Mi a minősített játékforma?

Bevezetés a WHS rendszerbe IV.
- Bodor Tanár úr jegyzete -


Minősített játékforma:
A lejátszott kör földrajzi helye szerint illetékes Szövetség által meghatározott, hendikep módosításra alkalmas játékforma.

(1) Magyarországon az MGSZ döntése szerinti minősített játékformák:
- egyéni /a/ stroke play, /b/ stableford, /c/ par/bogey, /d/ maximált ütésszámú játék,
- vagy 18, vagy 9 szakaszon,
- akár szervezett versenyen, akár általános játékban.
Nem minősített játékforma minden más, pl. match play, scramble, foursome, greensome, Chapman, four-ball, best-ball, stb. Általában mindenféle meccs és nem egyéni játék.

- Ha a Hendikep Szabályzat egyéb rendelkezései nem tiltják, egy minősített játékformában megjátszott elfogadható eredményt kötelező leadni hendikep módosításra.
- Nem minősített játékformában elért eredmény nem adható le, de ha véletlenül megtesszük, nem vehető figyelembe, és következménye nincs.
- A 9-szakaszos kör játszható egy 9-szakaszos pályán, vagy egy 18-szakaszos pálya első vagy hátsó 9 szakaszán, de nem egy 18-szakaszos kör töredék részeként. A 18-szakaszos kör játszható egy 18-szakaszos pályán, vagy egy 9-szakaszos pályát folyamatosan kétszer játszva.
- Versenyen kívüli játékban, baráti körben, nem szervezett barátságos versenyen, de minősített játékformában megjátszott eredmények is hendikep módosítók, ha a módosítás feltételei adottak, és a szándékát előre szabályosan bejelentjük. Elfogadásukat azonban az illetékes Szövetség korlátozhatja.

Minősített játékformában elért eredmény elfogadására is lehetnek kizáró okok. Például amikor a játékos:
- Játék közben oktatást is kap.
- Nem szabályos ütővel játszik.
- Eredményét nincs aki igazolja.
- Nem játszotta le a minimálisan előírt szakaszokat.
- A pálya inaktív időszakában játszott.
- Nem végig a saját labdáját játszotta meg (pl. scramble).

Ezek a szemléltető példák nem merítik ki az összes lehetséges esetet. A versenykiírás egyéb, hendikep módosítással nem összeférő megszorítást is előírhat. Például:
- Korlátozza a használható ütők mennyiségét vagy típusát.
- Korlátozza a megjátszható ütések számát (flag tournament).
- A Golf Szabályoktól eltérő (bohókás) szabályokat vezet be.

(2) Külföldön játszott verseny esetén (egyéb kizáró ok hiányában):
- Ha az idegenben lejátszott kör játékformája sem idegenben, sem itthon nem minősített, akkor az eredmény hendikep módosításra nem fogadható el, és a játékos hendikep történetébe nem vihető fel.
- Minden más esetben az eredmény hendikep módosításra elfogadható, és le kell adni. Vagyis ha az idegenben lejátszott kör játékformája
/a/ vagy idegenben minősített, de itthon nem;
/b/ vagy itthon minősített, de idegenben nem;
/c/ vagy idegenben is és itthon is minősített.

 

Mi az elfogadható eredmény?
Bevezetés a WHS rendszerbe V.

Elfogadható eredmény:

Hendikep módosításra elfogadható az olyan eredmény, amelyet arra minősített játékformában, valamint a WHS Hendikep Szabályzat összes vonatkozó rendelkezéseinek betartásával értek el.

A játékos által hendikep módosításra leadott eredmények képezik a Hendikep Index kiszámításának magját.
Egy eredmény akkor fogadható el, ha a kört az alábbiak szerint játszották:
- Egyéni stroke play játékformában, beleértve annak változatait.
- Vagy teljes önálló 9, vagy teljes 18 szakaszon. Töredék kör nem elfogadható.
- Legalább 1 másik személy társaságában, aki egyben jegyzőként is szerepelhet.
- A jegyző csak a Hendikep Bizottság által elfogadott személy lehet.
- A Golf Szabályok szerint.
- Olyan golfpályán, amely megfelel a pálya érvényes CR/SR felmérésének.
- A golfpálya aktív időszakában.
- Általános játékban előzetesen bejelentve.
- Általános játékban szakaszonkénti bontásban vezetett eredménykártyával.
- Az eredményt szabályosan hitelesítették - a játékos és a jegyző is aláírta.
- Az eredmény elfogadhatóságának nem volt egyéb kizáró oka.

Ha a fentiekből egy vagy több feltétel nem teljesül, az eredmény nem fogadható el hendikep módosításra.

(1) A lejátszandó szakaszok minimális száma:
- Egy szakasz lejátszottnak tekintendő, ha a megjátszását elkezdték.
- Egy 18-szakaszos eredményhez mind a 18 szakaszt le kell játszani ahhoz, hogy az hendikep módosításra elfogadható legyen.

Tehát ha egy versenyt vihar miatt nem lehetett befejezni, és egy játékos például 16 szakaszt játszott le, akkor az ő eredménye nem hendikep módosító. De ha valaki korábban indult, és megvan a lejátszott 18 szakasza, akkor annak eredményét el kell fogadni a verseny állapotától függetlenül. Akkor is, ha a versenynapot törölték a versenyből.

- Egy 18-szakaszos kör töredéke nem kerekíthető fel 18-ra, mondjuk a le nem játszott szakaszokat nettó par fiktív értékkel számolva. 
- Egy 18-szakaszos kör töredéke nem csonkítható le 9 szakaszra, elhagyva a többi szakasz eredményét, mintha csak egy 9 szakaszos kört játszottak volna.
- Egy 18-szakaszos kört a megkezdése előtt indokolt esetben szabad csökkenteni 9 szakaszra, például időzavar, csúszás, köd, vihar, stb. miatt. Erre a körre a 9-szakaszos szabályok lesznek érvényesek.
- Egy 9-szakaszos eredmény csak 9 szakaszra elindított körben érhető el. Ez a kör lehet egy 9-szakaszos pályán, vagy egy 18-szakaszos pálya bármelyik felmért 9 szakaszán. Ahhoz, hogy az eredmény hendikep módosításra elfogadható legyen, mind a 9 szakaszt le kell játszani.

Figyelem! A fenti szabályok Magyarországon érvényesek. Külföldön eltérő szabályozás lehetséges.

(2) Külföldről hozott eredmény:
A külföldön megjátszott elfogadható eredmény hazai elfogadása a játékforma minősítésétől függ. 
- Ha a játékforma sem ott, ahol a kört lejátszották, sem hazai területen nem minősített, akkor az eredmény hendikep módosításra nem fogadható el.
- Minden más esetben a hozott eredmény itthon is elfogadható eredmény, és kötelező leadni.

(3) Az általános játék bejelentési kötelezettsége:
- A játékos köteles előre bejelenteni a szándékát, ha egy általános játékkal elért elfogadható eredményt hendikep módosításra kíván leadni.
- Az ilyen bejelentést a kör megkezdése előtt kell megtenni, és meg kell felelnie a szövetségi előírásoknak.
- A területileg illetékes szövetség a leadott eredmény elfogadását korlátozhatja.

Mindezek nélkül a leadott eredmény hendikep módosításra nem fogadható el.

(4) A szabályosan megjátszott eredmény követelménye:
- A kört a Golf Szabályok betartásával kell lejátszani ahhoz, hogy az eredmény hendikep módosításra elfogadható legyen.
- A Golf Szabályoknak, vagy a Versenykiírásnak nem megfelelő eredmények azonban hendikep módosításra még elfogadhatók lehetnek, ha a szabálytalanság ellenére az eredmény a játékos valós teljesítményét tükrözi. 
- A játékos kizárása ellenére az eredménye hendikep módosításra még elfogadható, ha a szabálytalansággal nem jutott jelentős előnyhöz.
- Bármilyen más kizárás esetén az eredmény hendikep módosításra nem fogadható el.
- Általános játékban nincs bíró, akinek a döntésére támaszkodni lehetne. De ha bebizonyosodik, hogy a játékos nem alkalmazott egy esedékes büntetést; illetve szándékosan eltekintett valamely szabálytól, akkor az eredménye hendikep módosításra nem fogadható el.

Mindezekről a végső döntést a Hendikep Bizottság hozza meg, mérlegelve a körülményeket.


Fotó: GolfResortLipiny

2021.02.06.

Hozzászólások