Kettős greenek

Teve van egypúpú, van kétpúpú, sőt több


- Bodor Tanár úr jegyzete -

A két szakasz kiszolgálására tervezett, két lyukkal rendelkező greeneket kettős vagy közös greeneknek nevezzük. A leghíresebb ilyen pálya a St Andrews Old Course, ahol 4 szakasz kivételével minden greenen két lyuk van. Keletkezésüknek történelmi oka van, mivel a pályát oda-vissza játszották, és játsszák meg még ma is.

Valójában a dupla green elnevezés is megállná a helyét, mert legalább kétszer akkorák, mint a rendes szimpla greenek. Közülük a legnagyobb 37.846 négyzetláb, ami hétszerese az átlagos amerikai greeneknek. Képzeljünk el 14 db teniszpályát párosával egymás mellé fektetve. Ekkora terület nagyjából egy 60x60 méteres négyzetnek, vagy egy 70m átmérőjű körnek felelne meg. Persze a greenek még véletlenül sem ilyen alakúak, hanem piskóta, nyolcas, lóversenypálya, kifli vagy egyéb formájuk van, mivel az oda-vissza játék miatt eleve kettős felhasználásra készültek. Ráadásul a dupla terület két térfele nem egyforma sem méretben, sem domborzatban, és megközelítésük is két különböző, egymással ellentétes irányból történik, más-más útvonalon. Így az Old Course 11 greennel is teljes értékű 18-szakaszos pálya.

Egy kettős green több érdekes szabálykérdést vet fel. Például:

(1) A közös greenen fekvő labda a lyuktól milyen távol van még a saját, és mikortól van már az idegen térfélen?
Alapértelmezés szerint a kettős green nem két green, hanem egy, de két lyukkal. Ha a Bizottság ketté akarja választani, akkor azt a Helyi Szabályban közölni, a pályán pedig jelölni kell karókkal, vagy felfestéssel.
- Ha a kettős green nem osztott, akkor egységes, és nincsenek rajta térfelek. Tehát mindegy hol van a labda, az mindig a saját greenen van, és eszerint kell megjátszani.
- Ha a kettős green osztott, akkor a labda lehet a saját vagy az idegen térfélen, amit a választó vonal határoz meg. Maga a vonal mindig a saját oldalhoz tartozik, ami azon túl van, az az idegen.

Ha a labdánk az idegen térfélen van, akkor az számunkra idegen green, ahonnan tilos játszani, a labdát le kell vinni, és szabad ejtésünk van. A legközelebbi teljes könnyítési pontnak az általános területen kell lennie.

(2) Jogos-e a könnyítés, ha az idegen lyuk a gurítási vonalon van?
Igen. Az idegen lyuk természeténél fogva mozdíthatatlan akadály, de egyben a pályakarbantartók által készített lyuk, mindenképpen rendellenes pályaviszony. A vonatkozó könnyítés igénybe vehető.

(3) Érvényes, ha a greenre felütött labda nem a saját lyukba esik, hanem a másik szakaszhoz tartozó idegen lyukba?
Nem. A labda rendellenes pályaviszonyok közé került. Kivesszük a lyukból, és a megfelelő könnyítést alkalmazzuk. Arról ne is álmodjunk, hogy egy par 3-ason ezzel mehetünk a pezsgőért. Ámbár dicsekedni azért lehet vele, mert ez sem semmi. Technikai hole-in-one.

(4) Kivehető az idegen lyukban lévő zászló, ha zavarja a greenen kívülről csippelt labda röptét?
Igen. A zászló mozdítható tárgy, akadály. Bármikor eltávolítható, akár útban van, akár nincs. Ez nem csak erre az esetre vonatkozik.

(5) Mi a gurítási sorrend, ha két játékoscsapat összefut egy greenen?
Az elsőbbségi szabály csak a játékoscsapaton belüli játékosokra, match playben az ellenfelekre vonatkozik. Különböző csapatok játékosai között az észszerűség és az udvariasság dönt.
- Ha olyan távol vannak, hogy nem zavarják egymást, akkor játszhatnak egyszerre.
- Ha zavarják egymást, akkor célszerű átadni az ütés jogát annak, aki várhatóan hamarabb végez. Ezzel tartjuk fel legkevésbé a játékot.

(6) Az idegen szakaszról a greenre került labda eltalálásáért is jár a büntetés?
Igen, de csak stroke playben, és csak ha az ütést a greenről indítottuk. A szabály szerint tilos eltalálni "egy másik labdát", ha az ütés előtt mindkét labda a greenen volt. Egyetlen szó sincs a labda tulajdonjogáról, és hogy honnan került oda. Tehát nem csak a saját csoportunkban lévő játékos labdájára vonatkozik, hanem bárki máséra is.

Megjegyzés:
Helyszűkében a kettős greenektől teljesen eltérő megoldás a dupla elütő, amikor nem a green dupla, hanem az elütőt kettőzik meg, és némi eltéréssel ugyanabból az irányból megközelítve játsszák meg a szimpla greenen ugyanazt a lyukat.
Bármely esetben a pálya akkor tekinthető teljes értékűnek, ha mind a 18 lyuk megjátszásához a megközelítési út is, valamint a green is a többitől eltérő, külön kihívást jelent. De enélkül is lehet a pálya a nagyközönség számára változatosabb és szórakoztatóbb.


Fotó: GettyImages

2020.08.25.

Hozzászólások