Ismételt szabálysértés

Egy újabb szabály 2023. január 1-től


- Bodor Tanár úr jegyzete -


1.3c(4) Büntetések alkalmazása többszörös szabályszegés esetén. Ha a játékos több szabályt is megszeg vagy többször megszegi ugyanazt a szabályt, az alkalmazandó büntetés attól függ, hogy az egyes szabályszegések között volt-e közbeeső esemény, és hogy a játékos mit tett:

E szabály tekintetében két közbeeső esemény vehető figyelembe:
• ütés végrehajtása, és
• szabályszegés tényének felismerése (ebbe beleértendő ha a játékos tudja, hogy szabályt sértett, vagy ha a figyelmét felhívták a szabálysértésre, vagy ha bizonytalan abban, hogy megsértett-e egy szabályt, avagy sem).

A büntetések a következők:
• Egyszeri büntetés jár két közbeeső esemény között elkövetett többrendbeli szabálysértésért: Ha a játékos több szabályt sért meg, vagy egy szabályt többször két közbeeső esemény között, akkor azokért csak egyetlen büntetést kap. Ha különböző szabálysértésekért eltérő büntetés járna, akkor a játékos a legmagasabb büntetést kapja.
• Többszöri büntetés jár valamely közbeeső esemény előtt és után elkövetett szabálysértésekért: Ha a játékos elkövet egy szabálysértést, majd akár ugyanazt a szabályt, akár egy másikat megsért egy közbeeső esemény után, akkor azokért külön büntetést kap.

Kivétel:
Elmozdult labda visszahelyezésének elmulasztása: Ha a játékosnak vissza kellene helyeznie egy elmozdult labdát, de ezt elmulasztva idegen helyről játszik, akkor csak az általános büntetést kapja.
Azonban a büntetéssel járó könnyítések büntetéseit (pl. büntetőterületen lévő, játszhatatlan, elveszett labda miatt) mindig hozzá kell adni az egyéb büntetésekhez.

Megjegyzések:
- Újdonság a közbeeső esemény (intervening event) fogalmának bevezetése. Halmazati büntetések eddig is voltak, de most ezzel egyértelműen tisztázódik, hogy mi számít egymástól független szabálysértésnek, és melyek az összevonandók.
- Ha két szabálysértés között volt egy közbeeső esemény (ütés), akkor az két különböző szabálysértés, két különböző büntetéssel. Egyébként pedig csak egy büntetés jár.

Példák:
- Ha az általános területen egy próbalendítéssel véletlenül elmozdítom a labdámat, akkor jár érte egy büntető, és vissza kell helyezni. Ha nem teszem vissza, idegen helyről játszom, ami két büntető. De nem összesen három büntetőt kapok, hanem csak kettőt.
- Ha egy bunkerben három próbalendítéssel háromszor érintem a homokot, akkor nem 3x2=6 büntetőt kapok, hanem csak kettőt. De ha a megütött labda visszagurul a bunkerba, és megint hozzáérek a homokhoz egy próbalendítéssel, akkor azért megint jár a két büntető.


Fotó: GolfPass

2022.12.09.

Hozzászólások