Mikor lehet, és mikor nem

Választási lehetőségek


- Bodor Tanár úr jegyzete -


A golf számos esetben lehetővé teszi a választást bizonyos lehetőségek közül. Alapelvként azt jegyezzük meg, hogy választani mindig csak lehetőségek közül lehet, amikor azok kimenetele, eredménye még nem ismert. Tehát amikor még nem csináltunk semmit, csak mérlegeljük, hogy mit lépjünk. Amikor már megtettük, és a következménye ismert, a labda ott hever a lábaink előtt, akkor már nincs kegyelem, kényszerpályára kerültünk, olyan sínre, amelyen nincs váltó, a folytatást a Szabályok határozzák meg.

Néhány szemelvény a teljesség igénye nélkül:
(1) A nyírt sáv közepén egy megrongált terület van, rendellenes pályaviszonyként megjelölve. A labdánk oda került, de azért még játszható. Jogunk van azonban a büntetés nélküli könnyítésre a legközelebbi teljes könnyítési ponttól mérve.
- Mielőtt bármit tennénk, szabadon választhatunk, hogy igénybe vesszük-e a könnyítést, vagy megjátsszuk a labdát a rendellenes területről úgy, ahogy fekszik.
- De miután igénybe vettük a könnyítést, és a labdánk az ejtéssel előnytelenebb fekvésbe került, mint az eredeti helyén volt, akkor már nem választhatjuk, hogy köszönjük a lehetőséget, de mégis inkább a rendellenes területről szeretnénk játszani.

(2) A kezdőütésünk magas fűvel benőtt területre megy. Több választási lehetőségünk van; /a/ üthetünk ideiglenes labdát arra az esetre, ha az eredetit nem találnánk meg, vagy /b/ üthetünk egy új labdát, ha úgy ítéljük meg, hogy az eredetihez már nincs remény, vagy /c/ megyünk keresni az eredetit, arra számítva, hogy úgyis meglesz. De bárhogy döntünk, utána már nincs választásunk.
- Ha új labdát hoztunk játékba (1 büntetőért), csakis azzal folytathatjuk a játékot. Érdektelen, hogy az eredetit megtaláljuk (akár a keresési időn belül, akár azon túl), vagy sem, mert nem választhatunk a két labda közül. 
- Akkor sincs választási lehetőségünk, ha sem ideiglenes, sem új labdát nem ütöttünk. Ez esetben ha a keresési időn belül megtaláltuk az eredetit, azzal kell tovább játszanunk, minden más esetben vissza kell mennünk az ütés eredeti helyére, és onnan (1 büntetőért) új labdát kell játékba hoznunk.
- Több variáció van ideiglenes labda esetén, de  mindegyik választási lehetőség nélkül. Ha az eredeti labdát nem találjuk meg, nem marad más, mint /a/ (1 büntetőért) az ideiglenes. Ha az eredeti labdát megtaláljuk, akkor /b/ keresési időn belül azzal kell folytatni a játékot, viszont /c/ keresési időn túl az ideiglenes labdával kell (1 büntetőért) tovább játszani. Kivétel ha /d/ az ideiglenes labdát (mialatt az eredeti még nem volt meg) a lyukhoz közelebbről játszottunk meg, mint az eredeti vélelmezett helye, akkor mindenképpen az ideiglenes labdával kell (1 büntetőért) folytatni a játékot, akár megtaláltuk az eredetit, akár nem, és akár a keresési időn belül, akár azon túl. 

(3) A játékos labdája egy vizes büntetőterületre került. Mindenki látta, hogy a tóparton ért talajt, és átgurulva a piros karók vonalán, elnyelte a parti növényzet, amelyben a nem is találták meg. Nem maradt más hátra, mint a (szabad) választás a piros büntetőterület könnyítési lehetőségei közül; vagy /a/ oldalirányban, vagy /b/ vonalon hátrafelé, vagy /c/ az ütés eredeti helyéről.
- A játékos a könnyítést oldalirányban belül választotta. Kimérte a 2 ütőhosszt, és sikeresen labdát ejtett. Amikor beállt az ütéshez, észrevette, hogy arról a helyről az ütésirányban egy tujafa áll, zavarva a labda röppályáját. Kockázatos mellette elütni, balra pályahatár van, jobbra víz. A játékos szeretne inkább másik könnyítési lehetőséget választani, a vonalon hátrafelé előnyösebbnek látszik.
- De már nem teheti. Mivel a labda büntetőterületen veszett el, az ejtés jogos volt. A játékos megengedett lehetőséget választott. Az ejtett labda szabályosan ért talajt, és a könnyítési területen belül állt meg. A szabályos és sikeres ejtés megismétlésére nincs lehetőség. A labda játékba került, azzal kell folytatni a játékot. Döntés előtt kellett volna körültekintőbben eljárni, odafigyelni a zavaró körülményekre, és annak megfelelően választani a lehetőségek közül.

Megjegyzés:
Hibásan (rossz szabály szerint, rossz helyen, rosszul) végrehajtott helyezés, ejtés, visszahelyezés esetén a hiba javítható, és ilyenkor bizonyos esetekben (a fentiektől eltérően) újabb választási lehetőségeket kaphatunk. Ezek azonban már egy másik fejezetbe tartoznak.


Fotó: GolfMagic

2021.11.18.

Hozzászólások