Kedvező fekvés

Preferred lies

 

- Bodor Tanár úr jegyzete -


Mindig lehetnek a pályán ilyen vagy olyan okból sérült részek. Ezeket egyszerűen javítás alatt álló területnek lehet minősíteni, és ekként megjelölni. Azonban lehetnek olyan rendkívüli körülmények, erős havazás, tavaszi olvadás, tartós esőzés, hőhullám, szárazság, amelyek a pálya jelentős területeit károsíthatják, vagy lehetetlenné tehetik a pályagépek mozgását.

Ha ezek a körülmények a pálya jelentős részét érintik, a Bizottság elrendelheti a "kedvező fekvés" szabály alkalmazását, hogy biztosítsa a tisztességes játékfeltételeket. Lényege, hogy a játékos a labdáját az eredeti fekvésből áthelyezheti egy kedvezőbb fekvésbe a vonatkozó szabályok betartásával.
- A kedvező fekvés alkalmazását Helyi (8E.E-3) Szabályba kell foglalni.
- Hatálya az általános terület rövidre nyírt részére korlátozódik.
- De nem vonatkozik olyan labdára, amely a fekvése miatt más okból nem megjátszható (például bokros, fás területen).
- Megkezdett stroke play versenykörben nem lehet hatályba léptetni, csak előtte.
- Viszont match play esetén két szakasz között életbe léptethető. 
- A Helyi Szabályt azonnal vissza kell vonni, mihelyst a körülmények javulása lehetővé teszi.

Hendikep módosítás:
- A WHS Hendikep Rendszer a hendikep módosítást kedvező fekvés esetén csak a kedvezményezett időszakban engedélyezi. Az ilyenkor megjátszott eredmények hendikep módosításra elfogadhatók, és leadásuk kötelező.
- A kedvezményezett időszak Magyarországon évente két hónap, minden év novembere, valamint márciusa. Külföldön más időszakok lehetnek.
- A kedvező fekvés a kedvezményezett időszakon kívül is alkalmazható, de akkor hendikep módosítás nem lehetséges.
- Ha a kedvezményezett időszakban alkalmazott kedvező fekvés ellenére sem teszik lehetővé a reális eredményeket a fennálló játékviszonyok, akkor a hendikep módosítás felfüggesztéséhez az MGSZ előzetes engedélyét kell kérni.

A kedvező fekvés ellentmond a golf alapelvének, miszerint a labdát úgy és onnan kell megjátszani, ahogy és ahol fekszik. Ezért kivételes eszközként alkalmazása csak akkor jöhet szóba, ha nem előnyhöz juttatja a játékosokat, hanem a pálya állapota miatti hátrányt egyenlíti ki. A Helyi Szabálynak pontosan meg kell határoznia a könnyítés feltételeit.

Amit játék közben tudnunk kell:
- Milyen területre terjed ki a kedvező fekvés hatálya? Vonatkozhat a pálya teljes általános területének rövidre nyírt részére, vagy csak adott szakaszokra, amint azt a Helyi Szabály meghatározza.
- Nem érvényes a büntető területeken, az elütőn, a green-en és a bunkerekben. De érvényes az általános terület rövidre nyírt részén belül kijelölt rendellenes pályaviszonyok között.
- A könnyítés igénybe vehető, ha a labda a Helyi Szabályban előírt területen belül fekszik. De nem vehető igénybe, ha csak a beállás van a területen, a labda nincs.
- A könnyítésnek más feltétele nincs. Nem kell, hogy a talaj a labda helyén, vagy a közelében sérült legyen. A játékosnak a könnyítés igénybe vételét nem kell indokolnia.
- A könnyítési terület méretét a Helyi Szabály határozza meg, jellemzően vagy 1 ütőhossz, vagy 1 eredménykártya. A területet ezekkel kell kimérni, a labda eredeti helyétől számítva, de annál nem közelebb a lyukhoz.
- A könnyítési terület csak az általános területen lehet. A rövidre nyírt területről a labdát nem lehet kihozni a green-re, viszont kikerülhet a rough-ba.
- Áthelyezéskor a labdát mindig helyezni kell. Akkor is, ha ütőtávolságon, akkor is ha eredménykártyán belüli könnyítési területről van szó. A labdát ejteni soha nem szabad. A helyezés a könnyítési területen belül bárhol lehet, akár a labda eredeti helyén is. A helyezéssel a labda játékba kerül.
- Azonban a könnyítés egy fekvésből csak egyszer vehető igénybe! Ha a labdát áthelyeztük az eredeti fekvéséből, de mégis megbántuk, akkor nem helyezhetjük át onnan egy még kedvezőbb fekvésbe. Meg kell ütni. Még az eredeti helyére sem tehetjük vissza.
- Nem kötelező a felvett eredeti labdát áthelyezni, kicserélhetjük egy újra.

A visszahelyezés szabályai:
- Ha a könnyítést igénybe vesszük, a labda helyét a felvétel előtt nem kell megjelölni.
- Ha az eredeti labdát tesszük vissza, akkor előtte megtisztíthatjuk.
- Ha a helyezett labda elmozdul, vissza kell tenni.
- Ha az áthelyezett labda végképp nem marad meg a helyén, a legközelebbi hasonló fekvésbe kell helyezni.

Választható könnyítés GUR esetén:
- Ha a labda az általános terület rövidre nyírt részén egy javítási területen belül fekszik, akkor választhatunk, hogy melyik könnyítéssel kívánunk élni.
/a/ A kedvező fekvés szabályai szerint áthelyezzük a labdát a javítási területen belül, és onnan játszunk. A labda áthelyezése után már nem választhatjuk a másik lehetőséget.
/b/ A rendellenes pályaviszonyok szabályai szerint kihozzuk a labdát a javítási területről, és a legközelebbi teljes könnyítési ponttól mért könnyítési területen ejtjük. Sikeres ejtés után már nem tehetjük vissza a labdát az eredeti helyére, hogy ott éljünk a kedvező fekvéssel. Azonban nincs akadálya a kedvező fekvés alkalmazásának a javítási területen kívül ejtett labdára.

Megjegyzés:
Esős időben, amikor a labda könnyen besározódhat, föld darabok tapadhatnak rá, a "kedvező fekvés" helyett életbe léptethető a (8E.E-2) Helyi szabály, amely szerint:
- Az általános területen belül a Helyi Szabályban meghatározott helyeken a labda felvehető és megtisztítható. Tehát nem csak ott, ahol a fű rövidre van nyírva.
- A felvételt szabályos helymegjelöléssel kell végrehajtani, majd a megtisztított labdát az eredeti helyére kell visszatenni.
- A felvett labda új labdára cserélhető.

Nincs kizárva e két helyi szabály együttes alkalmazása. Ez esetben a rövidre nyírt területen a labdát (megtisztítva) áthelyezhetjük egy kedvezőbb fekvésbe, azon kívül (de még az általános területen belül) megtisztíthatjuk, de az eredeti helyére kell visszatennünk.


Fotó: USGA

2023.02.19.

Hozzászólások