Besüppedt labda

Mozgóképes szemléltetéssel


- Bodor Tanár úr jegyzete -


Patrick Cantlay labdája elmerült a fűben a Los Angeles Riviera Country Club 6-os grínjén lévő híres bunker peremén. A játékos bírót hívott. Ettől kezdve minden úgy zajlott le, ahogy a nagy könyvben meg van írva.

(1) A bíró ismertette a játékossal az adott helyzetben lehetséges könnyítést. // A játékos döntött, hogy igénybe veszi. // Megjelölte a helyet, majd felvette a labdát.
- A besüppedt labda miatt a könnyítés csak az általános területen jogos. 
- Nem csak a nyírt sávon, a rövidre nyírt területen, hanem a durva terepen is.
- Nem vehető igénybe sem bunkerban, sem büntető területen, sem a grínen. 
- De az általános területen belül sem, ha homokos és nem rövidre nyírt helyen van.
- Továbbá sehol sem, ha a labda más okból amúgy sem lenne onnan megjátszható.

(2) A bíró ellenőrizte, hogy a labda valóban besüppedt-e a talajba. // Kimérték az 1 ütőhosszt jobbra és balra, megjelölve a könnyítési terület határait.
- A labdának a talajba kell besüppednie. Ehhez elég, hogy bármilyen kis mértékben a talajszint alatt legyen. De a besüppedéshez nem elég, ha csak a fű nyeli el.
- A labdának a saját becsapódási kráterében kell besüppedve lennie.
- Másik ütés, másik labda korábbi nyomába, vagy nem becsapódástól besüppedt labdára a könnyítés nem vonatkozik.
- A könnyítéshez a labdát a helyétől mért 1 ütőtávolságon belül, nem közelebb a lyukhoz, az általános területen kell ejteni, és ott is kell maradnia.

(3) A játékos ejtett, a labda begurult a bunkerba.
- Ha a labda legurul az általános területről, vagy ha az általános területen belül kigurul a könnyítési területről, az ejtés sikertelen.
- A labdát újra kell ejteni, de legfeljebb még egyszer.

(4) A játékos másodszor ejtett, a labda az ejtési területen kívül ért talajt, majd begurult a bunkerba.
- Ha a labda nem az ejtési területen belül ér talajt, az ejtés szabálytalan. Érdektelen, hogy a szabálytalanul ejtett labda hová gurult.
- A labdát újra kell ejteni, mindannyiszor, amíg az ejtés szabályos nem lesz. 

(5)  A játékos harmadszor ejtett, ezúttal szabályosan, de a labda ismét begurult a bunkerba. // A bíró megjelölte a helyet, ahol a labda legutóbb talajt ért. // A játékos oda helyezte a labdát, amely ott nyugalomban maradt.
- Ha a szabályos ejtés másodszor sem marad a könnyítési területen belül, utána már nem szabad a labdát újra ejteni. 
- Ehelyett helyezni kell oda, ahol a másodszori szabályos ejtésnél a labda először talajt ért.
- Ha a helyezett labda nem marad meg az adott ponton, akkor a legközelebbi hasonló helyre kell tenni, de nem közelebb a lyukhoz.

Patrick Cantlay ezek után felcsippelte a labdát a grínre.

Megjegyzések:
- A labda nem minősül besüppedtnek, ha nem a saját, hanem más labda nyomában fekszik, ha egy korábbi ütés után keletkezett ütésnyomba gurult, ha azért nyomódott a talajba, mert ráléptek vagy elgázolták, ha a megütésétől nyomódott a talajba anélkül, hogy a levegőbe került volna, ha szabályosan ejtve süppedt be.
- Noha a grínen nincs könnyítés a besüppedt labdáért, ehelyett szabad büntetés nélkül a labdát lejelölni, felvenni, a nyomát kijavítani, majd visszatenni.
- A Bizottság helyi szabályban korlátozhatja, hogy a könnyítés az általános területen belül csak a rövidre vágott területen besüppedt labda esetében megengedett.


Fotó és videó: PGA Tour

2021.02.20.

Hozzászólások