Helyi szabályok - St. Lőrinc Golf Club

Játssz jól és Szabályosan! Minden általános szabályt ismerhetsz, de a Helyi Szabály mindig egyedi!

[A] JÁTÉKTÉREN KÍVÜLI TERÜLETEK

A-1 A játéktéren kívüli területeket a pálya kerítése, valamint a pályán elhelyezett fehér karók egyértelműen jelzik. Balesetveszély miatt különösen ügyelni kell közülük az alábbiakra:
• A klubház körül lévő terasz és járda, játszótér, étkezősátor és környéke.
• Az autóparkoló teljes területe, a parkoló és a klubház közötti út.
• Az 1-es szakasz bal oldalán lévő driving range és lakóház. Ezek területére belépni tilos!
• A 9-es szakasz jobb oldalán lévő gazdasági épületek. Ezek területére belépni tilos! Kutya van benne.

[E] KÜLÖNLEGES KÖNNYÍTÉSEK

E-10 A fiatal fák védelmében kötelező a büntetés nélküli könnyítés. Játéktól elzárt (tilos) zónának minősülnek az általános területen a karóval ellátott, vagy két ütőhossznál nem magasabb, illetve egy golflabdánál nem szélesebb törzsű fiatal telepített fák. Ha a labda egy ilyen fán van, azt érinti, illetve a játékos beállását, vagy szándékolt lendítését zavarja, akkor kötelező könnyítést igénybe venni a 16.1f szerint büntetés nélkül.

[F] RENDELLENES PÁLYAVISZONYOK

F-16 Az ideiglenesen játszhatatlan bunkerek javítási területek. Általános területen belüli javítási területnek minősülnek az ideiglenesen játszhatatlan bunkerek, amelyeket a bennük leszúrt kék karó jelöl. A versenykör folyamán ezek nem bunkerek. Zavaró hatásuk esetén a 16.1b szabály szerinti könnyítések vehetők igénybe. Rajtuk kívül a pályán minden más, jelöletlen bunker továbbra is bunkernak számít.
Különösen:
A 3-as szakasz green melletti két bunker.
A 8-as ás 9-es szakasz közötti bunker.
A 9-es szakasz baloldalán lévő bunker.

F-17 A mesterségesen nem burkolt utak nem akadályok.
Definíció szerint csak a mesterségesen burkolt utak és szegélyük mozdíthatatlan akadály. Minden egyéb földút, kitaposott ösvény, illetve keréknyom a pálya szerves része, ahonnan a labdát úgy kell megjátszani, ahogy fekszik.
Különösen:
A 7-es szakasz jobb oldalán a tó parti kijárt út.
A 8-as szakasz bal oldalán a nádas mentén kijárt út.
A 9-es szakasz bal oldalán a kerítéssel párhuzamosan kijárt út.

F-18 A távolságjelző karók mozdíthatatlanok.
A távolságjelző karók mozdíthatatlan akadálynak minősülnek, miattuk büntetés nélküli könnyítés vehető igénybe a 16.1 szabály szerint. Ugyanakkor a 15.2 szabály szerinti könnyítés nem alkalmazható. Ezek a karók felismerhetők a rajtuk lévő tábláról, amelyen az 50, 100, 150, 200 méter távolság látható.

[G] ESZKÖZHASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA

G-3 Tilos a golfpályán gyakorló (range) labdával játszani A klub golfpályáin kizárólag az R&A List of Conforming Golf Balls adatbázisában szereplő labdákkal szabad játszani. Csak ennek megfelelő labdák használhatók akkor is, ha a helyi szabály nincs hatályban. Versenyen az MGSZ Versenyszabályzat 13. hatályos.

[I] GYAKORLÁS SZABÁLYOZÁSA

I-2 Tilos a gyakorlás a befejezett szakasz greenjén. Az 5.5b szabály ekként módosul: Két szakasz lejátszása között a játékos nem tehet gyakorló ütéseket az éppen lejátszott szakasz greenjén, vagy annak környékén.
Ezen Helyi Szabály akkor is érvényes, ha a gyakorlás a játékot nem tartja fel.

[K] A JÁTÉK TEMPÓJA

K-1 A 9 szakaszos versenykör szintideje 2:15 óra.

K-2 A játék tempója stroke play versenyen.
A Versenybizottság a szakasz hosszától és nehézségétől függően minden szakaszra előírt játékidőt állapít meg, továbbá a versenykörhöz megszabott összjátékidőt. Egy csoport akkor tartja a pozícióját, ha a kör során nem lépi túl a befejezett szakaszokra előírt játékidőt.