Ha lekéssük az indítást

A szívünk majdnem megszakad


- Bodor Tanár Úr jegyzete -

Tudjuk, hogy a golf a pontosságról szól. Nemcsak térben, amikor ütünk vagy gurítunk, hanem időben is, amikor el kell kezdenünk, vagy be kell fejeznünk valamit. Ennek megfelelően küzdünk is, de mindig van, amikor a körülmények gonosz összeesküvése (vagy esetleg a saját hibánk) miatt például lekéssük az indulási időt egy versenyen.

A golf Szabályok kegyetlenek. Ha valaki nem jelenik meg előírt időben az előírt elütőn játékra kész állapotban, akkor kizárásra számíthat. Kivétel, ha 5 percen belül pihegve megérkezik, akkor még megússza egy általános büntetéssel. Ugyanez vár arra, aki az előírtnál korábban kezd; kizárás, vagy 5 percen belül általános büntetés. Ez nemcsak a verseny kezdésére, hanem annak felfüggesztése esetén az újrakezdésére is érvényes. A Bizottság csak különösen méltányolandó kivételes körülmények esetén tekinthet el a büntetéstől.

Néhány megszívlelendő eset:
- A kezdési idő másodperc pontossággal értendő. Tehát a 9AM pontosan 9:00:00 órát jelent. A tized másodperceket nem kell figyelembe venni.
- Az idő tekintetében az indító órája a mérvadó. Nem a Frankfurti Rádió órajele, nem a mobil telefonunk, nem a templom toronyórája, hanem az az eszköz, amivel az indító az időt méri. Akár a karján van, akár a zsebében, vagy az elütő környékén jól láthatóan elhelyezve.
- Mit jelent az, hogy játékra készen? Jó hír: ha csak egyetlen használható ütő és egyetlen labda van nálunk, akkor már játékra késznek számítunk. Az ütő lehet putter is.
- Ha játékra készen és időben ott vagyunk az indításnál, de várnunk kell, hogy valaki utánunk hozza a többi ütőt, akkor késésért nem vagyunk büntethetők, csak a játék indokolatlan késleltetéséért. Ami nem mindegy, mert első esetben ez csak 1 ütés.
- Hasonlóképpen, ha időben megjelentünk, de utána visszaszaladunk a klubházba az esernyőért, akkor nem a késésért, hanem a játék feltartásáért kapjuk a büntetőt.
- Viszont ha korábban bejelentkezünk az indítónál, majd beszaladunk az esernyőért, de nem érünk vissza az indítási időre, akkor a késésért jár a 2 büntetőütés.
- Ha a kezdési időpont bármilyen okból (pl. időjárás, más csoportok lassú játéka vagy egy bírói döntés szükségessége miatt) csúszik, nem vagyunk késésben, ha a kezdési helyen és játékra készen csak akkor jelenünk meg, amikor a tényleges indításra sor kerül.
- Sem a játékoscsoport, sem az indító nem köteles várni az elkésett játékosra, sem 5 percet, sem kevesebbet. De az indító hozzájárulásával megtehetik. Versenyen azonban nem javasolt, mert befolyásolhatja a játék tempóját.
- 5 percen belüli késés esetén az indító utána engedheti a játékost a csoportnak. Ilyenkor a többiek átlagosan a szakasz harmadánál tartanak, és van esély arra, hogy utolérhetők, és a csoport együtt fejezheti be a szakaszt.
- A Bizottság engedélyezheti, hogy az 5 percnél többet késő, és emiatt kizárt játékos a versenykört lejátszhassa versenyen kívül. Ilyenkor a versenykiírás szerint lehet a mezőnybe beosztani, helyezése nem lesz, díjazásban nem részesül, de mivel hendikep módosító kört játszott, a hendikepje módosul.

Különleges játékformák:
- Négyes (foursome) játékban csak annak a partnernek kell megjelenni a kezdési időpontban a kezdési helyen, aki a versenykört kezdeni fogja. Ezt a másik partner is megteheti, de neki nem kötelező. Ha nincs ott, akkor viszont a kezdő szakasznak azon a részén kell lennie, ahová a partnerének kezdőütése várható, mégpedig a kezdési időpontban, nem pedig akkor, amikor a labda odaér. A fél akkor kerül késésbe, ha egyik partner sem jelenik meg a megfelelő helyen és időben.
- Négylabdás (four-ball) játékban bármelyik partner kezdheti a versenykört, neki kell az előírt időben és helyen megjelenni. Ha valamelyik partner késik, nincs büntetés, később is csatlakozhat, de egy már megkezdett szakaszon nem játszhat, legközelebb csak a következőn. Addig is tanácsot adhat, segítséget nyújthat, és eljárhat a fél nevében. A fél akkor kerül késésbe, ha egyik partner sem jelenik meg az előírt kezdő helyen és kezdési időben.

Mentségek:
- Nem mentség, ha a Bizottság alapos indokkal módosította a startlistát, és az új startlistát időben nyilvánosságra hozta, és azért késünk, mert a korábbi startlistán szereplő időpontot vettük figyelembe. A játékos köteles naprakészen tájékozódni.
- Nem mentség, ha a pályára menet eltévedtünk, vagy lerobbant az autónk. Akárcsak az sem, ha nagy volt a forgalom, vagy baleset miatt dugóba kerültünk.
- Mentség, ha baleset részeseként elsősegélyt vagy orvosi ellátást kellett nyújtanunk, illetve tanúvallomást kellett tennünk, ha mindezek nélkül időben a pályára értünk volna.
- Mentség, ha a szállodánkat tűzriadó miatt azonnal el kellett hagyni, és amikor visszamehettünk a szobánkba a felszerelésünkért, a kezdési időpont már elérhetetlené vált.

A Szabályoktól független elvárások:
- Versenyen az előírt időpont előtt legalább 5 perccel meg kell jelenni a kezdő szakaszon.
- Shotgun indítás esetén az előírt időpontban meg kell jelenni a gyülekezési helyen.
- Legalább fél órával a kezdési időpont előtt a recepción be kell jelentkezni.


Fotó: LiveAbout

2020.01.30.

Hozzászólások