Keresési- és illemszabályok

Hol, hogyan, meddig


- Bodor Tanár úr jegyzete -


Ha a labdát keresni kell, felmerül a kérdés, hogy mikor szabad segítenünk ebben a játékostársnak, vagy mikor kötelező, esetleg mikor tilos? Hol a határa az udvariasságnak, és az illendőségnek, melyek lehetnek jogos elvárások?

(1) A labdát nem kötelező keresni.
- Üthetünk azonnal egy új labdát az eredeti helyről 1 büntetőért. Ezzel az eredeti labda kikerül a játékból. Ha véletlenül megtalálják, fel kell venni.
- Az eredeti labda keresése helyett azonnal az ideiglenessel folytathatjuk a játékot, és az játékba kerül, amint az eredeti labda vélhető helyén túl, a lyukhoz közelebbről megjátszottuk. De ha addig az eredeti labdát a keresési időn belül megtalálják, akkor azzal kell folytatni a játékot.
- Ha nem akarjuk keresni a labdát, vagy a keresést abba akarjuk hagyni, feltétlenül szóljunk a játékostársaknak, hogy a labdát (tovább) ne keressék.

(2) A labdát nem lehet elveszettnek nyilvánítani.
- A labdáról szóban nem lehet lemondani. Hiába jelentjük ki, hogy elveszettnek tekintjük, attól még nem válik azzá. Ha akaratunk ellenére, de még időben megtalálják, akkor azzal kell folytatni a játékot.
- A keresés felhagyásával sem válik a labda elveszetté. Ha véletlenül mégis rábukkanunk a keresési időn belül, akkor azt kell megjátszani.
- A labda akkor lesz elveszett, ha /a/ letelt a keresési idő, és a labda még nincs meg, vagy ha a keresési időn belül /b/ helyette új labdát játszottunk meg, vagy /c/ az ideiglenes labdát az eredeti labda vélhető helyén túlról játszottuk meg. Ilyenkor az új, illetve az ideiglenes labdával kell tovább játszani, akár megtalálták az eredetit, akár nem.

(3) A keresés megkezdése indokolatlanul nem késleltethető.
- Amint lehet, el kell indulnunk a labda keresésére. Nem húzhatjuk az időt annak reményében, hogy mások a keresés nagy részét helyettünk elvégzik a keresési időn kívül, mielőtt a 3 perc mérése megkezdődne.
- Azonban utasíthatjuk a saját segítőnket, hogy ne induljon el nélkülünk a labda keresésre.
- Az ideiglenes labda ütése a keresés megkezdése előtt nem számít időhúzásnak. Akkor sem, ha esetleg több ideiglenes labdát is kell ütnünk.

(4) A labda keresése nem tiltható meg. 
- Akár a nézőket, akár a játékostársakat ugyan megkérhetjük erre, de ők nem kötelesek engedelmeskedni, ámbár illendő lenne. Ha egy néző betelefonál, hogy látja a tévén a labdát a bükkfa mellett, és ez az információ időben eljut a játékosokhoz, akkor a labda megvan, és azzal kell játszanunk.
- Ha a játékostárs a kérésünkre abbahagyja a keresést, de véletlenül belebotlik a labdánkba a keresési idő lejárta előtt, akkor megtalálta, és az a labda van játékban. Ha volt ideiglenes labda, akkor fel kell venni.

(5) A keresésben segíteni nem kötelező, de illik.
- Nincs olyan golf szabály, amely akárkit arra kötelezne, hogy mások labdáinak keresésében részt vegyen.
- A keresés nem követelhető meg (ellentétben pl. a zavaró labda felvételével). Ha a játékostárs nem segít, nem róható fel neki. Annál is inkább mert lehet alapos indoka (pl. a saját labdáját keresi). 
- De ha nincs más dolgunk, illik felkínálni a segítséget.
- Viszont kéretlenül nem illik segíteni. Mielőtt hozzáfognánk, kérdezzük meg a játékostársat, hacsak addig nem nyilatkozott, kérte vagy leállította a keresést.

(6) Mikor nem szabad, illetve nem célszerű segíteni?
- Ha az a játék indokolatlan feltartásával jár.

Nem szabad, hogy a keresés elvonjon a szükséges feladatainktól, melyeket azután mégis el kell végeznünk, miközben mindenki ránk vár. Ha a saját labdánkat is keresni kell, csak akkor segítsünk, ha a mienk már megvan. Ha a labdánk játszható, akkor előbb üssük el, és csak azután szálljunk be a keresésbe. Ha a bunkert el kell gereblyéznünk, akkor előbb gereblyézzünk, utána menjünk segíteni. Még az is lehet, hogy addigra megtalálják a labdát.

Ne keressük a játékostársunk labdáját, ha Ő azt kérte, hogy ne tegyük.
Súlyos magatartási hiba (misconduct) a játékostárs részéről, ha a kérésünk ellenére a keresési időn belül folytatja a keresést, mert ezzel közvetlenül korlátozza azt a jogunkat, hogy nem kötelező keresnünk a labdánkat, ha nem akarjuk. A játék szellemét sértő ilyen viselkedés akár kizárással is járhat. Ez függhet a szándékosságtól és az ismétlődéstől, és történhet akár a Magatartási Kódex szerint, akár annak hiányában anélkül is.


Fotó: GolfMonthly

2021.08.23.

Hozzászólások