Jókor ugyan, de rossz helyen

5 eset az 53-ból


- Bodor Tanár úr jegyzete -


Egyszer elkezdtem összeszedni mindazokat az eseteket, amikor rossz helyről játszunk. Nem arra gondolok, hogy olyan helyről, amely valamiért nem tetszik nekünk, hanem amikor nem onnan játsszuk meg a labdát, ahonnan a Szabályok szerint kellene, vagyis idegen helyről. 

Összesen 53 esetet számoltam össze, ha nem tévedtem. Ezek azonban nem ugyanolyan valószínűséggel és gyakorisággal fordulnak elő. Rossz helyre általában nem magától kerül a labda, leggyakrabban a könnyítésnél fordul elő, hogy kellő gyakorlat hiányában rossz helyen ejtünk. Vagy azért mert nem a megfelelő szabályt alkalmazzuk, vagy a megfelelőt, de rosszul. Íme néhány példa az érdekesebbekből.

(1) Könnyítés pályáról kiütött labda esetén:
- A játékos a játéktéren kívülre (OB) került labdája helyett két ütőhosszon belül új labdát ejt ott, ahol az eredeti elhagyta a pályát.
+ HELYESEN vissza kell menni az eredeti ütés helyére, és ott kell ejteni. Oldalsó könnyítésre büntetőterület esetén van lehetőség. Az OB azonban nem büntetőterület, ilyenkor az ütés-és-távolság könnyítés kötelező. (Kivéve ha a játékos ütött ideiglenes labdát, mert akkor azzal kell folytatni a játékot.) A pályáról kiütött labdát úgy kell kezelni, mintha elveszett volna, akkor is ha megtaláltuk.

(2) Könnyítés elveszett labda esetén:
- A játékos az általános területen magas növényzetben elveszett labda esetén ott ejt, ahol az eredeti labdát nem találta.
+ HELYESEN az eredeti ütés helyénél kell ejteni, ütés-és-távolság könnyítéssel. Nem létezik olyan referenciapont, hogy a "labda elvesztésének helye", éppen amiatt, mert nem határozható meg pontosan. Az utolsó hely, ahol biztosan tudni lehet, hogy a labda hol volt, az a hely, ahol megütöttük. Éppen ennek felel meg az ideiglenes labda is. (Amit ha a játékos ütött volna, akkor szóba se jön a hibás könnyítés.)

(3) Könnyítés büntetőterületről:
- A játékos a büntetőterületről kihozott labdáját az eredeti ütés játékvonalában hátraviszi, és annak vonalában ejti.
+ HELYESEN vonalban hátrafelé könnyítésnél a labda eredeti helye és a zászló vonalában kell ejteni, a büntetőterület mögött tetszőleges távolságra kiválasztott pontnál. A tervezett játékvonal, a labda tényleges röppályája, és a könnyítés referenciavonala három különböző dolog. Akár egybe is eshetnek, de ez mellékes. Noha az ösztönünk szerint a labdát arrafelé kellene visszavinni, ahonnan jött, de nem így van. Könnyítésnél mindig a labda és a zászló vonalához kell igazodni, mivel ez az egyetlen irány, amit két fix pont egyértelműen meghatároz.

(4) Könnyítés rendellenes pályaviszony miatt:
- A játékos a karókkal jelzett nagyobb javítási területről (GUR) oldalra viszi ki a labdát, egy körív mentén a lyuktól ugyanolyan távolságra, mint amennyire az eredetileg volt, és ott egy ütőhosszon belül ejt.
+ HELYESEN a legközelebbi teljes könnyítési pontnál kell ejteni. Ami lehet oldalt, de akár a másik oldalon, vagy a terület mögött is. Az, hogy az ejtés helye nem lehet közelebb a lyukhoz, mint az eredeti labda, nem azt jelenti, hogy távolabb sem. Bizony lehet, sőt nem is ritka, hogy az LKTKP hátrább van. Mégis valamiért úgy érezzük, hogy a büntetés nélküli könnyítés egyben azt is jelenti, hogy távolság vesztés nélkül. Pedig ebből csak az ütésvesztés nélkül az igaz.

(5) Könnyítés bunkeren belül:
- A játékos a bunkerben lévő tócsából kivett labdáját a tócsa és a lyuk között ejti, mert csak ott van a bunkeren belül száraz hely.
+ HELYESEN a bunkeren belül a legközelebbi teljes könnyítési pontnál kell ejteni. Ha minden száraz hely közelebb van a lyukhoz, akkor a legkedvezőbb könnyítési pontot kell választani, ahol a tócsa a legkevésbé zavar. Az Alkotmány nem biztosítja alanyi jogon minden játékosnak a száraz homokot. De egy büntetőért extra könnyítéssel vonalon hátrafelé ki lehet vinni a labdát a bunkerből. 

Javítás:
- A rossz (idegen) helyen ejtett labda szabálytalan ejtésnek minősül, ezért kötelező javítani a megfelelő helyen szabályosan végrehajtott ejtéssel ismételten mindaddig, amíg hibátlanra nem sikerül - mielőtt még a labdát megütnénk.

Büntetés:
- Önmagában a szabálytalan ejtésért és a hiba javításáért nem jár büntetés.
- De ha javítás helyett a labdát rossz helyről játsszuk meg, akkor két büntetőt kell felírnunk, és az ütés érvényes. De kizárhatnak, ha az idegen hely jelentősen előnyösebb volt - ami még jelentéktelennek tűnő eltérésnél is előfordulhat. Nem szükséges, hogy valóban előnyt szerezzünk belőle, elég a lehetősége. Az nem mentség, ha elbénáztuk. Az (1) és (2) példában szereplő pályáról kiütött, illetve elveszett labdák esetén erre nagy valószínűséggel számíthatunk.
- Ha a könnyítés nem büntetés nélküli volt, akkor az idegen helyért kapott 2 büntetőt a könnyítésért járó büntetésen felül kell felírnunk. Ez esetben nem érvényes a halmazati büntetés, mert a két esemény (a könnyítés és az idegen hely) nem függ össze.

Figyelem:
Nem idegen hely, hanem játékon kívüli (idegen) labda, ha a játékos a játéktéren kívüli labdáját megjátssza. Az ütés érvénytelen, a büntetés 2 ütés, és vissza kell menni 1 büntetőért szabályosan új labdát játszani. Különben a büntetése kizárás.


Fotó: TheScotsman

2022.01.20.

Hozzászólások