Fizikai segítség

Ki mikor tarthatja az esernyőt
 

 

- Bodor Tanár úr jegyzete -


Új szabály 2023-tól


10.2b(5) Fizikai segítség, zavaró hatás kiküszöbölése, védelem a természeti erőkkel szemben.
A játékos nem üthet:
• miközben fizikai segítséget kap a caddie-jétől vagy bárki mástól, vagy
• ha a caddie-je vagy egy másik személy vagy tárgy szándékoltan úgy helyezkedik el, hogy:
        ◦ kiküszöböljön zavaró hatásokat, vagy
        ◦ védelmet nyújtson a napsütés, az eső, a szél vagy egyéb természeti erők ellen.
Jelen szabály nem tiltja meg a játékosnak, hogy:
• az ütés során maga védekezzen a természeti erőkkel szemben, pl. védőruházatot viseljen vagy esernyőt tartson maga fölé, vagy
• megkérjen egy olyan személyt, akit nem maga a játékos állított oda, hogy maradjon ott, ahol van, vagy álljon át máshova (pl. amikor egy néző árnyékot vet a labdájára).
Büntetés a 10.2b. Szabály megszegéséért: általános büntetés.

Megjegyzések:
- Alapvetően a szabály nem új, csak egyértelműbb a megfogalmazása.
- Eddig csak döntésben szerepelt, hogy a játékosnak vissza kell utasítania a néző kéretlen segítségét, most erre szabály szerint felkérheti.
- Fizikai segítséget vagy védelmet csak az ütéshez nem lehet igénybe venni, az ütés előtt és után szabad – a 10.2b szabály egyéb pontjaiban meghatározott tilalmak kivételével. Így a caddie tarthat esernyőt a játékos feje fölé, amikor az nem üt.
- De a játékos fél kézzel beguríthatja a lyukba a labdát, miközben a másik kezével az esernyőt tartja maga fölött.


Fotó: NationalClubGolfer

2023.01.03.

Hozzászólások