Különleges Területek és Zónák

Régiségek és "Újdonságok"


A Budapest Highland GC kilences green-je

 

A 2019-es új Szabályok a pályát 6 területre osztja. Ezek közül 4 különleges terület: (1) az aktuális elütőterület, (2) minden bunker, (3) minden büntetőterület, (4) az aktuális gurítóterület. Van még további 2 zóna. Minden, ami ezeken kívül van, az általános terület.

A különleges területekre különleges szabályok vonatkoznak, amelyek nem érvényesek más területeken.

(1) Az aktuális elütőterület:
Az az elütő (tee box) amelyről a szakasz lejátszását megkezdjük.
- ÚJ: A játékban lévő labda a területen belül bárhová áthelyezhető, és üthető tee-ről vagy a földről. Mindegy hogyan került oda; leesett a tee-ről, egy ütéstől oda pattant vagy gurult, oda kellett ejteni.
- ÚJ: A játékos az ütés előtt megváltoztathatja a talaj felszínét az elütőterületen; elmozdíthat, meghajlíthat vagy letörhet növényeket; eltávolíthatja vagy lenyomkodhatja az elütőterületet borító homokot és földet, és eltávolíthatja a harmatot, deret és vizet.
Azonban a játékos általános büntetést kap, ha bármely egyéb módon javítja az ütés környezetét.

(2) Bunker
Az új szabályok kivétel nélkül nem szigorítást, hanem enyhítést jelentenek.
- ÚJ: A bunkerek átminősíthetők rendes homoknak, illetve fordítva.
- ÚJ: Az ütés előtt a laza természetes anyagok eltávolíthatók, és eközben a homok megérintése és megbolygatása az ehhez észszerűen szükséges mértékben megengedett (akárcsak a mozdítható akadályok esetén).
- ÚJ: Extra könnyítés a bunkerből játszhatatlan labda miatt plusz még 1, összesen 2 büntetőért vonalban hátrafelé a bunkeren kívül, bármely pályaterületen. (Egyébként a bunkeren belül a rendes könnyítések alkalmazhatók.)
Változatlanul nem érinthető meg a homok tesztelés céljából, vagy ütővel a labda előtt és mögött, továbbá próbalendítéskor, és ütés közben a hátralendítéssel.

(3) Büntető terület
Általában megfelel a régi „vízakadály” fogalmának. Általános könnyítés a büntető területről ugyanaz, mint eddig a vízakadályból.
- ÚJ: Lehet bármilyen terület a pályán, amit a Bizottság büntető területnek jelöl. 
Két fajtája létezik: sárga és piros. Ha nincs jelölve, pirosnak számít. Csak vízfelület esetén jelölés hiányában figyelembe vehető a természetes határ – ami ott van, ahol a talaj lejteni kezd a vízmeder felé. 
- ÚJ: Szabad laza természetes anyagokat eltávolítani a büntető területről.
- ÚJ: Szabad a büntető területen az ütőt leérinteni, próbalendítést végezni, eközben a talajt, vizet megérinteni, hátralendítéskor az ütővel a talajhoz, vízhez érni.
- ÚJ: Vonalban hátrafelé könnyítés esetén nem a vonalon, hanem a rajta kiválasztott referencia ponttól mért együtős könnyítési területen belül kell ejteni.
- ÚJ: Csak helyi szabály szerint lehet bármilyen büntetőterület esetén ideiglenesen könnyíteni, illetve piros büntetőterület túloldalán ejteni.

(4) Az aktuális gurítóterület (putting green)
Az a green, amelyen a szakasz lejátszásakor a labdát a lyukba kell ütni.
- ÚJ: Javíthatók a green sérülései az eredeti állapot helyreállítása céljából. Gurítás előtt is javítható a labdanyom, lábnyom, stoplinyom, felszerelési tárgy vagy zászlórúd okozta karcolás, bemélyedés, régi lyukak helye, gyeptéglák, azok fúgái, karbantartó szerszámokkal és járművekkel okozott mélyedések, karmolások, állati csapások, patanyomok, besüppedt tárgyak (pl. kavics, makk, tee).
De nem javíthatók a rendes karbantartás nyomai (pl. szellőztető lyukak), természeti erők nyomai (pl. öntözés, eső), természetes felületi hibák (pl. gyomok, kopott, beteg, egyenetlen gyep), a lyuk természetes elhasználódása.
- ÚJ: Ha a greenen nyugvó a labda vagy jelzője véletlenül elmozdul, nincs büntetés, akárki és akármi mozdította el. Akkor is, ha laza természetes anyag eltávolítása miatt történt. Ha a labdát nem természeti erő mozdította el, akkor mindenképpen vissza kell tenni.
- ÚJ: Ha a labdát természeti erő mozdította el, ha már egyszer fel volt véve, akkor vissza kell tenni oda, ahonnan felvették; ha a labdához még nem nyúltak, akkor ott kell hagyni, ahová a természeti erő elmozdította.
- ÚJ: A gurítási irányt jelző segítő a kezével, lábával és a kezében tartott eszközzel hozzáérhet a greenhez, de nem javíthatja a gurítási vonalat.
- ÚJ: Idegen greenről akkor is kötelező a könnyítés, ha csak a beállás lenne rajta, a labda nem.

--- --- ---

Akad azonban még további 2 Zóna is: (5) a tilos zóna, (6) a belső játékon kívüli zóna. A különleges zónák nem tartoznak az általános területhez.

(5) Játéktól elzárt tilos zóna (no play)
A pálya olyan területe, amelyen a Bizottság megtiltotta a játékot. Nem csak a régi „természetvédelmi szempontból érzékeny terület” helyett van.
- ÚJ: Kijelölhető büntető területen, vagy rendellenes pályaviszonyok között. Máshol nem.
Ennek megfelelően zöld fejű piros, vagy zöld fejű kék karókkal kell jelezni.
- ÚJ: Bemenni szabad, de bentről játszani nem, ütéshez beállni sem. Ha a belépést is meg akarják tiltani, kordonnal/kerítéssel/táblával kell jelezni, és helyi szabályba kell foglalni.
Könnyítés a tilos zónából kötelező a karó színe szerint ugyanúgy, mint eddig: zöld fejű piros karós (büntető) területről 1 büntetőért, zöld fejű kék karós (rendellenes) területről büntetés nélkül.
- ÚJ: Egy büntető területen belül lévő (kisebb) tilos zónából a büntető területen belül maradva büntetés nélkül lehet a kötelező könnyítést igénybe venni.
- ÚJ: Ha a labda tilos zónán kívül van, de a zóna zavarja a játékos szándékolt beállásának vagy lendítésének területét, a játékos büntetés nélküli könnyítést vehet igénybe akkor is, ha a zóna büntetőterületen belül van. 

(6) Belső játékon kívüli terület (internal out of bounds)
Pályán belüli védett területek. Nem új, régen is volt, és a szabályai változatlanok.
- Jelölés (a már foglalt fehér, sárga, piros, kék kivételével) bármilyen színű karóval, de javallott a fekete fejű fehér.
- Az ilyen belső határjelző karók a játszott szakasz felől fixek, minden más szakaszról mozdíthatatlan akadályok.
- Ha a védett terület túlsó oldala nyílt, vagy nincs jelölve, akkor a terület határát a karósoron túl mindig az utolsó két karó vonalának meghosszabbítása jelenti.


Fotó: LaczkóTamás

2022.09.21.

Hozzászólások