ütés megadása automatikusan az ellenfél következő ütésére lesz érvényes, hacsak a labda be nem megy a lyukba (mert akkor már nem számít).
- A megkezdett szakasz akkor adható meg, ha még nem fejeződött be. De megadható akkor is, ha még el sem kezdték. Befejezett szakaszt nem lehet megadni (nincs is értelme). 
- Mérkőzés bármikor megadható, ha még nem dőlt el. Tehát akkor is, ha még el sem kezdték.
- A megadás csak egyértelmű jelzéssel történhet vagy /a/ szóban, vagy /b/ olyan magatartással, amely egyértelműen utal a megadás szándékára.
- A megadás végleges, sem visszautasítani, sem visszavonni nem lehet.

(11) Kizárások:

- Match playben nincs időbeli korlát arra, hogy a játékos mikor zárható ki (súlyos etikai vétség, vagy észlelt szabályszegés, büntetés szándékos figyelmen kívül hagyása miatt, illetve ha két játékos megállapodott egy előttük is ismert alkalmazandó szabály és büntetés figyelmen kívül hagyásáról).
- A játékos akkor is kizárható, ha a mérkőzés eredménye már véglegessé vált.


Fotó: Yulia Stepanova Photography

2021.06.11.

Hozzászólások