Ász vagy Frász?

Különös hole-in-one


- Bodor Tanár úr jegyzete -


Önmagában is érdekes történetet olvastam a Golf Digest-ben, ami bírói szempontból sem érdektelen. Íme a sztori lényege:

Egy jól ismert New York-i golf klubban társasági versenyt rendeztek, amelyben párosával egy tag és egy vendég játszott. Egy par3 szakaszon valamelyik vendég játékos labdáját sehol nem látták a green környékén, a csoport lázasan kereste a mély fűben, mígnem valaki talált egy labdát. A játékos kapásból rávágta, hogy az övé. Sikerült kiütnie a fűből, majd föl a green-re, így háromból ott volt a zászlóhoz közel. De amikor az egyik játékostárs a gurításhoz kivette a zászlót, megtalálta a játékos eredeti labdáját a lyukban. Az illető eredetileg egyből a lyukba ütött.

De ciki. Az ász dicsőségét elhomályosítja a csalás árnyéka. A történet szerint többé nem hívták meg a klubba vendégnek.

Azonban kimaradt a sztoriból, hogy végül mi került a játékos eredménykártyájára? Érvényes a hole-in-one? Vagy a negyedik ütéssel be kell ütni a "megtalált" labdát? Vagy helyette új labdát kell játszania? Egyáltalán megúszhatja büntetés nélkül?

1. vélemény:
Az eredeti labdát 3 percen túl találták meg, ezért az elveszett, a hole-in-one tehát nem számít. Mivel ideiglenes labdát nem ütött, harmadik ütéssel új labdát kell játszania az elütőterületről.
2. vélemény:
Mivel kiderült, hogy a talált labda nem a játékosé, a játékos idegen labdát játszott. Ezért 2 ütés büntetés jár, viszont az ütések nem számítanak. Ha visszamegy új labdát ütni, az az ötödik ütése lesz.
3. vélemény:
A játékos kezdő ütésével a labda a lyukba került. A hole-in-one érvényes. Ezzel a szakasz befejeződött. Minden, amit a játékos utána csinált, az eredmény szempontjából érdektelen. Tehát az eredménye 1 ütés.
4. vélemény:
Ha a hole-in-one érvényes, akkor is (többször) megütött egy golf labdát versenykör közben a pályán, ami gyakorlásnak számít. Így az általános büntetéssel az eredménye a szakaszon 3 ütés.
5. vélemény:
Érdektelen, hogy a szakaszon milyen eredményt játszott meg, a játékost ki kell zárni a játék szellemiségét súlyosan sértő magatartási vétségért (magyarán csalásért), mivel az idegen labdára ráfogta, hogy az övé.

Megoldás: A 3. tipp a nyerő.
- A hole-in-one mindenképpen érvényes. A kezdőütés szabályos volt, a labda a lyukba került, a játékos a szakaszt ezzel (tudtán kívül) befejezte. (6.5)
- Ha a játékos a labda lyukba juttatásával a szakasz lejátszását befejezte, azután egy másik labda megjátszásáért nem kaphat büntetést. Ez vonatkozik arra is, ha a labdát nem találja és /a/ helyette új vagy ideiglenes labdát hoz játékba, vagy /b/ ha a sajátjának vélve idegen labdát játszik meg. (6.5/1)
- Ha a tudtán kívül befejezett szakaszt a játékos egy másik labdával próbálja meg befejezni, az erre irányuló játéka nem tekinthető gyakorlásnak. (5.5a)
- Kizárás súlyos magatartási vétség esetén lehet indokolt. Elvileg annak számít a tisztességtelen játék, más játékos jogainak szándékos korlátozása, mások testi épségének veszélyeztetése. A Bizottságnak komolyan mérlegelnie kell, hogy a vétség valóban súlyos volt-e? De ha arra az elhatározásra jut, hogy az volt, akkor is dönthet úgy, hogy megelégszik egy figyelmeztetéssel, a kizárást fenntartva az ismétlődés esetére. (1.2a/1)
- Súlyos vétséghez szándékosság, tudatos cselekvés szükséges, amit bizonyítani kell. Önmagában az a tény, hogy rosszul azonosít, még nem bizonyíték a tisztességtelen játékra. Hiába érezhető a mögöttes szándék. Tévedhet, kapkodhat, lehet figyelmetlen, következtethet megalapozatlanul. De ha a labdát lejelöli, felveszi, megnézi, visszateszi, közli, hogy az övé, majd megjátssza, akkor ez elég erős ráutaló magatartás a csalási szándékra, amikor kiderül, hogy a labda mégsem az övé volt.

Összegezve:
A játékos a szakaszt 1 ütéssel teljesítette. Sem elveszett labdáért, sem idegen labdáért, sem gyakorlásért büntetés nem jöhet számításba. Sem a szándékos csalás, sem a vétlen tévedés nem bizonyítható. A pályán elért eredmény érvényes. A játékos hivatalos figyelmeztetése jogos. A klub eljárása nem kifogásolható.


Fotó: LinkedIn

2021.10.21.

Hozzászólások