Javítási területek a greenen

Amikor a GUR nem gurul- Bodor Tanár úr jegyzete -


Ha a greenen kék (fehér) festékkel körülrajzolt javítási terület éktelenkedik, a rendellenes pályaviszony miatt jogunk van a büntetés nélküli könnyítésre, ha az a greenen lévő labdánk megjátszását zavarja. Nemcsak akkor, ha a labda a sérült területen belül van, hanem akkor is, ha a labda a green ép részén van, de a javítási terület a gurítási vonalon fekszik.

A játékos soha nem döntheti el, hogy mely pályaviszony rendes a greenen, és mely nem, ha az nincs megjelölve. Erre csak a Versenybizottság, vagy a bíró jogosult. Vitatott helyzetben bírót kell hívni, vagy stroke play esetén, második labdát kell játszani.

A könnyítést nem kötelező igénybe venni. Hacsak a pálya kímélése érdekében helyi szabály elő nem írja.

Nem választhatunk, hogy jobbra vagy balra vigyük ki a labdát a területről, vagy a terület mögül. A labdát mindig a legközelebbi könnyítési pontra kell helyezni. A kivitt labdának nem kötelező ugyanolyan távolságra lennie a lyuktól, mint eredetileg volt, távolabb lehet, csak közelebb nem.

A legközelebbi könnyítési pontnak nem kötelező a greenen belül lennie, lehet a pályán elvileg akárhol, csak büntetőterületen nem. Gyakorlatilag leginkább az előgreenen vagy a fairway-n fordulhat elő. Ilyenkor a labdát nem ejteni, hanem helyezni kell.

Nem szabad a fairway-re eső könnyítési pont helyett, másik irányban egy távolabbi, de a greenen lévő könnyítési pontot keresni. A könnyítési pontok közül nem válogathatjuk ki a legelőnyösebbet, mindig a legközelebbit kell választani. Kivéve azt a rendkívüli helyzetet, amikor két pont éppen egyforma távolságra van.

A könnyítésnek teljesnek kell lennie. A javítási terület nem zavarhatja a gurítási vonalat, a labda fekvését, a lendítést, az ütést, és a beállást sem.

Ha a teljes könnyítés lehetetlen, szabad részleges könnyítést igénybe venni, a legközelebbi olyan pontról, ahol a rendellenesség még fennáll ugyan, de már legkevésbé zavar. Ilyen helyzet lehet, amikor a javítási terület, vagy területek valamelyike a gurítási vonalat mindig keresztezi. A részleges könnyítésre is vonatkozik a válogatás tilalma, csak a legközelebbi és legkevésbé zavaró pont a szabályos.

Tilos részleges könnyítést választani, ha van lehetőség teljes könnyítésre. A könnyítés célja, hogy amennyire lehet, mentesítsen a zavaró hatás alól, nem pedig, hogy a legelőnyösebb helyzetet kiválogathassuk.

Több javítási terület esetén a könnyítéseket nem szabad összevonni, hanem egyik területről a másikra haladva, egyenként, külön-külön kell alkalmazni.

Ha két javítási területről nincs kiút, mert az egyik könnyítési pontja a másikon van, és viszont, akkor - méltányossági alapon - kivételesen szabad olyan legközelebbi könnyítési pontot keresni, amely egyidejűleg mindkét zavaró tényező alól mentesít.

A zavaró hatás kimérésekor nem a labda és a lyuk közötti egyenest, hanem a gurítási vonalat kell figyelembe venni, annak esetleges ívével, görbületével, kanyaraival.

Ha a könnyítést indokolatlanul vesszük igénybe, vagy nem a megfelelő helyről játsszuk meg a labdát, vagy ejtjük, noha helyezni kellett volna, a büntetés két ütés, illetve szakaszvesztés. Stroke play esetén, ha a szabálytalanság jelentős előnyszerzéssel járt, a versenyző kizárható.

Mindezek nem csak a javítási területekre, hanem a greenen lévő rendellenes pályaviszonyokra általánosan érvényesek.


Fotó: PitchCare

2020.10.14.

Hozzászólások