Méltányosság

Amikor eltérítik a közös gépet


- Bodor Tanár úr jegyzete -

A Szabályok szerint a versenykör megkezdésére a megadott időben és helyen meg kell jelenni, mégpedig játékra kész állapotban. Ha nem, akkor a büntetés kizárás (DQ) értékelhető eredmény nélkül.

Azonban van három kivétel:

(1) Ha a játékos 5 percen belül megérkezik és játékra kész, vagy

(2) ha legfeljebb 5 perccel korábban kezdi el a játékot, akkor kizárás helyett általános büntetést kap. Ez automatikusan és mérlegelés nélkül alkalmazandó.

Sokkal érdekesebb a (3) kivétel, amikor a játékosnak elfogadható mentsége van, mert kivételes körülmények akadályozták meg a pontos kezdésben. Ha a Bizottság meggyőződött erről, akkor teljesen elengedheti a büntetést. Ez korántsem automatikus, és méltányos egyedi megítélést igényel.

Itt rögtön három kérdés merül fel:
/a/ Mi tekinthető elfogadható kivételes körülménynek?
/b/ Ha a játékos mentesül a büntetés alól, akkor hogyan kerülhet játékba?
/c/ Mi történjék vele, ha már el se jön?

[A] Kivételes mentő körülmények
A Szabályok nem határozza meg tételesen, hogy mi számít elfogadható kivételes körülménynek, és mi nem. Ennek eldöntése kizárólag és teljesen a Bizottságon múlik, minden egyes esetben külön mérlegelve a helyzetet. Támpontul néhány példa:
- Önmagában még nem mentség pusztán az a tény, hogy a késedelmet a játékostól független, rajta kívül álló körülmények okozták. Autópályákon általában vannak torlódások, dugók, balesetek, útépítések. A játékosnak számolnia kell ezek lehetőségével.
- Figyelembe vehető viszont valamely körülmény kivételes minősítésénél, ha az egyidejűleg több, netán számos játékost is egyszerre érintett (eltérítették a csapat repülőgépét).
- Elfogadható, ha a játékos közúti balesetben orvosi segítséget nyújtott, vagy szemtanúként hallgatták ki.
- Ugyancsak elfogadható, ha a szállodát tűzriadó miatt kiürítették, és mire a játékos visszamehetett a felszereléséért és átöltözni, már lehetetlenné vált az indulási idő elérése.
- De nem fogadható el, ha a játékos út közben eltévedt, vagy lerobbant az autója.
- Az sem elfogadható, ha csúcsforgalom vagy útlezárás miatt az út a szokásosnál hosszabb ideig tartott.

[B] Hogyan kerülhet játékba az elkésett játékos?
A Szabályok csak a büntetés elengedéséről szól. Ilyenkor a Bizottságnak kell rendelkeznie arról, hogy mi történjék a játékossal, akit a késésért nem zártak ki. Főleg ha a csoport, amelyben játszania kellett volna már rég elindult, és mögötte ott hömpölyög a mezőny. Támpontul néhány lehetőség:
- Beáll a saját csoportjába, elfogadva annak következményeit, hogy az elmulasztott szakaszok lejátszatlanok maradnak. (Ezek lehetnek elég súlyosak.)
- Beosztják egy csonka csoportba, amely még nem kezdte el a versenykört. (Ha van ilyen.)
- Indulhat a mezőny végén, az utolsó csoport átrendezésével. (Esetleg versenyen kívül.)

A legegyszerűbb a helyzet, ha a késés olyan kicsi, hogy még utoléri a saját csoportját. Ha másik csoportba kerül, előfordulhat, hogy nem a versenykiírás szerint (pl. hendikep sorrendben, és/vagy nem kategória szerinti csoportosításban) játszik.
Mivel a játékos a versenykört még nem kezdte meg, fennáll számára a visszalépés (WD), vagyis a verseny feladásának lehetősége. Ha ezzel nem él, és a kört mégsem játssza le, akkor (DQ) kizárás a sorsa. Büntető hendikepet ezért nem kaphat. 

[C] Távolmaradás
A Szabályok szerint nincs különbség azon két eset között, amit mi informálisan megkülönböztetünk vagy késésnek vagy távolmaradásnak nevezve. A játékos vagy pontosan (na jó, 5 percen belül) megjelent az indításnál, vagy nem. Amennyiben kizárták, attól fogva érdektelen, hogy mit csinált (megérkezett, vagy otthon maradt).
De ha a mentő körülményeket értékelve a Bizottság eltekintett a kizárástól, akkor nem mindegy, hol van a játékos. Ha eljött, akkor játszhat a [B] pontban leírtak szerint. Ha viszont távol maradt, akkor ki kell zárni. De nem a késésért, mert az alól már mentesült, hanem minthogy nem játszott, nincs értékelhető eredménye. Végső soron a következménye mindkettőnek ugyanaz: nem lesz eredménye, helyezése, díjazása, és a hendikepje nem módosul.

Megjegyzés:
- A Golf Szabályok szerint a távolmaradás (akár indokolt, akár indokolatlan) büntetése kizárás. Ezen túlmenően az indokolatlan (NS) távolmaradást a nemzeti szövetségek és a klubok szokták külön is szankcionálni. Megtehetik, de ez nem tartozik a Golf Szabályok alá, és külön szabályzatban, versenykiírásban kell rendelkezniük róla.


Fotó: GolfPunkHQ

2022.05.12.

Hozzászólások