Helyi szabályok - Old Lake Golf Club

Játssz jól és Szabályosan! Minden általános szabályt ismerhetsz, de a Helyi Szabály mindig egyedi!

[A] A PÁLYA HATÁRAI ÉS A PÁLYAHATÁRON KÍVÜLI TERÜLETEK

A-1 A pálya határai
A pálya a fehér karókkal jelölt vagy a kerítésen belüli terület. A pálya kerítésén túl minden terület, valamint a pályán fehér karókkal vagy festett vonallal körülhatárolt terület a játéktéren kívül van.
Különösen:
• A klubház körül lévő terasz és járda. A határon kívüli terület vonala az 1-es szakasz felől a kerítés, a 18-as szakasz felől a terasz, illetve a járda mesterséges burkolatának pálya felőli széle, amely az utat átszelő felfestett fehér vonalig tart.

A-4 Belső játékon kívüli terület
• A 13-as szakasz lejátszása során a szakasztól jobbra elterülő pályarész játékon kívüli terület, hosszában a 14-es szakasz greenjétől a 14-es szakasz elütőjéig tart. A 13-as szakaszról e területre játszott labda esetén a 18.2b szerint kell eljárni. Bármely más szakasz lejátszásakor ugyanez a terület rendes játékrész. A határvonalat fekete fejű fehér karósor jelzi, amelyek a 13-as szakasz felől mozdíthatatlan határjelzők, a 14-es szakasz felől mozdíthatatlan akadályok és nem jelölnek határon kívüli területet. A karósor végén a terület határát az utolsó két karó vonalának meghosszabbítása képezi.

[B] BÜNTETŐTERÜLETEK

B-1 Büntetőterületek meghatározása
• A büntetőterületek piros, ill. sárga karókkal vannak jelölve.
• A büntetőterületek jelzésére szolgáló karók mozdíthatatlan akadályok. Könnyítési lehetőségek a 16.1 szerint.

[C] BUNKEREK

C-1 Bunkerek határvonala
• A bunkerek szegélyének sérülése, lekopása, legyalulása esetén a határvonal a két legközelebbi épségben lévő határpont között húzott egyenes vonal. Ezen belül a bunkerekre a 12.2b szabály szerinti korlátozások és 12.3 szabály szerinti könnyítések vonatkoznak. A pályakarbantartók által gereblyézett homok a bunkeren belül lévőnek tekintendő, az ezen kívül lévő homokos terület az általános terület része.

[E] KÜLÖNLEGES KÖNNYÍTÉSEK

E-10 Fiatal fák védelme
• Játékon kívüli területnek minősülnek a pályán a karóval ellátott, fiatal telepített fák és közvetlen környezete. Ha a labda büntetőterületen kívül egy ilyen fán van, azt érinti, illetve a játékos beállását, vagy szándékolt lendítését zavarja, akkor kötelező könnyítést igénybe venni a 16.1f szerint. Ha a labda büntetőterületen belül van, és egy ilyen fa a játékos beállását, vagy szándékolt lendítését zavarja, akkor kötelező könnyítést igénybe venni vagy egy büntető ütésért a 17.1e szerint a büntető területen kívül, vagy büntetés nélkül a 17.1e(2) szerint a büntető területen belül.

[F] RENDELLENES PÁLYAVISZONYOK

F-1 Rendellenes körülmények meghatározása
• A rendellenes pályaviszonyokat kék karók vagy fehér festékkel fújt vonalak jelzik.
• Az általános területen lévő locsolófejek, vízcsapok, vizáknak (akár van fedelük, akár nincs) mozdíthatatlan akadályok, melyekre a 16.1 szerinti könnyítések érvényesek.
• Az általános területen található pihenőházak, szivattyúházak és hasonló építmények mozdíthatatlan akadályok, melyekre a 16.1 szerinti könnyítések érvényesek. 
• Az általános területen lévő távolságjelző karók (100-150-200m) mozdíthatatlan akadályok. Könnyítési lehetőségek a 16.1 szerint.
• A pályán található labdamosók, szakaszt leíró táblák mozdíthatatlan akadályok. Könnyítési lehetőségek a 16.1 szerint.

F-17 Utak
• A szakaszok között vezető kaviccsal borított, vagy burkolt utak mozdíthatatlan akadálynak minősülnek, miattuk büntetés nélküli könnyítés vehető igénybe a 16.1 szabály szerint.
• Az 1-es szakasz után, 3-as, 4-es és 5-ös szakaszon, a 7-es szakasz mögött, 13-as green mögött, a 17-es green baloldalán és a 18-as szakasz baloldalán futó eredetileg kavicsos utak fűvel benőtt része az úthoz tartozik, így mozdíthatatlan akadály része. A 16.1 szerinti könnyítési lehetőségek érvényesek.
Büntetés a labda idegen helyről való megjátszására vonatkozó 14.7a. szabály megszegéséért: általános büntetés.

[G] ESZKÖZHASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA

G-3 Szabványos golflabdák
• A pályán range labda használata TILOS.
Büntetés a G-3 szabály megszegésével végrehajtott ütésért: versenyen kizárás, egyéb esetben pénzbüntetés.

G-7 Bizonyos cipők tilalma
• A pályán csak soft spike cipők használata megengedett.

[J] A JÁTÉK FELFÜGGESZTÉSE

J-1 A játék leállítása és újraindítása
• A játék felfüggesztésére, illetve folytatására használt jelzések.
- 1 hosszú kürtjel: a játék azonnali felfüggesztése vészhelyzetben.
- 3 egymás utáni kürtjel, ismételve: normál felfüggesztés.
- 2 rövid kürtjel, ismételve: a játék folytatása.

• Vészhelyzet esetén a legközelebbi menedékek:
1-9. szakasz: klubház;
10, 11, 17, 16. szakasz, 15. green, 12. elütő: a 10-es elütő melletti kis ház;
13, 14. szakasz, 12. green, 15. elütő: a 13-as elütő melletti kis ház (toalett);
18. szakasz: klubház.

[K] A JÁTÉK TEMPÓJA

K-1 Versenykör szintideje
• A szintidő 18 szakaszon 4:35 óra, az első (OUT) 9 szakaszon 2:14 óra, a hátsó (IN) 9 szakaszon 2:21 óra.

K-5 Enyhített büntetések
• A lassú játék büntetése: első alkalommal szóbeli figyelmeztetés, második alkalommal 1 ütés büntetés, harmadik alkalommal általános büntetés a második alkalommal kapott büntetőn felül, negyedik alkalommal kizárás.