(Házi)Rend a lelke mindennek

Mennyi az ára egy ötfős flight-nak rangelabdával


A 3. szakasz férfi elütője teljes felújítjás alatt, vízszintes állapotba kerül és kiszélesedik


- A Pannonia GCC Közleménye -


Megjelent a Pannonia GCC Házirendje, amely pontosan szabályozza a máriavölgyi pályán történő viselkedési mintákat:

Sportolók és vendégeink testi épségének, biztonságának érdekében, kérjük Önöket az alábbi helyi szabályok betartására:

Általános szabályok

1. A golfpálya használatának szabályzata vonatkozik minden létesítmény területén tartózkodó golfozóra és vendégre.

2. A golfpályán tartózkodó golfozónak be kell tartania a golfsport általános, a Magyar Golfszövetség által megfogalmazott Etikai Kódex és a Máriavölgy Zrt. által meghatározott helyi szabályokat és a klub házirendet . Ezek megsértését a Máriavölgy Zrt szankcionálhatja.

3. Minden játékosnak, gyakorló játékosnak a létesítmény bármely részének használatát megelőzően a recepción be kell jelentkeznie. A golfpálya, a gyakorló terület (Driving Range) használata ezt követően lehetséges.

Tee Time foglalás

4. A foglalás és a lemondás kizárólag a GOLFiGO sport informatikai rendszeren keresztül lehetséges. A foglaláshoz a következő adatok megadása szükséges:
- A játékos neve
- Esetleges vendégek (Guest) száma
- Egyéb szolgáltatások megnevezése (pl. golfautó)

A Máriavölgy Zrt a foglaláshoz a klubtagoktól és a Vendég játékosoktól egyaránt bankkártya és lakcím adatokat kér biztosíték céljából. A lefoglalt tee time lemondására a következők alapján van lehetőség:
- Teetime-ot megelőző 48 órán kívül – díjmentes
- Teetime-ot megelőző 48 órán belül, de 24 órán kívül – az aktuális greenfee ár 25%-a.
- Teetime-ot megelőző 24 órán belül, de 12 órán kívül – az aktuális greenfee ár 50%-a.
- Teetime-ot megelőző 12 órán belül, vagy egyáltalán nem – az aktuális greenfee ár 100%-a.
Amennyiben a játékos elmulasztja a tee time-ot lemondani és nem jelenik meg a foglalt időpontban, akkor a fentebb részletezett összegek levonásra kerülnek a foglaláskor megadott bankkártyáról.

5. Bizonyos időszakokra történő foglalást a Máriavölgy Zrt. tagsági típushoz kötheti. Ezeket az időszakokat nyilvánossá teszi.

6. Tee time foglalására a játék megkezdése előtt klubtagságtól függően eltérő időpontokban van lehetőség:
- Basic, Junior, Silver, Pannonia start esetén 14 nap,
- Részvényes esetén 16 nap,
- Gold, Diamond esetén 20 nap.
Ennél korábbi foglalás garantálásához a klub előírhat foglaló vagy egyéb formában biztosítékot. Ebben az esetben a foglalás csak a biztosíték határidőre történő rendezése esetén tekinthető véglegesnek. Biztosíték nélküli tee time foglalást nem lehet véglegesnek tekinteni.

7. Egy játékos, illetve flight egy napon több időpontot is tud foglalni.

8. Egy fős flight foglalást a recepció megtagadhatja vagy felajánlhatja a csatlakozást 2,3 fős flightokhoz.

9. Magas foglaltságú időszakokban a recepció összepárosíthatja a kisebb létszámú flightokat 4 fősre.

Bejelentkezés és a játék megkezdése

10. Kérjük a játékosokat foglalt tee time előtt legalább 10 perccel a recepción történő regisztrációra és bejelentkezésre.

11. A Pannónia Golf & Country Club létesítményein golfozó, gyakorló játékosoknak rendelkeznie kell érvényes, játékjogot biztosító green fee kártyával amely elektronikus alapú. Játékosok és Vendégek csak a golfpálya arra kijelölt területein tartózkodhatnak.

12. Egy Green Fee kártya 9 vagy 18 szakaszra szóló játékjogot biztosít. Az indulás a rajta lévő tee time időpontban lehetséges. A start időpontjának és helyének be nem tartása esetén a játékjog megszűnik. Új időpontot a recepción történő újbóli bejelentkezés után lehet igényelni.

13. A Green Fee kártyát és/vagy a Klubtagsági kártyát a pályán tartózkodó Játékos pálya alkalmazottjai részére be kell mutatni.

14. A Klubtagsági kártyákat elektronikusan minden klubtag a saját GOLFiGO fiókjában kapja meg. A greenfee kártyák a megadott email címen érkeznek.

15. A játék megkezdése előtt a recepció kérheti a játékostól, hogy igazolja a handicap értékét. Valótlan handicap érték megadása esetén a játékjog érvényét vesztheti.

A golfpályán tartózkodás alapvető szabályai

16. A Pannonia GC helyi vagy házi szabályai által nem szabályozott esetekben, a golf szabályai és a golf etikett előírásai érvényesek, A Pannonia Golf & Country Club szabályzatai megtalálhatók a www.golfpannonia.hu oldalon. A klub indokolt esetben a szabályok módosításának jogát fenntartja.

17. A golfpályán a játékot megkezdeni a regisztráció során megadott elütőhelyről lehet. A szakaszok lejátszása csak szabályos sorrendben engedélyezett.

18. Minden játékosnak kell rendelkeznie saját golf baggel és készlettel, ellenkező esetben bérelnie kell a recepción. Egy ütőkészlettel több játékos golfozása tilos.

19. Egy tee time időpontban legfeljebb 4 fős flight kezdheti meg a játékot egyszerre.

20. Játékosonként legalább 1 db pitch villa kötelező a greeneken okozott pitchmarkok javításának érdekében. Ezt a játékosnak fel kell mutatni a starter vagy a játékos asszisztens részére. Amennyiben a Marshal észleli, hogy a játékos a green-en általa okozott pitch-markot nem javítja ki, a Máriavölgy Zrt. a szabályzat 45. pontjának megfelelő szankciókat gyakorolhatja.

21. A pályán soft spike cipők használata engedélyezett.

22. A játékosok a golfpályán és a gyakorlóterületeken minden esetben ügyeljenek saját maguk és mások testi épségére. Ütés vagy próbalendítés során körültekintő óvatos magatartásukkal óvják sportoló társaik testi épségét!

23. A golf és a helyi szabályok be nem tartását a klub szankcionálhatja, amely pénzbüntetés és/vagy a játékjog ideiglenes vagy végleges megtiltása is lehet. Ilyen esetben az érintett játékos felé a klubnak nincs kötelezettsége a meghiúsult játék utáni kártérítésre, pályahasználati díj visszafizetésre.

24. Az élvezetes golfozás érdekében Játékos a pálya alkalmazottjai segítik a biztonságos, helyi és a golfsport szabályain pálya alkalmazottjai és a golf etikettnek megfelelő játékot. Ezek megsértésének észlelése esetén a pálya alkalmazottjai jogosult figyelmeztetni és szankciók kezdeményezésére.

25. A pálya alkalmazottjai jogosultak a játékos személyazonosságát, játékra jogosultságát ellenőrizni. Valótlan személyes adatok, vagy a játékra jogosultságot igazoló hamis adatok megadása esetén a klub azonnal megtiltja a játékot és szükség esetén megteszi a megfelelő jogi lépéseket. Jogosulatlan játék esetén a golfozó a pálya alkalmazottjai felszólítására köteles azonnal a pályát elhagyni.

26. Amennyiben a klubvezetés úgy ítéli meg, hogy az időjárási vagy egyéb körülmények nem teszik lehetővé a biztonságos játékot, a játékot a pályán megállíthatja. Ezt az arra kijelölt alkalmazott kürttel jelzi. Villámlás esetén és/vagy a hosszú kürtszót követően minden golfozó köteles a játékot beszüntetni és a pályát elhagyni. Ennek be nem tartása súlyos szabályszegésnek minősül és a klub jogosult szankcionálni.


A játék menete, tempója

27. A flight minden tagja a foglalt tee time előtt legkésőbb 5 perccel legyen az első tee-nél.

28. A golfjáték szabályaival összhangban a játékosok kötelesek ügyelni a játék tempójára. A 18 szakasz lejátszásának maximális ideje 4,5 óra, 9 szakaszé pedig 2 és ¼ óra. Lassabb tempó esetén az következő gyorsabb flight előnyt élvez. A pálya alkalmazottjai lassú játék esetén figyelmeztetheti a játékosokat, súlyosabb esetben megtilthatja a játék folytatását.

29. A lassabb flightnak el kell engednie a mögötte haladó gyorsabbat, ha legalább 1 szakasz a lemaradása az előtte haladóktól.

30. Nem megengedett a lassabb flight megkerüléssel történő előzése. Szükség esetén kérje a recepció segítségét.

31. Hétköznapokon a játék tempója érdekében a kisebb létszámú flightokat el kell engedni. Hétvégén a 4 fős flightok élveznek előnyt.

32. Versenyen résztvevő flightok előnyt élveznek a versenyen nem résztvevőkkel szemben.

33. 1 fős flight nem előzhet és nem tarthat fel másik flightot.


A Pálya megóvása

34. A játékos és a caddie is figyeljen a pálya épségére a biztonságos és élvezetes sportolás érdekében.

35. A játék valamint a pálya minőségének megőrzése érdekében, a játékosok kötelesek a szabályoknak megfelelően gondoskodni a pályán keletkezett sérülések (divot, pichmark) javításáról. A kiütött divot-ot vissza kell helyezni.

36. A bunkerbe került labdát a lehető legrövidebb útvonalon kell megközelíteni és elütés után az eredetinek megfelelő állapotba kell visszaállítani a mellette található gereblyével.

37. Golfautóval és trolley-val max. 10 méterre lehet a greeneket megközelíteni. Tilos a greeneken, a tee boxokon, vízakadályokon, bunkereken való áthajtás.

38. Ügyelni kell greenek épségére, nem megengedett a lyukból a labda ütővel történő kivétele. Ügyelni kell a zászló kivételére és elhelyezésére, majd az eredeti állapotának megfelelő visszaállítására.

39. A pályán kihelyezett szemetesek, tee és hamutartók állnak rendelkezésre. Kérjük óvja a környezetet és ügyeljen a pálya épségére.


Biztonság

40. Nem lehet elütni, ha az ütőtáv 1,5-szeresén belül emberek tartózkodnak. Az elütésnél ill. próbalendítésnél ügyelni kell, hogy az ütés hatósugarában senki ne tartózkodjon. Játékostárs elütésekor ne tartózkodjon annak látószögében és ne zavarja hangos beszéddel vagy egyéb zajjal az elütőt.

41. Ha a gyorsabb flight elhaladt, meg kell várni, hogy az ütőtáv 1,5-szeresének megfelelő távolságba érjenek. Amíg a távolság nem áll fenn, nem lehet folytatni a játékot.

42. Ha az elütés után a labda másik játékos irányába repül, hangos „Fore” kiáltással kell jelezni az ott tartózkodók részére.

43. Az elektromos autót kizárólag a regisztráció során bejegyzett (14 éven felüli) játékos, vendég vezetheti. A klub szabályainak megfelelően köteles betartani a vonatkozó szabályokat, biztosítva, megőrizve a jármű átvétele során rögzített műszaki állapotot. Amennyiben a játék elött rendellenes állapotot észlel kérjük jelezze a recepción.


Szankciók

44. A Máriavölgy Zrt az élvezetes és biztonságos sportolás érdekében a golfsport, a golf etikett és a helyi szabályok megsértését szankcionálja.

45. Az eset súlyosságától függően és ismételt szabálysértések fennállásakor az alábbi módon szankcionálható a játékos: szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés, pénzbírság 50 EUR, a következő alkalommal 100 EUR vagy annak megfelelő forintösszegben. A pénzügyi szankció sikertelensége esetén ideiglenesen vagy véglegesen is visszavonható a játékjog és a klubtagság is.

46. A golfautókban történő károkozásért a bérlő a teljes költség megfizetésére kötelezhető. A golfautókon található hamutartók eltűnése, vagy sérülése esetén a klub 50 euro vagy annak megfelelő forintösszeg többletköltséget terhel a bérlőre.

47. Range labda használat esetén figyelmeztetés nélkül kiszabható birság 500 euro vagy annak megfelelő forintösszeg.


Klubház

48. A klubház területén csak a Pannónia Terasz étterem termékei fogyaszthatóak.

49. A klubházba történő belépés előtt, indokolt esetben a cipők megtisztítása kötelező.

Golfélményekben gazdag sikeres játékot kíván,
A Pannonia Golf & Country Club vezetése

 

2024.06.17.

Hozzászólások