Elmozdult labda

Az ütés előtt, közben és után- Bodor Tanár úr jegyzete -

A golflabda olyan mint a foci, gömbölyű és pattan, no meg gurul. Tehát elmozdulhat. Külön kérdés, ha ez keresés közben történik pl. belebotlunk, vagy később, de szándékosan pl. felvesszük. A szabályok esetenként ilyeneket is megengednek.

Most azonban csak kizárólag a (1) nyugalomban és (2) játékban lévő labda (3) véletlen elmozdulásával foglalkozunk. Elsősorban nem mindegy, hogy ez hol, mikor és mitől történt? Pontosabban /a/ a greenen vagy azon kívül, /b/ ütés előtt, közben vagy után, /c/ a játékos, ellenfél, külső tényező, vagy természeti erő által.

Mindenek előtt tisztázni kell néhány alapfogalmat:
- Elmozdulás az, amikor a labda az eredeti helyét elhagyja, és egy másik helyen nyugalomba kerül. Nem elmozdulás, ha a labda billeg vagy imbolyog, de nem változtat helyet. Az sem elmozdulás, ha a labda orbitális pályán megkerüli a Földet, majd az eredeti helyén landol. Ha a játékos a labdát a helyén csak elforgatja, akkor elmozdítás nem történt, de a szándékos megérintés szabálytalan.
- Ütés az, amikor az ütőt előrefelé lendítjük azzal a szándékkal, hogy a labdát mozgásba hozzuk. Akkor is az, ha a labdát nem találjuk el.
- Ütés előtt van minden, amit az előrelendítés előtt csinálunk. A cihelődés, az ütésirány becélzása, a beállás még az ütés előtt van. A hátralendítés is, mivel nincs benne az ütésben.
- Ha nem bizonyítható, hogy a labda elmozdult, akkor úgy kell tekinteni, hogy nem mozdult el.
- Ha nem állapítható meg, hogy a labda mitől mozdult el, akkor úgy kell tekinteni, hogy valamilyen természeti erő mozdította el.

[I.] Ütés előtt vagy az ütés után elmozdult labda.
E kettő megítélése között nincs különbség, mert ami az egyik ütés után történik, az a következő ütés előtt van.
A leggyakoribb eset, hogy próbalendítéssel, vagy a labda becélzásával elmozdítjuk mi magunk, vagy viharos időkben a szél. A krokodil vagy a róka viszonylag ritkább.

(1) Ha az álló labdánk a greenen kívül bárhol véletlenül elmozdult, akkor...
- Ha a labdát természeti erő (szél, gravitáció, eső) mozdította el, akkor onnan kell megjátszani, ahová került.
- Ha az ok bármi más (ellenfél, néző, saját vagy más játékos, caddie, másik labda, kutya) volt, a labdát mindig vissza kell tenni.
- Büntetés (1 ütés) csak akkor jár, ha a labdánkat bizonyíthatóan saját magunk mozdítottuk el, vagy a segítőnk tette.

(2) Ha az álló labdánk a greenen véletlenül elmozdult, akkor...
- Ha a labdát természeti erő (szél, gravitáció, eső) mozdította el, csak akkor kell onnan megjátszani, ahová került, ha a labda a greenről még nem volt felvéve.
- Ha viszont a természeti erő korábban felvett és visszahelyezett labdát mozdított el, akkor azt vissza kell tenni az eredeti helyére.
- Ha az ok bármi más (ellenfél, néző, saját vagy más játékos, caddie, másik labda, kutya) volt, a labdát mindig vissza kell tenni.
- Büntetés nincs, akkor se, ha a labdánkat saját magunk mozdítottuk el, vagy a segítőnk tette.

[II.] Ütés közben elmozdult labda.
Ide tartozik az az elmozdulás, ami /a/ az előrelendítés közben történt, valamint az is, ami /b/ az ütéshez tartozó hátralendítés közben történt, de ez csak akkor, ha a mozdulatsort folytatva a hátralendítést előrelendítés, vagyis ütés követte.
A leggyakoribb eset, hogy magas fűben fekvő labda körül a beállással kissé, de a hátralendítéssel azután még inkább megmozgatjuk a fűszálakat, ami átterjed a labdára. Pláne lejtős terepen.

(1) Ha az álló labdánk ütés közben véletlenül elmozdult, akkor...
- Függetlenül attól, hogy mi vagy ki okozta a labda elmozdulását, soha nem szabad visszatenni az eredeti helyére.
- Az ütés érvényes, beszámít az eredménybe, akár eltaláltuk az elmozdult, vagy még mozgó labdát, akár nem.
- A labdát onnan kell megjátszani, ahová került, mindegy hogy csak az elmozdulás következtében, vagy az ütés hatására.
- Büntetés (1 ütés) csak akkor jár, ha a labdánkat bizonyíthatóan saját magunk mozdítottuk el, vagy a segítőnk tette.

(2) De ha a mozdulatsort leállítottuk, vagyis ütés nem történt, akkor a labda elmozdulása ütés előtti elmozdulás, és annak megfelelően kell eljárnunk.

Fotó: NYSGA

2020.06.30.

Hozzászólások