Magyar Scramble és egyéb állatfajták

Vegyes játékok


- Bodor Tanár úr jegyzete -

A szezon kezdetén és végén, amikor a pályák állapota nem igazán támogatja a reális hendikep módosítást, népszerűek a társas versenyek. Ezek lényege, hogy a játékosok kisebb csoportokban együtt játszanak, és együttes teljesítményük egyetlen közös eredményben jelenik meg. Közülük külföldön is, nálunk is a legnépszerűbb a scramble. Magyarul vegyes játék a legjobb helyről. Röviden vegyes. Ami inkább az eredmény összetételére utal, a játékra igazán az „egyesült erővel” kifejezés illene.

A scramble versenyen 2-3-4 partnerből álló társaságok játszhatnak. Eszerint lehet kétlabdás, háromlabdás, vagy négylabdás – röviden páros, hármas, vagy négyes vegyes játék. Az eredmény értékelhető ütésszámban vagy Stableford pontokban. Díjazhatók a bruttó vagy a nettó eredmények. Jellemzően ütésszámra, stroke vagy stroke-hcp játsszák. Nettó versenyben a partnerek egyetlen közös hendikeppel indulnak. Párosok játszhatnak egymás ellen meccset is. Hendikep módosítás egyik esetben sem lehetséges.

A játék lényege:

A társaság minden tagja a saját labdáját játssza végig, de mindenki az előző ütések legjobb labdájának helyéről üt, és az eredménybe is csak a legjobb ütést számítják be. A közös eredményt az először lyukba került labda ütésszáma adja.

• Az összes partner indít az elütőről.
• Kiválasztják, hogy melyik volt a legelőnyösebb kezdőütés.
• Csak ezt az ütést számolják,
• a többi labdát felveszik, és előreviszik a kiválasztott labdához.
• Innen minden partner megjátssza a saját labdáját.
• Kiválasztják a legjobb második ütést, a többi labdát felveszik és előreviszik.
• Majd onnan mindenki megjátssza a harmadik ütését, és így tovább, a grínen is.
• Mindaddig, amíg valamelyik labda a lyukba nem kerül.
• Az ezzel elért ütésszám a közös eredmény.

A társas versenyek szabályai nincsenek olyan szigorúan rögzítve, mint a hendikep módosító versenyeké, de azért a golf alapszabályai érvényesek. Emellett országonként, sőt akár klubonként eltérő szokások alakultak ki. Ha egy változatot el lehetett nevezni Texasról, a miénket is lehetne talán egy tájegységről – legyen mondjuk Kunság scramble.

Magyar scramble (egyszerű vegyes):

Mindenki a nemének és korosztályának megfelelő elütőről játszik. Nettó versenyben eszerint számolják az egyén playing hendikepjét. A közös hendikep az egyéni playing hendikepek átlagának a fele, egészre hagyományosan kerekítve.
A partnerek tetszőleges sorrendben üthetnek, hendikeptől és az elütő színétől függetlenül. De ha egy 4 fős csoportban két páros játszik, mindig az előző szakaszon jobb páros kezd.
A legjobb labdát a partnerek közös megállapodással választják ki. A kezdőütések megoszlására nincs megszorítás, megengedett, hogy valamelyik partnernek egyetlen kezdőütését se válasszák.
A legjobb labda helyét meg kell jelölni. Nem kell a legjobb labdát elsőnek megütni, felvehető, és később is megjátszható. A felvett labdák megtisztíthatók.
A partnerek a labdáikat soha nem ejtik, mindig helyezik, a grínen kívül a jelöléstől számított 1 ütőhosszon belül, a grínen 1 putter fejen belül, de nem közelebb a lyukhoz.
Azonban a fekvés jellege nem változtatható meg, és a labdákat nem lehet kivinni bunkerből vagy büntető területről, akkor sem ha az egy ütőhosszba ez beleférne.
A társak egyetlen, közös eredménykártyát vezetnek, amelyre csak a közös eredményt rögzítik. A jegyző bármelyik partner lehet. A kártyát csak az egyik partnernek kell aláírnia.

Egyéb változatok:

A világhálón számos változat található, melyekre jellemző, hogy a fentiektől eltérő, rendszerint további feltételeket szabnak. Véleményem szerint ezek csak bonyolítják a versenyt, és elveszik a közös játék örömét, amiről a társasági golf szól. Közülük talán kettő említésre méltó, melyeknek külön neve van, és noha nálunk nem játsszák, máshol gyakoribbak.

Texas scramble (szigorított vegyes):

Abban tér el az egyszerű vegyes játéktól, hogy minden partnernek legalább négy kezdőütését meg kell játszani, szokásosan az első 9 és a hátsó 9 szakaszon kettőt, kettőt, a könnyített változatban a 18 szakaszon négyet bárhol.

Florida scramble (gyorsított vegyes):

Abban tér el az egyszerű vegyes játéktól, hogy a legjobbnak kiválasztott labdát nem szabad megjátszani. A labda helyéről csak a partnerek üthetnek, a gazdája kimarad az ütésből. Tehát a társaság minden tagja üt kezdőütést, de utána mindig eggyel kevesebben ütnek. Kétfős társaságban e játékformának nincs értelme.


Fotó: GolfMonthly

2020.02.12.

Hozzászólások