Labdakezelési hibák javítása

Soha ne könnyíts magadon jogtalanul


- Bodor Tanár úr jegyzete -


A labda cseréje, visszahelyezése, ejtése vagy helyezése során valamilyen hibát követünk el, büntetés nélkül felvehetjük a labdát és javíthatjuk a hibát. Azonban csak a labda megjátszása előtt. Ha már megütöttük a labdát, nincs visszaút, az ütés érvényes, és vállalnunk kell a következményeket, a büntetést.
Könnyítési hibák javításakor vannak esetek, amikor az eredetileg választott helyett másik könnyítési lehetőségre térhetünk át, máskor viszont ez nem megengedett.

(1) Jogtalan könnyítés.
- Nem létező szabály alapján: piros büntetőterületen a bemeneti ponttal átellenes ponton (a víz túlsó partján) ejtünk labdát egy régi szabályra hivatkozva.
- Nem hatályos szabály alapján: fiatal kis fától könnyítést veszünk igénybe annak védelmében, amikor ilyen helyi szabály azon a pályán nincs érvényben.
- Nem a helyzetre vonatkozó szabály alapján: lendítést zavaró mozdítható karó mellől mozdíthatatlan akadályokra vonatkozó könnyítést veszünk igénybe, ahelyett hogy a karót eltávolítanánk az útból. 
- Nem megengedett szabály alapján: büntetőterületen játszhatatlan labda, vagy besüppedt labda miatt könnyítést veszünk igénybe a területen belül, ami tilos.
- Szabály hibás alkalmazása alapján: kövezett úton fekvő labda miatt igénybe vett könnyítéshez az általunk választott viszonyítási pont nem a legközelebbi teljes könnyítési pont, mert vagy nem teljes, vagy van nála közelebbi.
- Nem jogos döntés alapján: sérült pályarészt önkényesen javítási területnek tekintve annak megfelelő könnyítéssel élünk, pedig nincs akként megjelölve, és helyi szabály sem jogosít fel erre.
- Bármelyik esetben: Az ejtett labdát fel kell vennünk, és vagy visszahelyezzük az eredeti helyére (legjobb becslésünk alapján), vagy az adott esetre vonatkozó könnyítést alkalmazunk, több lehetőség esetén szabadon választva. Ellenkező esetben (ha az ejtett labdát megütjük), idegen helyről játszottunk, ami 2 büntető, ha egyéb szabálytalanság (pl. az ütés környezetének javítása) nem történt. De jelentős előny lehetősége esetén a kizárás is szóba jöhet.

(2) Jogos könnyítés, de idegen helyen. 
- Ejtési területen kívül ejtve: játszhatatlan labda miatt oldalsó könnyítést alkalmazunk, és az egyébként szabályosan ejtett labda véletlenül az előírt könnyítési területen kívül ér talajt, amitől az ejtés szabálytalan lesz.
- A hiba javításakor ugyanazon szabály szerint kell eljárnunk, amely a könnyítésre feljogosított, de ha azon belül vannak alternatív lehetőségek, akkor közülük választhatunk az eredetitől eltérőt, pl. oldalsó könnyítés helyett vonalon hátrafelé könnyítést.

(3) Hibásan ejtett könnyítés.
- Amikor a labda a megfelelő szabály szerint kerül játékba, a megfelelő helyen, de az ejtés vagy szabálytalan, vagy sikertelen - és emiatt a szabály a labda újraejtését írja elő.
- Szabálytalan ejtés: a labda a könnyítési területen belül ér talajt, és azon belül is marad, de vagy /a/ nem térd magasságból, vagy /b/ nem szabadon, hanem pörgetve, dobva, gurítva ejtettük, vagy /c/ esés közben (a talajra érés előtt) hozzáért bármely testrészünkhöz vagy felszerelési tárgyunkhoz.
- Sikertelen ejtés: A labda szabályosan ejtve a könnyítési területen belül ért talajt, de kigurult a területről. Az újraejtéskor nem módosíthatunk az eredetileg választott könnyítési lehetőségen. Ha oldalirányú volt, akkor az újraejtést az annak megfelelően kimért könnyítési területen kell végrehajtani. Nem lehet másik lehetőség szerint másik könnyítési területet kimérni.
- Sikertelen ejtés vonalon hátrafelé: Ugyanaz a helyzet, mint bármely más könnyítési forma esetén, azzal a kivétellel, hogy választhatunk a vonalon új viszonyítási pontot, akár közelebb, akár távolabb a lyukhoz, mint az előző. Az újraejtést az annak megfelelően kimért könnyítési területen kell végrehajtani.

Megjegyzés:
A sikertelen ejtés sajátossága, hogy az eljárás minden lépése szabályos volt, csak a labdának nem sikerült megmaradnia a területen belül. A sikertelen ejtés csak egyszer javítható újraejtéssel, az után már helyezni kell a labdát. A szabálytalan ejtés javításának nincs számszerű korlátja, mindaddig kísérleteznünk kell, míg az ejtés szabályos nem lesz.


Fotó: golf.com

2021.11.26.

Hozzászólások