Dupla könnyítés

Halmozottan zavaró körülmények


- Bodor Tanár úr jegyzete -

Előfordulhat, hogy a labdánk olyan helyzetbe kerül, ahol egyszerre több zavaró hatás is érvényesül. Ilyenkor a különböző zavaró körülmények miatt egymás után külön-külön kell könnyítést igénybe vennünk. Először könnyítünk az egyik miatt, és ha ezzel megszabadultunk a másiktól is, akkor a problémát megoldottuk. De ha a másik zavaró körülmény továbbra is fennáll, akkor dönthetünk, hogy játszunk a zavarás ellenére, vagy másodszor is könnyítünk annak kiküszöbölésére. Teljesen szabadon választhatjuk meg a sorrendet, hogy melyik körülmény hatása alól könnyítünk először, és melyik alól másodszor.

Tilos azonban a két könnyítést összevonva a két zavaró hatástól együttesen egyetlen lépésben, egyetlen könnyítési területen megszabadulni. Kivéve, ha a két egymás utáni könnyítés kipróbáltan lehetetlen, mert bármelyik zavartól mentesítő könnyítéssel a másik zavaró hatás alá kerülnénk.

(1) Az általános területen a labdánk egy javítás alatt álló területen fekszik, ahol a lendítésünket egy vasbeton műtárgy is akadályozza.
- Könnyítünk először a beton elem, mint mozdíthatatlan akadály miatt, figyelmen kívül hagyva a rendellenes pályaviszonyt. Ha az ejtett labda a javítási területen belül van, akkor dönthetünk, hogy megjátsszuk onnan, vagy könnyítünk a rendellenes pályaviszony miatt az ejtett labda helyéhez képest meghatározott könnyítési területen.
- Illetve megfordítva; először kihozhatjuk a labdát az építési területről a rendellenes pályaviszony miatti könnyítéssel, figyelmen kívül hagyva a mozdíthatatlan akadályt. Ha ott az ejtett labda megjátszását a betonelem már nem zavarja, akkor készen vagyunk. Ha ez a zavar még ott is fennáll, akkor könnyíthetünk a mozdíthatatlan akadály miatt az ejtett labdához képest.
- De nem szabad egyetlen lépésben olyan helyre kihozni a labdát a javítási területről, amelynek meghatározásakor egyúttal a mozdíthatatlan akadály zavaró hatását is figyelembe vettük.

(2) Az általános területen a labdánk egy javítás alatt álló területen belül fekszik a saját labdanyomába besüppedve.
- Könnyíthetünk először a besüppedt labda miatt. Ha az ejtett labda a javítási területen belül van, akkor dönthetünk, hogy megjátsszuk onnan - nyilván ezzel a szándékkal akartuk kivenni a labdanyomból, vagy könnyíthetünk mégis a rendellenes pályaviszony miatt.
- Vagy rögtön kihozhatjuk a labdát az építési területről a rendellenes pályaviszony miatti könnyítéssel. Ezzel egyben az építési területen besüppedt labda miatti könnyítés automatikusan okafogyottá vált.
- Megjegyzendő, hogy akár az építési területen belül, akár azon kívül ejtettünk labdát, annak besüppedése esetén könnyítés nem vehető igénybe.

(3) A grínen egymáshoz közel két, egymástól különálló tócsa van. A labdánk az egyikben fekszik, és nyilvánvalóan élni akarunk a rendellenes pályaviszonyok miatt járó könnyítéssel.
- A labdát kivisszük a tócsából, és a szabályok szerint helyezzük a legközelebbi teljes könnyítési pontra.
- Ha ez a pont olyan helyen van, ahol a második tócsa zavaró hatása a labda fekvésére, a beállásunkra, a gurítási vonalra fennáll, akkor ott ugyanígy járunk el, a labdát helyezzük a második tócsától számított legközelebbi teljes könnyítési pontra.
- Ha ez a pont olyan helyen van, ahol az első tócsának érvényesül ugyanilyen zavaró hatása, akkor "circulus vitiosus", végtelen körforgalom áll elő. A labdát át kellene tenni a másik könnyítési pontra, amely a másik tócsában van, onnan vissza az elsőbe, majd ismét a másodikba, és így tovább tócsából tócsába, amíg valamelyik tócsa ki nem szárad.

Ennek elkerülésére ilyenkor megengedett, hogy a két tócsát egyetlen tócsának tekintsük, és a legközelebbi teljes könnyítési pontot ahhoz képest állapítsuk meg, a labda első tócsában lévő eredeti helyét tekintve referencia pontnak. Ez a kivétel csak akkor alkalmazható, ha a "csiki-csuki" helyzet tapasztalatilag igazolt.

Fotó: LiveAbout.com

2020.01.15.

Hozzászólások