Könnyítési terület

Mikor egy, és mikor két ütőhossz?- Bodor Tanár úr jegyzete -

Ha a Szabályok szerint a labdát ejteni kell, mindig egy könnyítési területre kell ejteni. A terület kijelölése függ attól, hogy milyen jogcímen ejtünk, és a pálya mely területén. Gyakran zavart okoz, hogy a mérete nem egységesen korlátozott, és vita tárgya, hogy mikor egy, és mikor két ütőhossz.

Pedig a dolog egyszerű; egyetlen kivétel van, az oldalirányú könnyítés, amikor 2 ütőhossz az érvényes, minden más esetben 1 ütőhossz a szabályos. Konkrétan:

(1.1) ADOTT HELYEN könnyítés 1 ütőhosszon belül büntetés nélkül (szabad ejtés).

Ha a könnyítés oka:
- Rendellenes pályaviszonyban lévő vagy ott elveszett labda,
- Mozdíthatatlan akadályban lévő, vagy abban elveszett labda,
- Mozdítható akadályban lévő, vagy abban elveszett labda,
- Általános területen besüppedt labda,
- Idegen grínen fekvő labda,
- Személy által szándékosan eltérített labda,
- Kék játéktól elzárt zónában lévő vagy ott elveszett labda,
- Büntetőterületen belüli tilos zónába beállás esetén a büntetőterületen belül,
- Veszélyes állat környezetében fekvő labda.

(1.2) ADOTT HELYEN könnyítés 1 ütőhosszon belül büntetéssel.

Ha a könnyítés oka:
- Büntetőterületen kívül elveszett labda,
- Pályahatáron kívülre került labda,
- Előző ütés eredeti helyéről könnyítés bármely okból,
- Választható ütés-és-távolság könnyítés bármely okból.

(1.3) VONAL MENTÉN kiválasztható ponton könnyítés 1 ütőhosszon belül büntetéssel.

Ha a könnyítés oka:
- Büntetőterületen lévő vagy ott elveszett labda miatt vonalban hátrafelé könnyítés,
- Piros elzárt zónában lévő vagy ott elveszett labda miatt vonalban hátrafelé könnyítés,
- Játszhatatlan labda miatt vonalban hátrafelé könnyítés,
- Játszhatatlan labda miatt vonalban hátrafelé extra könnyítés bunkeren kívül,
- Rendellenes pályaviszonyban lévő labda miatt extra könnyítés bunkeren kívül.

(2) OLDALIRÁNYÚ könnyítés 2 ütőhosszon belül büntetéssel.

Ha a könnyítés oka:
- Piros büntetőterületen lévő vagy ott elveszett labda,
- Piros tilos zónában lévő vagy ott elveszett labda,
- Játszhatatlan labda.

A cikk szerzője: Bodor Tibor - golfbíró

Megjegyzések:

/a/ Az ütőhosszokat mindig az adott szabály által meghatározott referencia ponttól kell mérni, de nem közelebb a lyukhoz.
/b/ A legközelebbi könnyítési pont alapértelmezés szerint úgy értendő, hogy annak teljes könnyítési pontnak kell lennie. Kivétel: bizonyos esetekben a Szabályok megengedik, hogy legközelebbi teljes könnyítési pont hiányában a legközelebbi legjobb könnyítési pontot válasszuk.
/c/ Az ütőhosszok a könnyítési területnek a maximális méretét határozzák meg, a tényleges méretét azonban egyéb tényezők korlátozhatják; pl. ha csak a bunkeren belül, vagy ha csak a büntetőterületen kívül lehet, stb.


Fotó: BuffaloNews, illetve Yulia Stepanova Photography

2020.05.03.

Hozzászólások