Azért a víz az úr

Hiányzó vízkaró


Meznerics Gergely - az év MIdAm Golfozója - szabadul a vízakadályból

- Bodor Tanár úr jegyzete - 

Tata 8-as szakaszon büntetőterület, amelyen víz van, pirossal kikarózva, felfestett vonal nélkül. Leánykori nevén vízakadály. Azonban egyik karó hiányzik, talán elütötte a fűnyíró, de még a darabjai sincsenek meg. A két megmaradt legközelebbi karó vonala levág a büntető területből egy darabot. A játékos labdája éppen ezen a területen fekszik. Vita folyik arról, hogy most a labda a büntető területen belül van, vagy kívül?

Pontosan tudtam, hogy az előző délutáni pályabejáráskor hová tűztem le azt a karót, így szemrebbenés nélkül mondtam nekik, hogy bent van. Természetesen nem ettől volt bent, hanem a golf Szabályok és Értelmezések miatt.

/a/ Egyrészt ha az állandó vízfelület határa nincs jelölve, akkor a természetes határa számít. /b/ Másrészt ha a Bizottság netalán nem megfelelően jelölte volna ki a büntetőterület határát, akkor a játékos nem húzhat hasznot abból, hogy számára kedvezően értékeli a helyzetet.

A labda megjátszásának szempontjából szinte mindegy, hogy az kint van, vagy bent.

/a/ Ha a labda játszható, akkor akár a büntetőterületen belülről, akár kívülről ugyanúgy megjátszható, semmilyen különbség nincs. /b/ Ha viszont játszhatatlan, akkor a büntető területről kihozható, azon kívül pedig játszhatatlannak minősíthető. Mindkét esetben az igénybe vett könnyítés ugyanúgy 1 büntetőütésbe kerül.

Könnyítés esetén az igénybe vehető lehetőségek száma is ugyanannyi. Azonban a könnyítési területet más ponthoz kell viszonytani; játszhatatlan labda esetén magához a labdához, büntetőterület esetén annak határán a labda belépési pontjához. Oldalsó könnyítés esetén általában az utóbbi előnyösebb.

Helyesen tették a játékosok, hogy bírót hívtak. Mert ha rosszul döntenek, előfordulhat, hogy nem a megfelelő helyre kerül a könnyítési terület, és az ejtett labdát idegen helyről játsszák meg. Az ütés érvényes lenne, de kapnának két büntetőt, de a helyszín alapján jelentős előny hiányában a kizárás nem lenne indokolt.


Fotó: Yulia Stepanova Photography

2020.02.06.

Hozzászólások