Ha a labdajelölő eltéríti a gurítást

Nem, ez nem terrorcselekmény


- Bodor Tanár úr jegyzete -


A játékos felveszi a labdáját a greenről, miután szabályosan megjelölte a helyét, amihez labdajelzőként egy zsetont használt. A másik versenyző gurít, de labdáját a jelző eltéríti. Kéri, hogy az ütést érvénytelenítsék, és a labdát újraüsse, hivatkozva arra, hogy /a/ a zseton nem szabályos jelölő, mert vastagabb mint egy pénzérme, és így /b/ a greenen egy mozdítható akadályt talált el.

Döntés:
A játékos igénye nem jogos. A gurítás érvényes. Büntetés nincs, és a labdát onnan kell megjátszani, ahol megállt.
- Igaz, hogy ha a greenen megjátszott labda véletlenül eltalál a greenen egy személyt, állatot vagy mozdítható akadályt (beleértve egy másik mozgásban levő labdát), akkor az ütés nem számít, és az eredeti helyről meg kell ismételni.
- A labdajelölő mozdítható akadály akkor is, ha szabályos, akkor is ha nem az. De hiába. Ebben a helyzetben vonatkozik rá a fenti szabály alóli kivétel. Miszerint ha a greenről indított labda eltalál egy másik nyugvó labdát vagy egy labdajelölőt a greenen, akkor az ütés számít, és a labdát onnan kell megjátszani, ahol fekszik.
- A gurító játékos kérhette volna a labdajelző áthelyezését egy vagy két ütőfejnyi távolságra. Mivel nem tette, elfogadta a helyzetet, amin utólag már nem változtathat.

Ellenkező esetben: 
- Ha a játékos felveszi az eltérített labdát, visszateszi az eredeti helyére, áthelyezteti a labdajelzőt, majd beüti a labdát a lyukba, akkor ehhez a távolság- és ütésvesztés terhe mellett joga van. Ilyenkor számolnia kell az eltérített ütést, egy büntetőt, és a megismételt ütést.
- Ha nem számolja, olyan eredménykártyát ad le, amelyen kevesebb ütést tüntetett fel a ténylegesnél, amiért ki kell zárni. Ugyanez a sorsa a jegyzőnek, ha aláírta a kártyát.

Megjegyzés:
- Valóban létezik szabály, amely korlátozza a labdajelölő méretét nem csak oldalirányban, hanem magasságban is. Sőt az alakja, mintázata sem lehet alkalmas arra, hogy a gurításhoz irányzékként szolgálhasson, és nem is szabad ilyen jelet rátenni. A zseton (bőven a megengedett 1 hüvelyk alatti) magassága szabályos, de a gurítás szempontjából ez nem játszik szerepet.

Érdekesség:
- Ha a labda nem lepattan a zsetonról, hanem rajta megáll, akkor az a helyes eljárás, hogy megjelölve a helyét felvesszük a labdát, majd a zsetont is, a labdát visszatesszük a helyére, elütjük, majd visszatesszük a zsetont. A jelölést technikailag úgy kell megoldanunk, hogy a zseton eredeti helyét egyértelműen meghatározza, de ugyanakkor ne zavarja a labda elütését.


Fotó: GolfGoat

2022.07.27.

Hozzászólások