Hogy lehet valaki ennyire amatőr?

Az Amatőr Szabályzatról amatőröknek


- Bodor Tanár úr jegyzete -


Az amatőr és nem-amatőr státusz:
– A golfozók státusza nem amatőr vagy profi, hanem amatőr vagy nem-amatőr lehet. Harmadik eset nincs. A profi egy minőségi kategória a nem-amatőr státuszon belül. Attól, hogy valaki elveszti az amatőr státuszát, nem válik automatikusan profivá.

Az amatőr golfozó fogalma:
– Mindenki amatőrnek minősül, kivéve /1/ aki meg nem engedett díjat átvesz, /2/ aki golf versenyen profiként játszik, /3/ aki pénzért vagy ellenszolgáltatásért oktat /4/ a ki profiként állást vállal egy golf létesítménynél, /5/ aki profi golfozói társaság tagja. // Ha egy amatőr ezek bármelyikét megteszi, elveszti amatőr státuszát.

Bruttó (scratch) és nettó (hendikep) versenyek:
- Meg kell kell különböztetni a tényleges eredményért játszott bruttó versenyeket a nettó eredményért játszott hendikep versenyektől. Hibrid verseny nincs. // Bruttó verseny az, amelyen semmilyen nettó érték nincs figyelembe véve, és nincsenek hendikeptől függő játékos kategóriák. De a nevezési feltételekben lehet hendikep korlát. // Minden más verseny, ami nem ilyen, az hendikep verseny. Akkor is, ha csak bruttó díjazás van, de hendikep szerint kategóriákra bontva, vagy a hendikepnek szerepe van az együttállások feloldásában.

Amatőr nem vállalhat profi állást:
– Ide tartozik a vezető pro és a pro asszisztens. Egyéni vállalkozóként szerződve is. ** De nem ilyenek a golfiparban általános munkakörök: ügyvezető, titkár, ügyintéző, recepciós, pro shop eladó, golf felszerelést gyártó, forgalmazó, karbantartó javító szakmunkás, stb.

Amatőr lehet caddie:
– Akkor is ha profi versenysorozaton profi versenyzőnek a segédje.

Az amatőr játékjoga:
– Amatőr versenyző nem csak amatőr versenyen indulhat. Nyílt versenyen, amelyre nem-amatőrök is nevezhetnek, játszhat, de csak az amatőröknek megengedett, és értékhatár alatti díjakat veheti át. Ha bármely versenyen profiként játszik, vagy profi versenyen indul, elveszti amatőr státuszát. // De versenyen kívül profiknak kiírt különdíjakért amatőrök is játszhatnak. // Amatőr indulhat olyan versenyen is, ahol értékhatár feletti díjak vannak, csak ne vegye át. // Amatőr részt vehet profiknak szóló tanfolyamon, és levizsgázhat, feltéve, hogy ez nem kíván meg olyan tevékenységet, amely az amatőr státusz elvesztésével jár.

Versenydíjak bruttó és nettó versenyen:
– Különbség van bruttó és nettó verseny díjazása között. // Hendikep versenyen amatőr golfozó pénzdíjat nem vehet át, bármilyen más díjat pedig csak a díjazási értékhatár alatt. // Bruttó versenyen az amatőr elfogadhat pénzdíjat is, de a díjazási értékhatár arra is érvényes. // Nem a bruttó vagy nettó díj számít, hanem a verseny!

Különdíjak versenykörön belül és versenykörön kívül:
– Ilyenek a leghosszabb ütés, a legközelebb a zászlóhoz vagy vonalhoz díjak, az ügyességi versenyek, trükkös ütések, és gurítási versenyek díjai, stb. Különbség van a szabályos (elütőtől-lyukig játszott) verseny keretében elnyerhető versenykörön belüli, valamint a versenykörön kívüli különdíjak között. // A versenykörön belüli díjakat a versenykörben megjátszott érvényes ütésekkel lehet elnyerni. // A versenykörön kívüli díjakért nem kell szabályos versenykört teljesíteni, és a díj elnyeréséhez szükséges ütések nem számítanak be semmilyen szabályos versenykör eredményébe.

Díjazási értékhatár:
– A díjazási értékhatár amatőröknek jelenleg 1000$ vagy 700£. // Ez a pénzbeli és nem pénzbeli (tárgyak, szolgáltatások) díjakra egyaránt vonatkozik. // A készpénzen kívül pénzdíjnak számít minden ami készpénzre váltható. ** De nem az, ami csak termékre vagy szolgáltatásra váltható be. // Az értékhatár alkalmazandó minden szabályos versenyre, akár golfpályán, akár szimulátorban játszották. // Továbbá minden versenykörön belüli különdíjra.

A díjazási értékhatár a versenyen elnyert díjakra együttesen értendő:
– Több versenydíj és/vagy különdíj elnyerése esetén az értékük összegeződik, és az értékhatár az összegre vonatkozik. // Például a következők együttes elnyerésekor; // nemzetközi és nemzeti kupa, // bruttó és nettó díj, // versenydíj és különdíj, // két különdíj, // versenysorozatokban több forduló, // vagy egyes fordulók és az összesített díj.

Csapatverseny díjazása:
– Az értékhatár nem a csapatra, hanem csapattagonként értendő. Négy fős csapat esetén 4000$ díj kiosztható 4x1000 megoszlásban, de 3000$ nem adható ki 1x1500+3x500 formában.

Kitüntetések:
– Amatőr golfozó versenyhez nem köthető sportolói kitüntetés elnyerésekor legfeljebb a díjazási értékhatár alatti jutalmat vehet át, de ez a jutalmazási időszakon belül elnyert egyéb díjakon felül van. // Ilyenek lehetnek az év golfozója, a kiváló golfozó, stb. díjak.

A díjazási értékhatár nem vonatkozik a következőkre:
– Minden versenykörön kívüli különdíjra. // A fogadások összegére. // A folyó verseny következő fordulójában való részvétel költségeinek elnyerésére. // Tombolán nyert, illetve kisorsolt díjakra // Jótékony célú adományozásra. // Emléktárgyakra, ajándékokra, szóróanyagokra. // A golffal kapcsolatos figyelemre méltó teljesítmények, tevékenységek elismerésére szolgáló jutalomdíjakra.

Trófeák értéke:
– A kupák, érmek, egyéb trófeák értékére akkor nem vonatkozik a díjazási értékhatár, ha eltávolíthatatlanul és jól felismerhetően gravírozva vannak. ** De a nemesfémekből, anyagokból készült tárgyak ha nincsenek megvésve, a díjazási értékhatár hatálya alá esnek. // Ritka órák, antik ékszerek, és hasonlók nem használhatók a díjazási értékhatár megkerülésére.

Hole-in-one díjak:
– versenykörön kívüli hole-in-one díj esetén a kitűzött díj értéke nincs korlátozva. // versenykörön belüli hole-in-one díja csak akkor korlátlan, ha legalább 50 yard távolságról kell teljesíteni, egyébként vonatkozik rá a díjazási értékhatár.

A díjak nem átruházhatók:
– Az amatőr akkor is elveszíti az amatőr státuszát, ha a díjat közvetve fogadja el, más személy közbeiktatásával, vagy átirányítja az anyaklubjához vagy vállalkozásához. Kivétel bizonyos esetekben, amikor jótékony célra adományozhatja. // A meg nem engedett díj átvételének taktikai elodázása sem mentesít az amatőr státusz elvesztése alól, mert úgy kell tekinteni, mintha a díjat átvette volna, amikor megnyerte.

Amatőr nem fogadhat el ellenszolgáltatást golf oktatásért:
– Fizetett munkaköri kötelességen belül sem. // Az ellenszolgáltatás fogalmába nem csak az anyagi juttatás (pénz) tartozik, hanem egyéb javak és szolgáltatások biztosítása is, pl. ingyen játék, gyakorlási lehetőség a pályán. // A golf oktatás a lendítés technikájának és a labda megjátszásának tanítását jelenti. Mást nem. // Nem vonatkozik az egyéb edzői feladatokra (fizikai, mentális állóképesség, stb.) ** De vonatkozik az ütéstechnika oktatásával kombinálva.

Amatőr által elfogadható díjazások:
– A Szövetség által előre meghirdetett és jóváhagyott oktatási program keretében végzett munkáért. // Iskola, egyetem, tábor alkalmazottjaként, feltéve, hogy a golf oktatás nem éri el a munkaköri kötelességeinek 50%-át. // Oktatási anyag készítéséért nyomtatásban vagy online, ha az nem konkrétan egy meghatározott személy vagy csoport számára készült.

Az elvesztett amatőr státusz helyreállítható:
– Nem-amatőr golfozó amatőr státuszát csak a Szövetség állíthatja helyre. // Megteheti /a/ azonnal, /b/ kötheti várakozási időhöz, /c/ megtagadhatja. // Javasolt várakozási idő minimum 6 hónap, ami meghosszabbítható. // Kezdete az a dátum, amikor a golfozó felhagyott az amatőr státusz elvesztését okozó tevékenységgel. // Nincs számszerű korlát arra, hogy az amatőr státusz hányszor állítható vissza, de ismétlődés esetén megfontolandó, hogy helyreállítható-e?

A helyreállításra várakozó játékos is játszhat:
– A várakozó státusza még nem-amatőr, de úgy kell viselkednie, mintha amatőr golfozó lenne. // De nem játszhat amatőrként, amíg a státusza nincs helyreállítva. // Azonban játszhat olyan versenyen, amelyen nem kizárólag amatőrök indulhatnak, // feltéve, hogy nem profiként játszik, nem fogad el amatőrök számára tiltott, vagy kizárólag amatőrök által elnyerhető díjat. // Benevezhet amatőr versenyre, ha a várakozási ideje lejár a verseny kezdete előtt, beleértve a selejtező köröket is.

Kettős állampolgárság esetén a lakhely számít:
- Az Amatőr Szabályzat alkalmazásában a nemzeti szövetségnek területi illetékessége van. Azok a játékosok tartoznak a hatáskörébe, akik a szövetségnek megfelelő ország területén élnek, és többnyire játszanak, függetlenül az állampolgárságuktól. // Ha valamely játékosnak több országban is van állandó lakhelye, a megfelelő nemzeti szövetségeknek egymás között meg kell egyezniük, hogy melyikük legyen illetékes az adott személyt illetően. Ha nem tudnak megegyezni, konzultálniuk kell az R&A-vel, mielőtt döntenének.

Az amatőr golfozó jogai:
– Szponzori szerződés. Anyagi juttatást kaphat amatőr golfozóként is, kivéve ha más szerződéseivel nem ütközik.
– Reklámtevékenység: Elfogadhat fizetséget vagy juttatást, költségtérítést nevének, képének, képmásának felhasználásért.
– Reklámfelület: Nincs megkötve, hogy hány és milyen logót viselhet az öltözékén vagy felszerelésén. // A verseny szervezője vagy rendezője azonban emelhet kifogásokat, és támaszthat követelményeket, melyeket figyelembe kell venni.
– Fogadás: A golf játékával kapcsolatos fogadásokban részt vehet, feltéve, hogy azok nem vezetnek a Golf Szabályok és/vagy a Hendikep Szabályzat megsértésére. A Szövetség azonban bizonyos fogadásokat károsnak ítélhet, és felülvizsgálhatja a résztvevők amatőr státuszát.

A nem-amatőr golfozó hendikepje:
– Ha van anyaklubja, a nem-amatőr golfozónak is van hendikepje. Nincs benne az Amatőr Szabályzatban, de ez esetben a WHS szerint ha bármilyen golfozó, így a nem-amatőr is hendikep módosításra elfogadható eredményt játszik meg, akkor azt le kell adnia.


Fotó: WorldAmateurTour

2021.11.11.

Hozzászólások