Helyi szabályok - Magyar Golf Club

Játssz jól és Szabályosan! Minden általános szabályt ismerhetsz, de a Helyi Szabály mindig egyedi!

[A] JÁTÉKTÉREN KÍVÜLI TERÜLETEK

A-1 Játéktéren kívüli terület
A pálya kerítésén túl minden, valamint a pályán fehér karókkal vagy festett vonallal körülhatárolt terület.
• Ha a kerítésen belül fehér karó is van, akkor a pályahatárt a karók vonala jelzi.

A-4 Belső játékon kívüli területek
• Kizárólag a 18-as szakasz lejátszása során a szakasztól jobbra elterülő pályarész játékon kívüli terület, távolsági korlát nélkül az elütőtől a büntető területig. A 18-as szakaszról e területre játszott labda esetén a 18.2b szerint kell eljárni. Bármely más szakasz lejátszásakor ugyanez a terület rendes játékrész. A határvonalat fekete/fehér karósor jelzi, amelyek a 18-as szakasz felől fix határjelzők, a 17-es szakasz felől mozdíthatatlan akadályok és nem jelölnek határon kívüli területet. A karósor végén a terület határát az utolsó két karó vonalának meghosszabbítása képezi.

[B] BÜNTETŐ TERÜLETEK

B-1 Büntető területek meghatározása
• A pályán csak piros büntető területek vannak, karókkal jelezve.
• A játéktól elzárt büntető területeket zöld fejű karók jelzik.

[E] KÜLÖNLEGES KÖNNYÍTÉSEK

E-1 Ejtési területek
• Az 1-es, 3-as szakasz green mögött lévő büntető területhez ejtési zóna van kijelölve. Ha a labda a büntető területen van, beleértve azt is, ha tény vagy biztos, hogy ott veszett el, a játékos egy büntető ütésért a következő könnyítési lehetőségekkel élhet: vagy könnyít a 17.1 szabály szerint, vagy extra lehetőségként labdát ejthet a kijelölt ejtési zónában, amely teljes terjedelmében 14.3 szerinti könnyítési terület.

E-8 Tilos zónák
• Az 1, 2, 3, 9, 10 és 11-es szakaszokat szegélyező piros büntető területek tejles terjedelmükben játéktól elzárt zónák, melyeket zöld fejű piros karók jeleznek. A területről a játék tilos akkor is, ha csak a beállás van a területen belül, a labda azon kívül van. A tilos zónából a 17.1e szabály szerint kötelező könnyítést igénybe venni. A területre a belépés szabad, csak a játék tilos.

[F] RENDELLENES PÁLYAVISZONYOK

F-1 Rendellenes körülmények meghatározása
• A rendellenes pályaviszonyokat kék karók vagy fehér festékkel fújt vonalak jelzik.
• Az általános területen lévő footgolf lyukak mozdíthatatlan akadályok, melyekre a 16.1 szerinti könnyítések érvényesek. A lyukban lévő vas zászlórúd mozdítható akadály, amire a 15.2 szerinti könnyítések vonatkoznak.
Megjegyzés: Definíció szerint az utak és ösvények mesterségesen burkolt felülete vagy szegélye mozdíthatatlan akadály. A földutak, kitaposott ösvények, traktornyomok, kocsik keréknyoma a pálya szerves része, ahonnan a labdát úgy kell megjátszani, ahogy fekszik a 9.1 szerint.

F-23 Ideiglenes mozdíthatatlan akadályok
A pályán bárhol kihelyezett reklámtáblák, zászlók, molinók ideiglenes mozdíthatatlan akadályok. Az R&A Model F-23 helyi szabály minta hatályos.
Megjegyzés1: A zavaró hatás akkor is fennáll, ha a TIO a labda és a lyuk között van, és a játékos ütésvonalában áll.
Megjegyzés2: A játékos akkor is igénybe veheti a könnyítést, ha a TIO maga játékhatáron kívül van. Ha a labda a játéktéren van, a legközelebbi könnyítési pont az, (a) amely nincs közelebb a lyukhoz, (b) a zavar már nem áll fenn, és (c) ugyanazon a pályaterületen van, amelyen a labda eredetileg volt.

[G] ESZKÖZHASZNÁLAT KORLÁTOZÁSA

G-7 Bizonyos cipők tilalma
• A pályán csak soft spike cipők használata megengedett.

[J] A JÁTÉK FELFÜGGESZTÉSE

J-1 A játék leállítása és újraindítása
• A játék felfüggesztésére, illetve folytatására használt jelzések.
- 1 hosszú kürtjel: a játék azonnali felfüggesztése vészhelyzetben.
- 3 egymás utáni kürtjel, ismételve: normál felfüggesztés.
- 2 rövid kürtjel, ismételve: a játék folytatása mindkét esetben.
• Versenyen a játék felfüggesztéséről az MGSZ Versenyszabályzat 18. pontja rendelkezik.
• A menekülési útvonalakat a klubház hirdető tábláján kifüggesztett kiürítési terv tartalmazza.

[K] A JÁTÉK TEMPÓJA

K-1 A versenykör szintideje
• 18 szakaszon 4:30 óra.

K-2 A játék tempója stroke play versenyen
• A játék tempójáról, a pozícióból kiesett csoportok kezeléséről, a lassú játék büntetéséről az MGSZ Versenyszabályzat 17. pontja rendelkezik.

K-3 A játék tempója Stableford versenyen
• Ugyanaz, mint K-2. Eltérés: A büntető pontokat a kör eredményéből kell levonni.

K-5 Enyhített büntetések
• A lassú játék büntetése: első alkalommal szóbeli figyelmeztetés, a második alkalommal 1 ütés, a harmadik alkalommal 2 ütés, a negyedik alkalommal kizárás.
• Az MGSZ Versenyszabályzat 17. hatályos.