Ki és mikor adhat?

Tanácsadás


- Bodor Tanár úr jegyzete -


(1) Egyéni játékban

Alapszabály, hogy a versenykör során a játékos nem adhat tanácsot senkinek, aki a versenyben a pályán játszik; és nem kérhet tanácsot senkitől, kivéve a saját caddie-jét. A büntetés egyetemleges, 2 ütés annak is, aki kéri, és annak is, aki adja.
- Ez a tilalom csak a versenykörre korlátozódik. Nem érvényes /a/ a versenykör előtt és /b/ a játék hivatalos felfüggesztése alatt, valamint /c/ versenykörök között.

Viszont érvényes a szakaszok közötti átjárásra, mert azok is a versenykör részei. Továbbá nem csak a játékossal egy csoportban játszó versenyzőkre vonatkozik, hanem mindenkire, aki a versenykörben (már és még) játékban van.

- Partnerekkel játszott (társasági) játékformák esetén a játékos tanácsot adhat a partnerének vagy a partner caddie-jének, és ugyanígy tanácsot is kérhet tőlük.
Ilyen játékformák a teljesség igénye nélkül pl. a foursome, greensome, four-ball, best ball, a scramble összes változata. Sőt, ezeknek a játékformáknak lényeges eleme, hogy a partnerek folyamatosan megbeszélik egymással a játékot.

- A kéretlen tanácsot is vissza kell utasítani.

Ha egy versenyen kívüli személy (egy néző, vagy egy olyan játékos, aki még nem kezdte meg a versenykörét, vagy már befejezte azt) bekiabál, hogy "hármas fával kezdj!" akkor ez még nem ok arra, hogy a játékos büntetést kapjon.

De ha ismételten jön a kéretlen tanács kívülről, akkor a játékos köteles megpróbálni, hogy leállítsa az illetőt. Nem baj, ha nem sikerül, de mindenképpen szólni kell, különben a hallgatás beleegyezésnek számít, és a tanács úgy tekintendő, mintha a játékos kérte volna, és akkor már jár a büntetés. Végső esetben hívni kell a rendezőket, ehhez a játékosnak bármikor joga van.

Ha ott állok az elütőn, akkor még kérdezhetek és mondhatok bármit, nem vagyok játékban. És nekem is mondhat bárki akármit. (Na jó, de csak módjával.) De ha már elütöttem, akkor már nincs tanács se kérve, se adva. A játékostárs, aki a következő csoportban indul még kéretlenül adhat tippeket (ő nincs játékban), de nekem ezt már meg kell tiltanom.


(2) Csapatversenyen

- A csapattagság önmagában nem jogosít fel tanácsadásra.
A felet alkotó partnerek kivételével csapattag nem kérhet vagy nem adhat tanácsot a csapatának pályán játszó tagjától vagy tagjának.

- A csapat tanácsadója minden csapattagnak adhat tanácsot.
De csak amikor helyi szabály megengedi, hogy ilyen tanácsadót a csapatok maguknak kijelölhessenek. Ha a tanácsadó egyúttal a csapat játékosa is, a saját versenykörének megjátszása közben a tanácsadói funkciója automatikusan felfüggesztődik.


Fotó: Twitter

2022.05.24.

Hozzászólások