Helyi szabályok - Balaton Golf Club

Játssz jól és Szabályosan! Minden általános szabályt ismerhetsz, de a Helyi Szabály mindig egyedi!

[A] JÁTÉKTÉREN KÍVÜLI TERÜLETEK

A-1 Játéktéren kívüli terület
• A pálya egészén a kerítésen túli területek pályahatáron kívüli területetnek számítanak. (18.2 szabály)
• A 9-es szakasz oldalán fehér karók vagy fehér festett vonalak jelölik a határon túli területet.

[B] BÜNTETŐ TERÜLETEK

B-1 Büntető területek meghatározása
• Jelölésük: sárga, illetve piros karókkal vagy azonos színű festett vonalakkal
• A 2-es, 13-as, 14-es és 15-ös szakaszokon piros karók zöld fejjel „NO PLAY” zónát jelölnek, ahová a labdáért is szigorúan tilos bemenni. A labdát a büntető terület szabályai szerint kell megjátszani – 17.1 szerinti könnyítés kötelező!

[E] KÜLÖNLEGES KÖNNYÍTÉSEK

E-1 Ejtési területek, Dropping zónák:
• A 13-as, 14-es és 15-ös szakaszokon, a bányához tartozó (NO PLAY) büntető területhez ejtési zóna van kijelölve. Ha a labda a büntető területen van, beleértve azt is, ha tény vagy biztos, hogy ott veszett el, a játékos egy büntető ütésért a következő könnyítési lehetőségekkel élhet: vagy könnyít a 17.1 szabály szerint, vagy extra lehetőségként labdát ejthet a kijelölt ejtési zónában, amennyiben a játékos nem tud szabályosan, nem közelebb a zászlóhoz labdát ejteni.
Amennyiben a 13-as szakaszon az első ütés után kerül a labda a bányába, akkor választható lehetőségként a labda droppolható a női elütő előtt kijelölt dropping zónában. Amennyiben a labda ugyanezen a szakaszon a green mellett, vagy mögött keresztezi utoljára a büntető terület határát, akkor választhatólehetőségként a labda droppolható a green előtt kijelölt dropping zónában.
Amennyiben a 15-ös szakaszon a green mellett vagy mögött keresztezi a labda utoljára a büntető terület határát, akkor választható lehetőségként a labda droppolható a green előtt kijelölt dropping zónában. A Dropping Zóna (DZ) teljes terjedelmében 14.3 szerinti könnyítési terület.

E-10 Fiatal fák védelme:
• Egy karóval vagy műanyag vízcsővel ellátott fiatal fa, amennyiben akadályozza a játékos beállását, vagy szándékolt lendítésének területét (de nem az ütés irányát), abban az esetben a játékosnak kötelező könnyítést kell igénybe vennie (16.1.f szabály)

E-11 Felsővezeték által eltérített labda:
• Ha a játékos az 5. szakaszon eltalálja a felsővezetéket, az ütés érvénytelen, és a labdát, vagy egy új labdát, büntetőütés nélkül újra kell játszania az eredeti ütés helyéről. (14.6 szabály)

[F] RENDELLENES PÁLYAVISZONYOK

F-1 Rendellenes körülmények meghatározása
• A rendellenes pályaviszonyokat kék karók és/vagy fehér körbe festés jelzi. (16. szabály)
• Az általános területen található öntöző rendszer alkatrészei, a távolságjelző, a büntető területeket jelző, a felújítás alatt álló területet jelző karók, a kővel megrakott vízfogó zsákok, a pihenőházak, szivattyúházak és egyéb mesterséges építmények mozdíthatatlan akadálynak minősülnek. Amennyiben a rendellenes pályaviszony zavarja a játékos beállását vagy szándékolt lendítésének területét, abban az esetben a 16.1-es szabály értelmében a játékos büntetés nélküli könnyítést vehet igénybe

F-23 Ideiglenes mozdíthatatlan akadályok
• Ideiglenes mozdíthatatlan akadályok (TIO)- A pályán bárhol kihelyezett reklámtáblák, zászlók, molinók ideiglenes mozdíthatatlan akadályok. A zavaró hatás akkor is fennáll, ha a TIO a labda és a lyuk között van, és a játékos ütésvonalában áll. A játékos akkor is igénybe veheti a könnyítést, ha a TIO maga játékhatáron kívül van. Ha a labda a játéktéren van, a legközelebbi könnyítési pont az, (a) amely nincs közelebb a lyukhoz, (b) a zavar már nem áll fenn, és (c) nincs akadályban vagy a célterületen.

[J] A JÁTÉK FELFÜGGESZTÉSE

J-1 A játék leállítása és újraindítása
• A játék felfüggesztésére, illetve folytatására használt jelzések.
- 1 hosszú kürtjel: a játék azonnali felfüggesztése vészhelyzetben.
- 3 egymás utáni kürtjel, ismételve: normál felfüggesztés.
- 2 rövid kürtjel, ismételve: a játék folytatása mindkét esetben.

• Versenyen a játék felfüggesztéséről az MGSZ Versenyszabályzat 18. pontja rendelkezik. A legközelebbi menedékhelyeket, gyülekezési pontokat és a menekülési útvonalakat a klubház hirdető tábláján kifüggesztett kiürítési terv tartalmazza

[K] A JÁTÉK TEMPÓJA

K-2 A játék tempója stroke play versenyen
• A Versenybizottság a szakasz hosszától és nehézségétől függően minden szakaszra előírt játékidőt állapít meg, továbbá az előírt körhöz megszabott összjátékidőt. Egy csoport akkor tartja a pozícióját, ha a kör során nem lépi túl a befejezett szakaszokra előírt játékidőt és/vagy nem marad le az őt megelőző flighttól.
• A szintidő 18 szakaszon 4 óra 30 perc
• A játék tempójáról, a pozícióból kiesett csoportok kezeléséről, a lassú játék büntetéséről az MGSZ Versenyszabályzat 17. pontja rendelkezik

K-3 A játék tempója stableford versenyen
• Ugyanaz mint K-2. Eltérés: A büntető pontokat a kör összesített eredményéből kell levonni. Az MGSZ Versenyszabályzat 17. hatályos K-5 Enyhített büntetések
• A lassú játék büntetése: első alkalommal szóbeli figyelmeztetés, a második alkalommal 1 ütés, a harmadik alkalommal 2 ütés a második alkalommal kapott büntetésen felül, a negyedik alkalommal kizárás. Az MGSZ Versenyszabályzat 17. hatályos.

Távolságmérő használata:
• A távolságmérő eszköz használata engedélyezett, de az nem járhat indokolatlan időveszteséggel! A játékos távolságmérő eszközzel csak a távolságról szerezhet információt. Ha az előírt kör folyamán a játékos a távolságmérő olyan egyéb funkcióját használja, amely más paramétereket is képes megbecsülni vagy megmérni és azok befolyásolhatják a játékát, (mint pl. lejtés, szélsebesség, hőmérséklet stb.) akkor a játékos ezzel megsérti a 4-3. szabályt. Ennek büntetése az első esetben 2 ütés, a második esetben kizárás!

• Mobiltelefon használata nem megengedett!