CADDIE Igen/Nem

Segítők engedélyezése


Lee Westwood és CADDIE-je (titkos fegyvere?) Helen Storey

- Bodor Tanár úr jegyzete -

 

Melyik versenyen lehet a játékosnak segítője, és melyiken nem? Ha lehet, akkor kinek lehet? És ki lehet segítő?

Segítő (CADDIE) az, aki viszi és kezeli a játékos ütőit, tanácsot ad, vagy a Szabályok által engedélyezett módon segít. A játékos kísérője nem segítő, hacsak nem viszi/kezeli a játékos ütőit is, illetve hacsak a játékos nem nevezi ki annak.

Egy játékos amikor játszik, nem lehet ugyanakkor segítője egy másik játékosnak. Vagy játszik valaki, vagy segít.

(1) R&A Golf Szabályok
A 10.3a szabály alanyi jogon biztosítja mindenkinek a segítőhöz való jogát, és nem tesz megszorításokat sem a játékos, sem a segítő személyére. Csupán a segítő alkalmazásának szabályait határozza meg: 

- A játékosnak lehet segítője, de egyszerre csak egy.
- A segítő játék közben is lecserélhető, de nem váltogatható alternatív vagy extra tanács szerzése céljából.
- A segítője szabálysértésének a játékos viseli a következményét.
- Több játékosnak lehet egy közös segítője.
- Ha a közös segítő hibázik, a büntetést az a játékos kapja, akinek az utasítására eljárt.
- Ha a közös segítő utasítás nélkül hibázott, a büntetést az a játékos kapja, akinek a labdáját a szabálytalanság érintette.
- A Bizottság a versenyre eltérő szabályozást alkalmazhat annyiban, hogy a segítők használatát egységesen /a/ vagy teljesen megtiltja, /b/ vagy kötelezővé teszi, /c/ vagy korlátozza mindenki számára.

Alapállapotban ez vonatkozik minden golfozóra és golf versenyre. Egyetlen árva szó sincs arról, hogy szülő vagy hozzátartozó nem segíthet, hogy a segítő nem lehet profi, hogy nem lehet játékostárs a versenyben, vagy ki tudja mi nem lehet még. 
Azonban a Versenybizottság megszabhat ilyen korlátozásokat, de az kizárólag arra az egyetlen versenyre vonatkozik. Ha más versenyen is alkalmazni akarják, ott is külön szabályozni kell.

(2) MGSZ Versenyszabályzat
Teljes egészében az R&A szabályokat követi. 

Lényegében: A játékosnak lehet segítője feltéve, hogy egyszerre csak egy segítője van. A Versenybizottságnak azonban lehetősége van megtiltani, vagy korlátozni a segítők használatát úgy, hogy a versenyen induló minden játékosra azonos feltételek vonatkozzanak. Ha a Versenybizottság él ilyen megszorításokkal, akkor azt a Versenykiírásban kell rögzíteni.

Diszkriminatív korlátozás nem hozható. Nem tiltható meg junior versenyen egy vagy több korcsoportnak a segítő használata, miközben más korcsoportoknak szabad, vagy fordítva. Ugyanígy nem tiltható meg szülő segítése adott korú vagy korosztályú gyermeknek. Az alapelv: vagy mindenkinek, vagy senkinek.

Több félreértés adódott már abból, hogy valamely versenyen alkalmazott megszorítást általános golf szabálynak, vagyis kötelezőnek véltek. Jegyezzük meg: soha, semmilyen korlátozás nem általános - minden korlátozás alkalmi, amit mindig az aktuális Versenykiírás határoz meg.

/a/ Ha a Versenykiírás nem rendelkezik a segítőkről
- Szövetségi és ranglista versenyen az MGSZ Versenyszabályzat érvényes.
- Klubversenyen az R&A Golf Szabályok érvényes.

Mindkettő ugyanazt jelenti: nincs korlátozás. Bárki, bárkinek segíthet, korra, nemre, családi állapotra, szakképzettségre, játékos státuszára és hasonlókra vonatkozó minden megkötés nélkül.

/b/ Amikor a Versenykiírás rendelkezik a segítőkről
- Ha a kiírás az MGSZ Versenyszabályzatra hivatkozik, akkor az az érvényes, tehát nincs korlátozás.
- Ha a kiírás saját megkötéseket tesz, akkor azok érvényesek, tehát vannak korlátozások.

Például:
- European Ladies' Club Trophy: A játékos segítője csak csapattársa lehet.
- European Senior Championship: Profi golfozó nem lehet segítő.
- Csapatversenyben gyakori, hogy egy játékos, aki nem játszik, lehet segítője valamelyik még játszó csapattársának. Akkor is, ha a segítő játékos korábban ugyanabban a versenykörben játszott, vagy még nem kezdte meg a saját körét. De ez korlátozható azzal, hogy csak az segíthet, aki már befejezte a játékot.

Segítő szabálytalan alkalmazása esetén a játékos büntetése: Amikor kiderült, visszamenőleg az első előfordulástól minden szakaszon, ahol megtörtént 2 ütés, de legfeljebb 4. Büntetés utáni ismételt előfordulás esetén kizárás.


Fotó: GettyImages

2021.06.02.

Hozzászólások