Könnyítés módosítása

Csiki-Csuki nem adom


- Bodor Tanár úr jegyzete -


A játékos kezdőütése beleesik egy tóba, amely sárga büntetőterületnek van jelölve. A játékos vonalban hátrafelé könnyítést választ: megjelöli a belépési pontot, hátraviszi a labdát, kiméri a könnyítési területet, és labdát ejt. Az ejtés szabályos, a területen belül marad, és érvényes.

A játékos ekkor úgy dönt, hogy mégis inkább a másik könnyítési lehetőséget választja, az ütés eredeti helyéről, vagyis az elütőterületről. Arra hivatkozik, hogy mivel a labdát még nem ütötte meg, joga van módosítani a könnyítés módját.

(1) Ezen az alapon nem teheti meg.
A könnyítés szabályos volt, és ezzel a labda játékba került, akkor is, ha rossz helyen, rosszul, vagy nem a megfelelő szabály alapján ejtették volna. A labdát onnan kell megjátszani, ahol van, viselve a fenti hibák következményeit. Azonban a labda megjátszása előtt a hibák büntetés nélkül javíthatók a könnyítés megismétlésével, de most már szabályosan, és ennek során bizonyos esetekben más könnyítési lehetőség is választható, ha létezik olyan. Itt azonban hiba nem történt, a könnyítés módosítására nincs lehetőség. Innen a játékosnak a 3-ik ütése következik.

(2) Azonban tehet mást, de nem "ingyen".
Az ejtéssel játékba hozott labdát a játékos bármikor minősítheti játszhatatlannak, illetve választhatja az ütés-és-távolság vesztéssel járó könnyítést, minden indoklás nélkül. A könnyítés mindkét esetben igénybe vehető az előző ütés helyéről, vagy választható, vagy kizárólagos lehetőségként. Tehát visszamehet az elütőterületre új labdát ütni, de ez 1 büntetőütésébe kerül, ugyanakkor nem mentesül a büntetőterületről végrehajtott könnyítés büntetése alól. Ebben az esetben a játékosnak a 4-ik ütése következik.

(3) Minden más esetben.
Ha a játékos az érvényes ejtést mégis módosítja, és annak során a labdát olyan helyen ejti, amely nem felel meg sem az ütés-és-távolság könnyítésnek, sem a játszhatatlan labda valamelyik lehetőségének, akkor volt egy tilos labdafelvétele, és idegen helyről játszott. Ezekért 2 ütés halmazati büntetés jár. Például ha vonalban közelebb viszi a labdáját, akkor a játékosnak az 5-ik ütése következik.


Fotó: GolfMagic

2020.02.24.

Hozzászólások